Ne Olacak Bu Gelir Adaletsizliği

Ne Olacak Bu Gelir Adaletsizliği

Dünya gelir eşitsizlikleri her yıl artış göstermeye devam ediyor. Dünya nüfusunun en zengin yüzde 10’luk kısmı toplam gelirden yüzde 30 ve 40 arası pay alıyor. Ama yoksul halk ise toplam gelirden sadece yüzde 2 ile yüzde 7 arasında pay alabiliyor. Gelir eşitsizliği son 20 yılda ABD, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya ve Avrupa’da büyük bir artış gösterdi. Asya’da Çin de dahil olmak üzere gelir eşitsizliği giderek artıyor. Afrika’yı ise söylemeye bile gerek yok.

Peki bu eşitsizlikten kurtulmak için ne yapmak gerek? Yeni ILO yayınına göre bir ülkenin gelir eşitsizliği ile mücadele edebilmesi için ilk olarak işgücü piyasası kurumlarını güçlendirmeleri gerekiyor. Aynı zamanda tabii ki asgari ücret, toplu pazarlık ve iş sözleşmesinin türü ve çalışma zamanının düzenlemesine ilişkin mevzuata ilişkin yasal düzenlemelerin de üzerinde çalışma yapılması gerekiyor. Yani kısacası bu adaletsizliğin önüne geçilmesi için kurumsal düzenlemeler şart.

İşgücü piyasalarının genişletilmesi ve işsizlik sorununun çözülmesi de bu anlamda büyük önem taşıyor. Kurumsal hizmetlerle kadınların da iş hayatına kazandırılması büyük önem taşıyor. Aynı zamanda kadınların iş hayatında daha aktif rol oynaması cinsiyet eşitsizliğini de ortadan kaldıracak. Pek çok ülkede sendikalaşmanın zayıf olması da gelir eşitsizliğinde önemli bir rol oynuyor. Çünkü sendikalar ücret dağılımına etki etme gücüne sahip. Eşitsizliği arttıran diğer bir etken ise Geçici iş sözleşmeleri ve yarı zamanlı çalışmanın nasıl düzenlendiği.

Gelir eşitsizliklerini azaltabilecek diğer bir etken ise sosyal yardım programları. ILO bu anlamda sosyal yardım programlarının büyük rol oynayacağını düşünüyor. Mesela işsizlik ödeneği, işsiz kişilerin sorunlarını çözmek için iyi bir yöntem. Bu sayede işsiz kişiler iş bulana kadar bu para ile geçinebilir. Kişilerin mesleki eğitim kurslarına tabi tutularak işe alınması da istihdam açısından önemli. Yani bir an önce gelir eşitsizliğine müdahale edilmesi ve bu eşitsizliğin ivedilikle ortadan kaldırılması gerekiyor.

YORUM EKLE