Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi’ne 37 öğretim üyesi alınacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi rektörlüğü tarafından öğretim elemanı alınacağı ilan edildi. İşte detaylar.

Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi’ne 37 öğretim üyesi alınacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü yayınladığı yeni eleman ilanı ile birlikte üniversite bünyesinde 37 kişilik bir kontenjan açıldığını duyurdu. Bölümler ve anabilim dalı ile birlikte alınacak olan kişilerin yeterliliklerinin de detaylı olarak paylaşıldığı ilanlarda bir aday sadece bir kadroya başvurma hakkına sahip olacak. Bu nedenle şartları taşıyor olmasına rağmen adayların birden fazla bölüme başvuru yapması kabul edilmeyecek.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi alım şartları neler?

Tüm adayların 657 sayılı devlet memurları kanununun 48’inci maddesindeki şartları taşıması zorunlu tutulurken başvurular şu anda yayınlanarak resmiyet kazanmış durumda. Tüm başvurular Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi online internet sitesi üzerinden yapılacak. Online olarak başvuruları yapması yeterli olduğu gibi mevcut talepler sonrasında bir sonraki aşamaya geçilecek.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi hangi bölümlere alım yapacak?

Üniversite bünyesinde pek çok farklı fakülte için alım yapılacak. Ancak en büyük yoğunluk Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Tıp Fakültesi. Yapılacak alımlarla ilgili paylaşılan kadro, sayı ve açıklamalar ise şöyle;

No
Birim / Bölüm / Program Kadro
Adet
Açıklama
1 Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Anabilim Dalı
Profesör 1 Uluslararası İlişkiler alanında doçentlik derecesine sahip olmak. Dış politika analizi, küresel tehditler, bölgesel sorunlar ve Türk dış politikası ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
2 Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Siyasi Tarih Anabilim Dalı
Doçent 1 Siyasi tarih alanında milliyetçilik ve kimlik politikaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
3 Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı
Doçent 1 Döviz kuru açıklama modelleri, politik, finansal ve parasal istikrar konularında çalışma yapmış olmak.
4 Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Enerji İşletmeleri Yönetimi Bölümü
Enerji Yönetimi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Eksenel tabakalı fonksiyonel derecelendirilmiş kirişler üzerine doktora yapmış olmak, fotovoltaik ve yüzey pürüzlülüğü konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
5 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi
Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü
Deniz Teknoloji Mühendisliği
Profesör 1 Kafes balıkçılığında bakır alaşımlı ağ teknolojisi konusunda araştırmalar yapmış olmak.
6 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi
Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü
Deniz Teknoloji Mühendisliği
Profesör 1 Tütsülenmiş su ürünlerinde bilgisayarlı görüntüleme teknolojileri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
7 Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü
Pedodonti Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Büyükazı-kesici hipomineralizasyonu görülen dişlerde cam iyonomer materyalin başarısını değerlendiren çalışma yapmış olmak.
8 Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
Doçent 1 İnformal eğitimde yabancılaşma, eğitimde epistemik özgürlük-şiddet ilişkisi, medya okuryazarlığı konularında çalışmaları bulunmak. Doçentliğini Eğitim Programları ve Öğretim alanında almış olmak.
9 Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
Profesör 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olup, gelişmekte olan ülkelerde eğitim politikaları, eğitimde risk ve kriz yönetimi, uluslararası sınavlar konularında çalışmaları olmak.
10 Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
Doçent 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doçentlik ünvanını almış olmak ve Çevrimiçi (Online) Psikolojik Danışma konusunda çalışmaları bulunmak.
11 Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı
Doçent 1 Doçentliğini Plastik Sanatlar alanında almış olmak, Sanatçı Belleği ve Resimde Otobiyografik Anlatılar, Postmodern sanatta zaman konusu ve Modern Resim Sanatında Kadın Figürüne Yönelik Anti-Estetik Yaklaşımlar konularında çalışmaları bulunmak.
12 Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Doçent 1 Türkçe öğretiminde kaynak metinler, dijital okuryazarlık, diksiyon ve konuşma eğitimi, okuma, okuma tür ve stratejileri ve dil öğrenmede başarılı olma konularında çalışmalar yapmış olmak.
13 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Ekoloji Anabilim Dalı
Doçent 1 Doktora ve Doçentliğini Ekoloji alanında almış olmak, fitoplankton kommunite, büyüklük yapısı ve stokiyometresi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
14 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Matematiksel Fizik Anabilim Dalı
Doçent 1 Unimodular gravitasyon teorileri ile ilgili çalışmaları olmak.
15 Fen Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Gen Mühendisliği Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Moleküler Biyoloji ve Genetik Bilim Alanında almış olmak, ve Glikanların Bağırsak Mikroflorası Üzerine Etkisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
16 Fen Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Genetik Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Moleküler Biyoloji ve Genetik Bilim Alanında almış olmak ve bitki patojeni farklı fungal türlerde popülasyon genetiği, moleküler filogeni ve fungal türleşme üzerine çalışmalar yapmış olmak.
17 İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
İslam Hukuku Anabilim Dalı
Profesör 1 Meşhur sünnetin dindeki yeri, Suudi Arabistan'ın yargı sistemi üzerine çalışmaları olmak.
18 İletişim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü
Bilişim Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Gazetecilik ve Medya çalışmaları alanından almış olmak. Sosyal medya, problemli internet kullanımı, dijital ortamlarda katılımcı siyasal mizah ve medya siyaset ilişkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
19 Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak. Metin sınıflandırma için öznitelik seçimi ve terim ağırlıklandırma konusunda çalışmaları olmak.
20 Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı
Profesör 1 Doçent unvanını Makine Teknolojileri Eğitimi alanında almış olmak. Karbonlu, alaşımlı, rulman çeliklerinin, nikel esaslı süperalaşımların ve kompozitlerin işlenebilirliği, WEDM, lazerle kesme, atık ısının geri kazanımı ve istatistiksel proses kontrol konularında çalışmalar yapmış olmak.
21 Mühendislik Fakültesi
Maden Mühendisliği Bölümü
Cevher ve Kömür Hazırlama Anabilim Dalı
Profesör 1 Doçentliğini Maden Mühendisliği alanında almış olup, trona, sepiyolit, nefelin siyenit cevherleri ve kömür hazırlama konularında çalışmalar yapmış olmak.
22 Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı
Doçent 1 Hemşirelik esaslarında doktora yapmış olmak, hemşirelik esasları ve yönetimi doçentlik ünvanı almış olmak, hemşirelik esasları alanında çalışmalar yapmış olmak.
23 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Meme Duktoskopisi ve Mastit konularında deneyimli olmak.
24 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Doçent 1 Sağlık Bakanlığı Onaylı Temel İyi Klinik Uygulamaları eğitimi almış olmak ve Prematüre Retinopatisi konusunda deneyimli olmak.
25 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Doçent 1 Homosistein ve Keratokonus konusunda deneyimi olmak.
26 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Profesör 1 Cerrahi Tubal Ligasyonla ilgili Deney Hayvanları deneyimi olmak ve Üremeye Yardımcı Tedavileri (ÜYTE) Sertifikasına sahip olmak.
27 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Doçent 1 Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda üst exremitede görülen venöz anevrizmaların cerrahi tedavisinde deneyimli olmak.
28 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Profesör 1 Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbi Sertifikası almış olmak, AB Projeleri konusunda deneyimli olmak, Uluslararası düzeyde hastane enfeksiyonları kontrolü ve hastane epidemiyolojisi konusunda deneyimi olmak.
29 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Profesör 1 Koroner Yavaş Akım ve Aterosklerozda ile ilgili genetik ilişiki konularında deneyimi olmak.
30 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Profesör 1 Tıp Fakültesi Mezunu ve Tıbbi Biyokimya Uzmanı olmak. Doku tipleme testleri laboratuvarı sorumluluk yetkisi olmak. HLA testleri konusunda yurtdışı deneyimi olmak.
31 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Profesör 1 Karayosunlarının sitotoksik etkileri, DNA etkileşimleri, antioksidan özellikleri, immunohistokimyasal tekniklerle apoptotik mekanizmalar ve bu bitkilerdeki ağır metal düzeylerinin belirlenmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
32 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Doktoru olmak ve Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı olmak.Tıpta Uzmanlık sonrası en az 5 (beş) yıl fiilen bir Yükseköğretim Kurumunda çalışmış olmak. Virüslerde hücre kültürü konusunda deneyimli olmak.
33 Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
Profesör 1 Bitki su stresinin belirlenmesinde termal görüntülerin ve bitki sensör teknolojilerinin kullanımı konularında çalışmalar yapmış olmak.
34 Ziraat Fakültesi
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı"
Profesör 1 Rüzgar erozyonu ölçüm ve modellemesi konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
35 Devlet Konservatuvarı
Müzik Bölümü
Çalgı Anasanat Dalı Başkanlığı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Piyano öğretiminde uzmanlaşmış olmak. Müzik Anabilim Dalı, Müzik Programında doktorasını yapmış olmak.
36 Ayvacık Meslek Yüksekokulu
El Sanatları Bölümü
Geleneksel El Sanatları
Doçent 1 Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalında Sanatta Yeterlilik Yapmış Olmak. Çanakkale Yöresinde Kullanılan Bitkisel Boyarmaddeler ve Çanakkale Yöresinde Doğal Boyamacılık Alanında çalışma yapmış olmak. Çanakkale Yöresi El Sanatları ve Dokumacılığı Konusunda çalışmalar yapmış olmak.
37 Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Bilgisayar Programcılığı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Programlama dili ve nümerik yöntem kullanarak akış topolojisinin incelenmesi üzerine çalışmış olmak.

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2020, 07:04
YORUM EKLE