Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Erciyes Üniversitesi bünyesine istihdam etmek üzere 28 adet farklı pozisyonlarda ve birimlerde öğretim üyesi alımı gerçekleştiriyor. Sizde başvuruda bulunmak için haberimizin devamını inceleyiniz.

Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Erciyes Üniversitesi personel alımı gerçekleştiriyor. Erciyes Üniversitesi bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere toplamda 28 adet farklı pozisyonlarda ve farklı bölgelerde öğretim üyesi alımı gerçekleştiriyor. Sizde Erciyes Üniversitesi bünyesine öğretim üyesi olarak katılmak için alt kısımda verilmiş olan, genel niteliklere, özel şartlara, başvuru bilgilerine, başvuru sırasında istenilen belgelere ve genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU

1-Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere (daimi statüde) profesörler ve doçentler ile ayrıca yardımcı doçentler alınacaktır.

2-Kanuni şartlara haiz adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'na bizzat başvurmaları gerekmektedir.

3-Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmakla birlikte, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde belirtilen şartları taşıyor olmak. (Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Üniversitemiz web sitesinin (www.erciyes.edu.tr)yönetmelikler bölümünde yer almaktadır.)

4-Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

5-İlan hakkında Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'nın 0352 4379302 numaralı telefonundan bilgi alınabilir.

6-Ayrıca Erciyes Üniversitesi öğretim üyeliğine başvurma kriterleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sitesinin ana sayfasının Atanma Kriterleri bölümünde yer almaktadır.

7-Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

8-Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

PROFESÖRLER İÇİN

-Adayların ilan edilen profesörlük kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının Erciyes Üniversitesi'nde açık bulunan profesörlük kadrolarına başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda Senato ilkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygunluğunun ilgili komisyon tarafından kabulü zorunludur.

-Adayların, dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil başarı belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın tasdikli fotokopisi ve 2 adet fotoğrafı (Çalışmalarını kapsayan 6 takım dosya haricinde) Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

-"Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin 17. maddesi gereğince profesör adayları yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

DOÇENTLER İÇİN

-Adayların ilan edilen doçentlik kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının Erciyes Üniversitesi'nde açık bulunan doçentlik kadrolarına başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda Senato ilkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygunluğunun ilgili komisyon tarafından kabulü zorunludur.

-2547 sayılı Kanun'un 25. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

-Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği ilkeler aranır. -Adayların, dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafı (Çalışmalarını kapsayan 4 takım dosya haricinde) Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENTLER İÇİN

-Adayların ilan edilen yardımcı doçentlik kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının Erciyes Üniversitesi'nde ilgili birimde açık bulunan yardımcı doçentlik kadrolarına başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda Senato İlkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygunluğunun ilgili komisyon tarafından kabulü zorunludur. -2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.

-Adayların, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgelerinin tasdikli örneği ve iki adet fotoğrafı (Çalışmalarını kapsayan 4 takım dosya haricinde ) Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent adayları Personel Daire Başkanlığına başvuru yaptıktan sonra, son başvuru tarihinden önce olmak kaydıyla 4 takım yayın dosyasını ilan verilen birime (Fakülte/Yüksekokul/MYO ) teslim edeceklerdir.

-Yardımcı doçent adaylarının KPDS, ÜDS veya YDS'den en az 65 puan almış olmak.

-Yardımcı doçent adayları için 2547 sayılı Kanun'un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde yabancı dil sınavı yapılacaktır.

İLAN

KODU

BİRİMİ

BÖL/ABD/ASD/PROG

UNVANI

DRC

ADET

AÇIKLAMA

1001

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

Genel Cerrahi Uzmanı Olmak.

1002

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Olmak. Çocuk Göğüs Hastalıkları Alanında Deneyimli Olmak.

1003

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Olmak. Çocuk Kardiyolojisi Alanında Deneyimli Olmak.

1004

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Olmak. Çocuk Hematolojisi Alanında Deneyimli Olmak.

1005

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Profesör

1

1

Kardiyoloji Uzmanı Olmak.

1006

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

İç Hastalıkları Uzmanı Olmak. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Alanında Deneyimli Olmak.

1007

Mustafa

Çıkrıkçıoğlu

Meslek

Yüksekokulu

Elektrik ve Enerji

Profesör

1

1

Güneş Enerjisi Sistemleri Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak. Enerji Sistemlerinin Yapay Sinir Ağlarıyla Modellemesi Konusunda Yayınları Olmak.

1008

Edebiyat

Fakültesi

Yeniçağ Tarihi

Profesör

1

1

Osmanlı Kurumlar Tarihi Alanında Araştırma Yapmış Olmak.

1009

Edebiyat

Fakültesi

Genel Türk Tarihi

Profesör

1

1

Balkanlarda Türkler Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.

1010

Sivil

Havacılık

Yüksekokulu

Uçak Gövde-Motor

Profesör

1

1

Uçak Motorları, Yanma ve Hidrojen Enerjisi Konularında Çalışmaları Olmak.

1011

Seyrani Ziraat Fakültesi

Yemler ve Hayvan Besleme

Profesör

1

1

Ziraat Fakültesi Mezunu Olmak. Kanatlı ve Ruminant Hayvanların Beslenmesi Konusunda Çalışmaları Olmak.

1012

Mühendislik

Fakültesi

Yöneylem Araştırması

Doçent

1

1

-

1013

Eczacılık

Fakültesi

Farmasotik Biyoteknoloji

Doçent

1

1

Farmasotik Biyoteknoloji Alanında Doçentliğini Almış Olmak veya Biyoteknoloji Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak.

1014

Edebiyat

Fakültesi

Yeni Türk Edebiyatı

Doçent

1

1

-

1015

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Rekreasyon

Doçent

1

1

Rekreasyon Konusunda Çalışmış Olmak.

1. Kademe Golf Antrenörlük Belgesine Sahip Olmak.

1016

Eğitim

Fakültesi

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

1

1

-

 

1017

Fen Fakültesi

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

1

Dinamik Denklemlerde Salınım Teorisi Üzerine Çalışmaları Olmak.

1018

Fen Fakültesi

Genel Fizik

Doçent

1

1

Manyetik Sistemler ve Nano Yapılar Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak.

1019

Halil

Bayraktar

SHMYO

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Yrd. Doç.

1

1

Moleküler Genetik ve Hücre Biyolojisi Alanında Doktora Yapmış Olmak.

1020

Hukuk

Fakültesi

Medeni Hukuk

Yrd. Doç.

3

1

Medeni Hukuk Alanında Doktora Yapmış Olmak.

1021

Mühendislik

Fakültesi

Çevre Teknolojisi

Yrd. Doç.

1

1

Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalında Doktora Yapmış Olmak ve Çevresel Modelleme ve Uzaktan Algılama Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak.

1022

Mühendislik

Fakültesi

Gıda Teknolojisi

Yrd. Doç.

1

1

-

1023

Eczacılık

Fakültesi

Farmasotik Teknoloji

Yrd. Doç.

1

1

Eczacılık Fakültesi Mezunu Olmak. Farmasotik Teknoloji Alanında Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış Olmak.

1024

Tıp Fakültesi

Adli Tıp

Yrd. Doç.

1

1

Adli Tıp Uzmanı Olmak.

1025

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Olmak. Çocuk Kardiyolojisi Alanında Deneyimli Olmak.

1026

Güzel Sanatlar Fakültesi

Geleneksel Kitap Sanatları

Yrd. Doç.

1

1

Türk Kitap Ciltleme Sanatında Deri ve Ebru Kullanımı Hakkında Çalışmalar Yapmış Olmak.

1027

Seyrani Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri

Yrd. Doç.

1

1

Sebze Biyoteknolojisi Alanında Biyoteknoloji Ana Bilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.

1028

Safiye

Çıkrıkçıoğlu

MYO

Gıda Teknolojisi

Yrd. Doç.

3

1

Süt Teknolojisi Alanında Doktora Yapmış Olmak.

İşin Olsa Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve Gelişmelerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

İşin Olsa Android Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İşin Olsa İOS uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İnstagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

YORUM EKLE