Hava Harp Okulu Öğrenci Alımı

Hava Harp Okulu Öğrenci Alımı Hava Harp Okulu öğrenci alımı yapıyor.

Hava Harp Okulu Öğrenci Alımı

Hava Harp Okulu Öğrenci Alımı

Hava Harp Okulu öğrenci alımı yapıyor. Hava Harp Okulu bünyesinin öğrenci ihtiyacını karşılamak üzere Öğrenci Alımları gerçekleştiriyor. Sizde Hava Harp Okulu ailesine katılmak için, alt kısımda verilmiş olan, genel niteliklere, özel şartlara, başvuru bilgilerine ve genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

Hava Harp Okulu Başvuru Koşulları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış/çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

2015 Yılı Yükseköğretime Geçiş (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) katılmış ve tespit edilecek taban puanı almış olmak,

ÖSYS Kılavuzunda yer alan aşağıdaki okul türlerinden mezun olmak:

 

OKUL KODU

OKULTÜRÜ

11033

Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler)

11058

Fen Lisesi

11017

Lise (Resmi ve Gündüz Öğretim Yapan Liseler)

11106

Lise, Özel Lise (Yabancı Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler)

11066

Özel Fen Lisesi

11025

Özel Lise

11041

Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise

30028

Lise Programı

30077

Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı)

50027

Anadolu Öğretmen Lisesi

50019

Öğretmen Lisesi

11122

Sosyal Bilimler Lisesi

 

  • Yurtdışındaki okullardan mezun öğrenciler için, mezun olduğu okulların denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış ve bu denkliği gösteren belgeye sahip olmak,
  • En fazla 20 yaşında olmak (1995 ve sonrası doğumlu) (yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşı dikkate alınır),
  • 2015 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2014 yılında mezun olmak,
  • İnternet sitemiz üzerinden başvuru tarihleri arasında gerçekleştirilecek başvuru işlemini tamamlamış olmak.

Hava Harp Okulu Giriş Koşulları

Yapılacak arşiv araştırması sonucunda şüpheli ve sakıncalı halleri bulunmamak,

Şehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarından belirlenecek baraj puanının %90'ını alanlar, ikinci seçim aşamalarına davet edileceklerdir. Seçim aşamalarında başarılı olan ve %5 kontenjanına giren adaylar Hava Harp Okuluna girmeye hak kazanacaktır,

27 Eylül 2001 tarihli, Harp Okulları Yönetmeliğinin 44'üncü maddesinde düzenlenmiş olan "Harp Okulları Giriş Koşullarını" taşımak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin Hava Harp Okulu öğrenci adayları ile ilgili sağlık koşullarını taşıyor olmak,

Ağırlığı TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen yaşa göre boy-ağırlık oranları değerinde olmak,

Vücut yapısı düzgün ve her bakımdan sağlam olmak, (düztaban olmamak, konuşmasında ve duymasında kusuru bulunmamak, gözlük-lens kullanmamak, gözlerinde şaşılık-renk körlüğü bulunmamak, frengi, sara, uykuda gezme, bayılma, histeri vb. hastalık bulunmamak, lazer ameliyatlısı olmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak vb.),

Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, artikülasyon bozuklukları vb. olmamak,

Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle birlikte nikahsız yaşamamak,

Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek),

Yapılacak sınavlarda ve diğer seçim aşamalarında başarılı olmak ve değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde olmak,

Askeri okullara alınan öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler hesabına fakülte ve yüksek okullarda okuyan öğrenciler için yüklenme senedi düzenlenmesine ve bu okullardan çeşitli sebeplerle ayrılacak öğrencilere veya kefillerine ödettirilecek tazminata dair yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,

Giriş koşullarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek asılsız belge düzenleyen ve güvenlik soruşturması olumsuz çıkan öğrenciler, okula kayıt yaptırmış olsalar bile bu durumları eğitim öğretim süresi içerisinde ne zaman tespit edilirse edilsin okul ile ilişikleri derhal kesilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

Hava Harp Okulu seçim aşamasına katılmak veya bu aşamaların herhangi birinden elenmek/ayrılmak diğer yükseköğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmamaktadır.

 

Birden fazla Harp Okuluna başvurmak isteyen adayların, diğer Harp Okullarının internet adreslerine girerek her bir okul için ayrı ayrı başvuru yapması gerekmektedir.

YORUM EKLE