Mesleki Eğitim Cinsiyet Eşitsizliğini Çözer mi?

 

Mesleki Eğitim Cinsiyet Eşitsizliğini Çözer mi?

Konu ile ilgili Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin finansal desteğiyle Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ve Çelikel Eğitim Vakfı’nın (ÇEV) mesleki ve teknik Anadolu liselerinde okuyan gençler arasında bir araştırma yaptı. Bu araştırmanın sonucunda ise şaşırtan bir sonuç ortaya çıktı. Bizim mesleki eğitim eşitsizliği çözer düşüncemizin aksine mesleki eğitimin ayrımcılığı pekiştirdiği sonucuna ulaşıldı. Bu kurumlar araştırmalarını iki ayrı Teknik lisede gerçekleştirdi. Bu çalışmanın yapılma amacı ise Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde eğitimine devam eden genç kadınların yaşadığı toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikleri inceleyebilmekti. Hala eğitim alan lise öğrencisi 24 kadın ve 14 erkekle bu araştırma kapsamında görüşüldü. Aynı zamanda araştırmaya 9 öğretmen daha katıldı. Kadınların mesleki kimlik ve becerilerine toplumsal cinsiyet temelli eşitsizliğin etkileri bu raporda incelendi. Aynı zamanda cinsiyet eşitsizliğinin mesleki eğitimin kalitesi ile ilişkisi de bu araştırmada değerlendirildi.

Peki, araştırmanın sonucunda ne oldu? Bazı genç kadınların motivasyonunun okul ve sınıf ortamında erkeklerin yoğun olması ile bozulduğu ortaya çıktı. kadınlar bu nedenle okula giderken kendilerini mutsuz hissedebiliyor. Bazen de motivasyon düşüklüğü akademik başarıyla da paralel olarak gidiyor. Bu da genç kadınların mesleki becerilerini geliştirmelerini engelliyor.

Raporda öğretim programları ve sınıf içi uygulamaların toplumsal cinsiyet bakış açısıyla gözden geçirilmesinin Mesleki ve teknik eğitimin niteliği açısından önemine dikkat çekildi. Genç kadınların okul ortamlarında varlığının da dikkate alınarak kullanılan alanların toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği vurgulandı. Genç kadınların genç erkeklere oranla okul kültürü ve mesleki eğitim konusunda yeterli yönlendirme ve bilgilendirme olmadan meslek liselerine yerleştiklerini söylemeleri de araştırmanın diğer bir sonucu oldu.

Araştırmada giderek okullarda rehberlik saatlerinin azaldığına ve bu saatlerin işlevine dikkat çekildi. Kadınların bu eşitsizliğin üstesinden gelebilmesi için bir şekilde daha eğitimli bir hale getirilmeleri gerektiği raporda da belirtildi.

YORUM EKLE