Nükleer Enerji Alanında Mühendislik Eğitim Sınavı

Nükleer Enerji Alanında Mühendislik Eğitim Sınavı Nükleer Santral Akkuyuda çalıştırılmak üzere 80 adet Öğrenci Rusya'ya eğitime gönderilicektir

Nükleer Enerji Alanında Mühendislik Eğitim Sınavı

Nükleer Enerji Alanında Mühendislik Eğitim Sınavı

Nükleer Santral Akkuyuda çalıştırılmak üzere 80 adet Öğrenci Rusya'ya eğitime gönderilicektir. Sizde bu fırsattan faydalanmak için alt kısımda verilmiş olan bilgileri inceleyerek başvuruda bulunabilirsiniz. Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalıştırılmak üzere 80 öğrenci Rusya'ya eğitime gönderilecek. NÜKLEER ENERJİ ALANINDA MÜHENDİSLİK EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE RUSYA FEDERASYONU'NDA EĞİTİM ALMAK İÇİN SINAV DUYURUSU 1. Genel bilgi ve adaylarda aranan şartlar: 1.1. 2015 sonbahar eğitim döneminden itibaren başlayacak Rusya Federasyonu'nda Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi Moskova Fizik Mühendisliği Enstitüsü'nde (Moskova/Obninsk, bundan sonra MEPhI) ve St. Petersburg Politeknik Devlet Üniversitesi'nde (St. Petersburg, bundan sonra SPbDPÜ) eğitim almaları için, Türkiye'deki üniversitelerin Fen-Edebiyat ve Mühendislik Fakülteleri'nin, fizik ve/veya matematik derslerinin okutulduğu tüm bölümlerinin hali hazırda "Hazırlık, 1., 2., 3. ve 4. sınıfı"nda okuyan Türk vatandaşı öğrenciler arasından 80 öğrenci seçilmesi planlanmaktadır. Bu öğrencilerin seçimi yazılı ve sözlü sınav yapılarak gerçekleştirilecektir. Sınavda başarılı olup eğitim programına katılmaya hak kazananlar, Rusya Federasyonu'nda nükleer mühendislik alanında ücretsiz eğitim alacaklardır. 2. Sınav başvurusu ve yazılı - sözlü sınav süreçleri: 2.1. Başvurular, işbu ilanın yayımlanmasından itibaren 27 Mart 2015 tarihine kadar //www.akkuyu.com internet adresinde yer alan form doldurularak yapılacak olup, başvuru için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Yazılı sınav 04 Nisan 2015 tarihinde yapılacaktır. Sınavın yeri ve saati yukarıda yazılı olan internet adresinde daha sonra ilan edilecektir. 2.2. Yapılacak yazılı sınav matematik ve fizik konularını içerecektir. Sınav tarihine kadar her aday, bireysel olarak bu eğitim programına katılım nedenlerini anlatan yazısını hazırlamalıdır (aday, A4 formattaki bir sayfalık yazısına, tarih ve imza atmak zorundadır). 2.3. Sınav başvurusu yapan adaylar arasından, üniversite yerleştirilme giriş puanı dikkate alınarak, 600 kişi belirlenecek ve yazılı sınava çağrılacaktır. 2.4. Beyan edilen ÖSYM sınavı puanı ile sınav başvurusunda belirtilen ÖSYM sınavı puanlarının farklı olması halinde, ilgili adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. 2.5. Yazılı sınava girecek öğrenciler yanlarında, T.C. kimlik numarasını içeren belge (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) ile birlikte kurşun kalem, tükenmez kalem ve ayrıca bireysel olarak sözkonusu eğitim programına katılım nedenlerini anlatan yazılarını getireceklerdir. 2.6. Yazılı sınavda en yüksek puandan başlayarak yapılacak değerlendirme sonucu ilk 300'e girerek başarılı olan ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar //www.akkuyu.com internet adresinde duyurulacaktır. 2.7. Yazılı sınavı başarı ile geçen ilk 300 kişi sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı sınav sonucunda 300.'üncü kişi ile aynı puanı almış kişiler de başarılı sayılacaktır. Yapılacak öğrenci seçiminde yazılı sınav sonucunda eşit puan alan öğrenciler arasında Rusya'da eğitime katılabilmek için öncelik, üniversitelerin nükleer enerji mühendisliği bölümlerinde eğitim gören öğrencilere verilecektir. 2.8. Sözlü sınavın yeri, tarihi ve saati //www.akkuyu.com internet adresinde duyurulacak olup, ayrıca adaylara telefonla da bildirilecektir. 2.9. Sözlü sınava girecek adaylar, öğrenci belgelerini ve üniversite giriş sınavı sonuç belgelerini yanlarında getireceklerdir. 2.10. Sözlü sınav sonucunda söz konusu eğitim programına katılmaya hak kazanan 80 kişilik asil ve 120 kişilik yedek liste belirlenecektir. Bu listeler //www.akkuyu.com internet adresinden duyurulacaktır. 2.11. Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar, kendilerine mail aracılığıyla gönderilecek ve ayrıca //www.akkuyu.com internet adresinde yayınlanacak olan gerekli belgeleri ivedilikle hazırlayarak tarafımıza sunacaktır. 2.12. Adaylar, sınava hazırlık ve katılıma dair yaptıkları masraf için hiçbir koşulda iade talebinde bulunamayacaklardır. 3. MEPhI ve SPbDPÜ eğitim programı: 3.1. Sınavdaki başarı seviyesine göre öğrencilere, Moskova ve St. Petersburg'ta öğrenim göreceği üniversiteler arasında tercih önceliği verilecektir. 3.2. Rusya Federasyonu'nda eğitime katılma hakkı kazanan öğrenciler, uzmanlık eğitim programına (1 yıl hazırlık + 5,5 yıl uzmanlık eğitimi) katılarak eğitim göreceklerdir. Eğitim programlarında okuyan öğrenciler 3. sınıftan itibaren, yaz dönemlerinde uygulamalı staj yapacaklardır. Eğitimini başarıyla tamamlayarak mezun olan öğrenciler "Nükleer santraller: tasarım, işletme ve mühendislik" uzmanlık dalında mühendislik diploması alacaklardır. 3.3. İlk yıl, öğrencilere Rusça eğitimi (eğitim süresinin en az %50'sini kapsayacak şekilde) olmak üzere matematik, fizik, bilgisayar bilimleri ve teknik çizim eğitimleri de verilecektir. Hazırlık eğitiminden sonra öğrenciler Haziran ayında Rusça sınavına tabi tutulacaktır. Sınavda başarılı olan öğrencilerin, üniversitenin 1'inci sınıfına kayıtları yapılacaktır. 3.4. 3.2'inci maddede zikredilen eğitim programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler, 1 ila 3 yıllık süreyle Rosatom Devlet Kuruluşu'nun eğitim merkezlerinde uygulamalı eğitim ve uygulamalı staj yapacaklardır. 3.5. MEPhI ve SPbDPÜ Üniversiteleri her eğitim döneminde, AKKUYU NÜKLEER A.Ş.'ye ve Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na iletilmek üzere, öğrencilerin başarı ve devam durumunu gösterir raporu göndereceklerdir. 3.6. Mücbir sebepler veya AKKUYU NÜKLEER A.Ş. tarafından kabul edilecek istisnai durumlar dışında, eğitim programının herhangi bir aşamasında eğitimden vazgeçen veya kaydı silinen öğrencilerden, yararlandıkları tüm burs miktarı ve harcamalar geri alınacaktır 4. Öğrencilerin kayıt olma, eğitim ve barınma koşulları: 4.1. Seçme sınavında başarılı olup sağlık raporunu sunduktan sonra öğrenci, noter huzurunda kendi hak ve yükümlülüklerini belirleyen "taahhütname" imzalayacaktır. 4.2. Taahhütname imzalandıktan sonra öğrenciler, Ankara'da gerçekleştirilecek oryantasyon eğitimine katılacaktır. 4.3. Öğrenciler, 1 yıllık Rusça yabancı dil hazırlık eğitiminden sonra ara vermeden akademik eğitime başlayacak ve bu eğitimi başarıyla tamamlayacaktır. 4.4. Öğrenciler, Rusya'daki eğitim programı ve akabinde ilave olarak staj eğitiminin ardından Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde MEPhI veya SPbDPÜ Üniversiteleri'nde eğitim görme süresinin 2 katı süreyle çalışacaklardır. Rosatom Devlet Kuruluşu'nun eğitim merkezlerinde uygulamalı eğitim ve nükleer güç santrallerinde uygulamaya yönelik staj süreleri, mecburi hizmet süresinden düşürülmeyecektir. 4.5. Öğrencinin başarısızlığı, disiplinsizliği, haklı gerekçesi olmaksızın derslere ve sınavlara katılmaması durumunda, MEPhI ve SPbDPÜ Üniversiteleri'nin yönetmelikleri çerçevesinde yaptırım uygulanacaktır. Bu konunun ayrıntıları, üniversitelerin yönetmeliklerinde tanımlanmaktadır. 4.6. MEPhI'de okuyan öğrenciler için yılda bir defa, Ankara-Moskova-Ankara gidiş-dönüş uçak bileti ödenecektir. SPbDPÜ'de okuyan öğrenciler için yılda bir defa, İstanbul-St. Petersburg-İstanbul gidiş-dönüş uçak bileti ödenecektir. 4.7. 2-3 kişilik odaların bulunduğu öğrenci yurdunda barınma imkanı sağlanacaktır. 4.8. Mezuniyet sonrası 1 ila 3 yıllık staj döneminde barınma imkanı sağlanacaktır. 4.9. Öğrencilere üniversitelerin kütüphanelerinden ders kitapları temin edilecektir. 4.10. Eğitim süresince öğrencilere aylık 500 ABD doları tutarında burs ödenecektir. 4.11. Öğrencilere, Rusya Federasyonu'nda yabancı öğrencilere uygulanan genel sağlık sigortası kapsamı dikkate alınarak sağlık sigortası yaptırılacaktır. 4.12. Öğrencilerin tüm sorunları ile ilgili 7 gün 24 saat başvurabilecekleri Moskova/Obninsk'de ve St. Petersburg'da mukim öğrenci rehberi istihdam edilecektir. 4.13. Eğitim programını başarı ile tamamlayan, mezuniyet sonrası uygulama eğitimini ve stajını biteren öğrenciler, onaylanmış kadro listesi doğrultusunda Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde işe alınacaktır. Nükleer santralde çalışmaya başladıktan sonra, eğitim merkezi'nde eğitimini başarıyla tamamlayan, uzmanlık alanında mühendislik pozisyonu için sınavı geçen ve herhangi birinin gözetimine ihtiyaç duymaksızın çalışma yeterliliğini alan öğrenciler, Türkiye'de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi 1. derecedeki mühendislere verilen maaştan az olmayacak şekilde piyasa ücreti alacaktır.

YORUM EKLE