Nasıl Fizik Mühendisi Olunur ?

Nasıl Fizik Mühendisi Olunur ? Fizik alanına ilgi duyan biri Fizik mühendisi olmak ister

Nasıl Fizik Mühendisi Olunur ?

Nasıl Fizik Mühendisi Olunur ?

Fizik alanına ilgi duyan biri Fizik mühendisi olmak ister. Ama nasıl fizik mühendisi olabilirim ? diye kendine soracaktır. Bu sorunun cevabı, fizik gibi fen edebiyat bölümü mezunu değil, mühendislik fakültesi mezunu olması gerekmektedir. Mühendislik fakültelerinin fizik mühendisliği bölümünden mezun olmaları yeterlidir. Özelde iş imkanları çok az olan fizik mühendisleri kamu da az da olsa TAEK gibi kurumlarda ve bazı enerji kurumlarında iş bulmaktadırlar.

Bilimsel Programlar Uzmanı gibi mesleklerde çalıştırılırlar. Adaylar için en çok aranan özellik yabancı dildir Günümüz şartlarını ele aldığımız zaman mühendis olmak her gencin isteyeceği mesleklerden biridir. Bunun nedeni mesleği seçenlerdir diyebiliriz. Hatta demek isterdik. Ancak bu tarz meslekler mesleği seçenlerden daha çok aile baskısı veya da ailenin isteği veya da çocuğun veya bireyin ailesine karşı olan kendisi ispatlama isteğinden dolayı olabiliyor. Ancak yine de kendi isteği ile mühendis olmak isteyen mühendis adayları vardır. Peki nasıl mühendis olunur? Öncelikle hangi mühendisliği dalını seçeceğini belirlemesi kişinin ilk yapacağı iş olmalıdır diyebiliriz ki mühendislik kendi bilgi birikiminin yanında alanlar için de önemlidir. O halde ilk olarak kişi ne mühendisi olmak istiyorum diye kendine sormalı.

Tamam sayısalcı ve analitik düşünmesi onu mühendis yapmaya ya da en azından mühendis adayı olmasına yeterli olacaktır ancak hangi mühendislik dalını seçecektir bu daha önemlidir. Çünkü tüm mühendislik dalları birbirinden farklı alanlardır. Örneğin bir endüstri mühendisi firmanın insan kaynakları gibi çalışırken ve firmalar yani şirketler için bu alanlarda çalışacakken, makine mühendisi daha çok büyük makine firmalarında ya da cnc ile çalışan endüstriyel tasarım becerisi isteyen alanlarda çalışabilir. Yine aynı şekilde inşaat mühendisi olarak çalışmak isteyen bir kişi sahada çalışmayı göze alabilecek kişi olmalıdır.

Fizik mühendisi daha çok laboratuvarlarda çalışırken, kimya mühendisi de aynı fizik mühendisleri gibi daha çok laboratuvarlarda çalışacak ancak fizikçilerden çok daha farklı şeylerle uğraşacaklardır. Kimyasal boyalar, bu boyaların tehlikelerini bilmeli, kokularına ve bazı ufak zararlarını göze alabilmelidir.

Ziraat mühendisleri de inşaat mühendisleri gibi saha da çalışabilecek mühendis adaylarıdır ancak ziraat mühendisleri daha çok bitkiler ile ve benzeri alanlarda çalışacaklardır. Bilgisayar mühendisi olmak isteyenlerin tercihleri daha çok bilgisayar ile içli dışlı olabilecekleri sosyallikten biraz daha uzak olacaklarını göz önüne almaları gerekmektedir.

Yazılım mühendisliği de aynı bilgisayar mühendisliği gibidir ancak bilgisayar mühendisleri gibi işin donanım kısmı onları ilgilendirmez. Saha da çalışmak derken jeoloji ve jeofizik mühendisleri de aynı şekilde saha da çalışmayı isteyenlerin seçmesi gereken mühendislik bölümleridir. Tüm bu mühendislik dalları hakkında bilgi verdikten sonra aday bunlardan hangisi olabileceğini seçmeli ? Fizik alanına ilgi duyan biri Fizik mühendisi olmak ister. Ama nasıl fizik mühendisi olabilirim ? diye kendine soracaktır.

Bu sorunun cevabı, fizik gibi fen edebiyat bölümü mezunu değil, mühendislik fakültesi mezunu olması gerekmektedir. Mühendislik fakültelerinin fizik mühendisliği bölümünden mezun olmaları yeterlidir. Özelde iş imkanları çok az olan fizik mühendisleri kamu da az da olsa TAEK gibi kurumlarda ve bazı enerji kurumlarında iş bulmaktadırlar.

Bilimsel Programlar Uzmanı gibi mesleklerde çalıştırılırlar. Adaylar için en çok aranan özellik yabancı dildir. PDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı IELTS : International English Language Testing System TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language ? Internet-Based Test TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language ? Computer-Based Test TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language ? Paper-Based Test FCE : First Certificate in English CAE : Certificate in Advanced English CPE : Certificate of Proficiency in English, gibi sınavlardan yeterli puanı alması gerekir.

Daha sonra on başvuru tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak,(TBPUY01 referans kodu için) Son başvuru tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak. (TBPU02 ve TBPU03 referans kodları için)Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için), Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, Belgelemek kaydıyla ikinci bir yabancı dil bilmek tercih sebebidir.

Tüm bu genel şartları sağlamalıdır. Fizik mühendisleri için şu an en çok aranan meslek budur.

YORUM EKLE