Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli pozisyonlarda öğretim üyesi alıyor. İşte Ayrıntılar...

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi personel alımı yapıyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere 2 adet yardımcı doçent, adet doçent ve adet profesör olmak üzere toplamda adet Öğretim Üyesi alıyor Sizde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi iş başvurusunda bulunarak ailesine katılmak istiyorsanız, alt kısımda verilmiş olan, genel nitelikleri, özel şartları, başvuru bilgilerine ve genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İLAN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kan un un 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c),25(c) ve 26(a)'ne. dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.trDuyurular (Bllgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşullan ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta İle yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Başvuruda istenen Belgeler:

1.Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe

2.özgeçmiş

3.2adetfotoğraf

4.Nüfus Cüzdan Sureti

5.Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

6.Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuranadaylardoktora/uzman!ıkbelgesi(doktorasınıyurtdışındanalmışolanlariçin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dilyeterlilikbelgesi (KPDS, ÜDS veyaYDS'denen az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul göreneşdeğeri puan almış olmak). Adaylar2547sayılı Kanun'un23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.

7.ESOGÜAkademikYükseltilmeveAtanmaBaşvuruFormu'ndabelirtilendüzenveformattahazırlanmışvepuanlanmış,yayınlistesi(BütünyayındosyalaniçinCD' şeklinde de verilecektir.), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirilen, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları vediğer bilgilen içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet'tir),

8.Hizmet Belgesi (Halen başka birkamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

9.Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

 

Not ilgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş)gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir, ilgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ AkademikYükseltmeveAta ma Başvuru Koşulla rı gereğince, Ata ma veSon Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerekyayındosyaları asgari koşullan karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler için yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.

Unvanı

Der.

Adedi

Birimi

Bölümü

Anabillm Dalı

AÇIKLAMALAR

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Matematik-Bilgisayar

Geometri

Metrik Geometri ve Fuzzy Projektif Geometri konularında çalışmalaryapmış olmak.

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Tarih

Ortaçağ Tarihi

ilgili alanda doçent olup, siyasetnameler üzerine çalışmalan olmak.

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Tarih

YeniçağTarihi

ilgili alanda doçent olup, iktisat Tarihi alanında çalışmalan olmak.

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Biyoloji

Botanik

Palinoloji ve Bitki Morfolojisi-Anatomisi alanlarında çalışmalan bulunmak.

Profesör

1

1

Ikt.veidariBil.Fak.

SiyasetBilimive Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri

Afet Yöneti mi a lan ında çalışma la n ol ma k.

Profesör

1

1

Eğitim Fak.

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

ilgili alanda doçentolupkarektervedüşünme becerileri eğitimi ile ilgili çalışmaları olmak.

Profesör

1

1

Eğitim Fak.

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

ilköğretim Fen Bilgisi Eğitimi alanında çalışmış olup, Çevre Eğitimlalanındaçalışmalan olmak.

Profesör

1

1

Müh. Mim. Fak.

Maden Mühendisliği

Maden işletmesi

Madenlerde Havalandırma, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

Müh. Mim. Fak.

Maden Mühendisliği

Maden işletmesi

Madencilikte Karar Verme Uygulamaları konusunda çalışmalaryapmış olmak.

Profesör

1

1

TıpFak.

Da hiliTıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıklan

Çocuk Allerjl doçenti olmak.

Profesör

1

1

TıpFak.

DahiliTıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Enfeksiyon Hastalıklan doçentlolmak.

Profesör

1

1

TıpFak.

DahiliTıp Bilimleri

iç Hastalıkları

Ailevi Akdenizateşi hastalığı konusunda çalış ma ve tez yapmış olmak.

Profesör

1

1

TıpFak.

DahiliTıp Bilimleri

iç Hastalıkları

Kök hücre nakli konusunda en az 10 yıl tecrübeli olmak.

Profesör

1

1

TıpFak.

DahiliTıp Bilimleri

Nöroloji

Yoğun Bakım Uzmanı olmakve yurtdışında Beyin Damar Hastalıklan konusunda en az 2yıl çalışmış olmak.

Profesör

1

1

TıpFak.

DahiliTıp Bilimleri

Göğüs Hastalıklan

Sağ Kalp Kateterizasyonu ve Medikal Torakoskopi yapmak ve bu konuda yayınları olmak.

Profesör

1

1

Ziraat Fak.

Tarla Bitkileri

Tahıllarve Yemeklik Baklagiller

Tarla münavebe sistemleri ve tahıl ıslahı konusunda çalışmayapmış olmak.

Doçent

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Kimya

OrganikKimya

Organik Kimya alanında doçentlik ünvanı almış olup, tiyazd türevleri sentezi ve asitlik sabitleri üzerine deneysel ve kuantum kimyasal çalışmalar yapmışolmak.

Doçent

1

1

Turizm Fak.

Turizm işletmeciliği

 

Turizm alanında doçent olmak.

Doçent

1

1

Müh. Mim. Fak.

MakineMühendisliği

Konstrüksiyonve

imalat

Yüzey kaplamalarında tribolojiközelliklervekatıhal hidrojen depolama konularında çalışmalaryapmışolmak.

Doçent

1

1

Müh.MIm.Fak.

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon ve imalat

Türibünlerde Süperalaşım Malzemeleri ve Uçak Gövdesi konularında çalışmalaryapmış olmak.

Yrd.Doç.Dr.

1

1

ilahiyat Fak.

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Ebu Hanifi ile ilgili çalışmış olmak.

Yrd.Doç.Dr.

1

1

TıpFak.

DahiliTıp Bilimleri

Radyoloji

Radyoloji uzmanı olmak.

İşin Olsa Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve Gelişmelerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

İşin Olsa Android Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İşin Olsa İOS uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İnstagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

YORUM EKLE