Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor. Iğdır Üniversitesi çeşitli pozisyonlarda çok sayıda alım yapıyor. Sizde Bu pozisyonları birinde olmak için haberimizin devamını okuyunuz.

Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Iğdır Üniversitesi Personel alımı yapıyor. Iğdır Üniversitesi bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere, 1 adet Profesör ve 8 adet Yardımcı Doçent olmak üzere toplamda 9 adet Öğretim üyesi alıyor. Sizde Iğdır Üniversitesi iş başvurusunda bulunmak için, alt kısımda verilmiş olan, genel niteliklere, özel şartlra, istenilen belgelere, başvuru bilgilerine ve genel bilgilere ulaşarak daha ayrıtılı bilgi sahibi olabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve niteliği belirtilen kadrolara: 2547 sayılı kanunun 23. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre asgari şartları sağlayan öğretim Üyesi alınacaktır.

A - PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI

* Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; özgeçmişini, Nüfus Cüzdan Örneğini, 2 adet fotoğrafını, sabıkasızlık belgesini, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 1 (Bir) takım dosya ve 6 (altı) adet CD'yi ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı'na başvurmaları gerekmektedir.

B - YARDIMCI DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI:

* Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurmak istedikleri birim ve anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, doktora belgelerinin onaylı fotokopisini, 2 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanlarının onaylı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 4 (dört) takım dosya ekleyerek ilgili fakülte dekanlıklarına başvurmaları,

* Yardımcı doçent adaylarının 2547 sayılı kanunun 23. maddesinin b/2 fıkrası ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmenliğinin 6. maddesine göre yabancı dil sınavlarına girmeleri, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belge eklemeleri, Adayların bilimsel çalışma ve yayınlarının eğitim-öğretim faaliyetlerini yönetimlerinde biten ve devam eden doktora çalışmalarının listesini içeren birer CD'yi dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Yapılan müracaatlarda belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli dosyalar ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

* Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılacaktır.

* Adayların yabancı dil sınavları daha sonra www.igdir.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

UNVANI

DER.

ADET

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

AÇIKLAMALAR

Prof.

1

1

Ziraat Fakültesi

Tarla

Tarla

Endüstri Bitkileri Alanında çalışmış olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Ziraat Fakültesi

Zootekni

Biyometri ve Genetik

 

Yrd.Doç

4

1

İktisadi ve idari Bil. Fak

İşletme

 

Uluslararası Denetim Standartları konusunda çalışmış olmak.

Yrd.Doç.

4

1

Mühendislik Fakültesi

Çevre

   

Yrd.Doç.

4

1

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Bilimleri

Biyokimya Alanında Doktora yapmış olmak.

Yrd.Doç.

4

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Topoloji

 

Yrd.Doç.

4

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Geometri

 

Yrd.Doç.

4

1

Iğdır Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

 

Biyokimya Alanında Doktora yapmış olmak.

Yrd.Doç.

4

1

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik

Fizikokimya Alanında Doktora yapmış olmak.

YORUM EKLE