Nasıl Ziraat Mühendisi Olunur?

Nasıl Ziraat Mühendisi Olunur? Bahçe ile doğa ile uğraşmayı seven doğayı seven biri için ilk soru, nasıl Ziraat Mühendisi olabilirim olacaktır ? ziraat mühendisi olmak için mühendislik fakültelerinin ya da ziraat fakültelerinin ziraat mühendisliği bölümü mezunu olmak gerekir

Nasıl Ziraat Mühendisi Olunur?

Nasıl Ziraat Mühendisi Olunur?

Bahçe ile doğa ile uğraşmayı seven doğayı seven biri için ilk soru, nasıl Ziraat Mühendisi olabilirim olacaktır ? ziraat mühendisi olmak için mühendislik fakültelerinin ya da ziraat fakültelerinin ziraat mühendisliği bölümü mezunu olmak gerekir. Günümüz şartlarını ele aldığımız zaman mühendis olmak her gencin isteyeceği mesleklerden biridir. Bunun nedeni mesleği seçenlerdir diyebiliriz. Hatta demek isterdik. Ancak bu tarz meslekler mesleği seçenlerden daha çok aile baskısı veya da ailenin isteği veya da çocuğun veya bireyin ailesine karşı olan kendisi ispatlama isteğinden dolayı olabiliyor. Ancak yine de kendi isteği ile mühendis olmak isteyen mühendis adayları vardır.

Peki nasıl mühendis olunur? Öncelikle hangi mühendisliği dalını seçeceğini belirlemesi kişinin ilk yapacağı iş olmalıdır diyebiliriz ki mühendislik kendi bilgi birikiminin yanında alanlar için de önemlidir. O halde ilk olarak kişi ne mühendisi olmak istiyorum diye kendine sormalı.

Tamam sayısalcı ve analitik düşünmesi onu mühendis yapmaya ya da en azından mühendis adayı olmasına yeterli olacaktır ancak hangi mühendislik dalını seçecektir bu daha önemlidir. Çünkü tüm mühendislik dalları birbirinden farklı alanlardır.

Örneğin bir endüstri mühendisi firmanın insan kaynakları gibi çalışırken ve firmalar yani şirketler için bu alanlarda çalışacakken, makine mühendisi daha çok büyük makine firmalarında ya da cnc ile çalışan endüstriyel tasarım becerisi isteyen alanlarda çalışabilir. Yine aynı şekilde inşaat mühendisi olarak çalışmak isteyen bir kişi sahada çalışmayı göze alabilecek kişi olmalıdır. Fizik mühendisi daha çok laboratuvarlarda çalışırken, kimya mühendisi de aynı fizik mühendisleri gibi daha çok laboratuvarlarda çalışacak ancak fizikçilerden çok daha farklı şeylerle uğraşacaklardır. Kimyasal boyalar, bu boyaların tehlikelerini bilmeli, kokularına ve bazı ufak zararlarını göze alabilmelidir.

Ziraat mühendisleri de inşaat mühendisleri gibi saha da çalışabilecek mühendis adaylarıdır ancak ziraat mühendisleri daha çok bitkiler ile ve benzeri alanlarda çalışacaklardır. Bilgisayar mühendisi olmak isteyenlerin tercihleri daha çok bilgisayar ile içli dışlı olabilecekleri sosyallikten biraz daha uzak olacaklarını göz önüne almaları gerekmektedir. Yazılım mühendisliği de aynı bilgisayar mühendisliği gibidir ancak bilgisayar mühendisleri gibi işin donanım kısmı onları ilgilendirmez. Saha da çalışmak derken jeoloji ve jeofizik mühendisleri de aynı şekilde saha da çalışmayı isteyenlerin seçmesi gereken mühendislik bölümleridir.

Tüm bu mühendislik dalları hakkında bilgi verdikten sonra aday bunlardan hangisi olabileceğini seçmeli . Tüm bu detaylardan sonra ziraat mühendisi olmak isteyen adayın merak edeceği en büyük konulardan biri de nasıl Ziraat Mühendisi olabilirim olacaktır ? ziraat mühendisi olmak için mühendislik fakültelerinin ya da ziraat fakültelerinin ziraat mühendisliği bölümü mezunu olmak gerekir. Daha sonra kişi ziraat mühendisi ünvanı alır. Kamuda Ziraat Mühendisi olmak isteyen adaylar şu şartları sağlamalı.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, 22.12.2014 tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak, (22.12.1984 ve daha sonra doğanlar başvuruda bulunabileceklerdir.) Erkeklerde askerlikle ilişkisi olmamak veya tecilli olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya altı ay ya da daha fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı fiiller, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları ile kamunun sağlığına ve kamu güvenine karşı işlenen suçlardan biriyle hüküm giymiş olmamak, Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,Yurdun her yerinde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek.

Bu genel şartları sağlayan adaylarda Adayların, Ziraat Fakültelerinin; Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarım Ekonomisi, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Zootekni, Tarım Makineleri (Tarımsal Mekanizasyon), Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümlerinin/alt programlarının birinden lisans düzeyinde Ziraat Mühendisi unvanı ile mezun olmaları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 06-07 Temmuz 2013 ve 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılmış olan

Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve KPSSP-1,2,3,4,5 puan türleri esas alınmak suretiyle, belirtilen puan türlerinin birisinden en az 55 puan almış olması gerekmektedir. KPSS'de yüksek puan almak işe başlatılmalarda tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

İlan ve ekinde yer alan iş talep formlarının açıklama bölümünde belirtilen niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Tüm bu şartlar aranız. Tüm bu şartları sağlayan aday kamuda ziraat mühendisi olarak çalışabilir.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Eren
Eren - 2 yıl Önce

Abi lisede sayısal bölüm mü seçmek gerekiyor

sanane
sanane - 3 yıl Önce

haraan üniversitesi

yazgı
yazgı - 2 yıl Önce

izmir ege üniversitesi mezunuyum.

Mehmet
Mehmet @yazgı - 2 yıl Önce

Kaç punla gittiniz

Toprak
Toprak - 12 ay Önce

Lisede sayısalmı seçmemiz gerekiyor