PTT 2 Bin 500 Memur Alımı İlanı Yayımlandı! Başvurular Başlıyor

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi 2 bin 500 kişilik sözleşmeli personel ve memur alımı ilanı yayımlandı. Detaylar nedir, hangi pozisyonlar için alım yapılacak.

PTT 2 Bin 500 Memur Alımı İlanı Yayımlandı! Başvurular Başlıyor

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin kendi bünyelerinde istihdam etmek üzere 2 bin 500 kişilik memur alımı sözleşmeli personel alımı yapacağı getiğimiz günlerde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından kamuoyuna duyurulmuştu.

İlanın 15 Ağustosta yayımlanması beklenirken sonunda PTT ilanı hazırladı ve Devlet Personel Başkanlığı az önce PTT 2 bin 500 memur, sözleşmeli personel alımı ilanını yayımladı. Peki detaylar nedir.

ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR

Gişe Memuru, Büro Memuru - Bin 671 Memur
Dağıtıcı - 829 Memur

Yukarıda PTT'nin hangi pozisyonlar için kaç memur alımı yapacağına ilişkin tüm bilgiler verilmiştir.

İLAN BİLGİSİ

GENEL ŞARTLAR

* 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak. 

* On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak. NOT: 15/08/1983 tarihinden sonra doğanlar müracaat edebilecektir. c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak. 

* 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

* Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak. 

* Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak. 

* Atanacağı pozisyon için ekli listede belirtilen öğrenim şartını haiz olmak (Son başvuru tarihi olan 21/08/2017 tarihinde veya önceki bir tarihte mezun olmak). 

* Yapılacak “sözlü sınavda” başarılı olmak.

* Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

* 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

a) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için; 

1) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki okulların Ek-2 listede belirtilen bölümlerin birinden mezun olmak. 

2) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek. 

3) KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak. 

b) Dağıtıcı pozisyonuna başvurabilmek için; 

1) İki yıllık eğitim veren yüksekokulların veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki okulların Ek-3 listede belirtilen bölümlerin birinden mezun olmak. 

2) Son başvuru tarihi itibariyle en az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. ( B ve A2 Sürücü Belgesine veya Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikasına son başvuru tarihi olan 21/08/2017 tarihinde veya önceki bir tarihte sahip olmak.) 

3) Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm., bayanlarda en az 160 cm. boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15’ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek, 4) KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

BAŞVURULAR

PTT'nin gişe ve büro memuru için bin 671 memur alımı ile dağıtıcı kadrosuna 829 kişilik memur alımına adayların 15 Ağustos 2017 tarihinden başlayarak 21 Ağustos 2017 tarihine kadar aşağıda ki link aracılığı ile müracaatlarını gerçekleştirmesi gerekmektedir.

ik.ptt.gov.tr

RESMİ İLAN BİLDİRİSİNİ BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ

Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2017, 00:24

İşin Olsa Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve Gelişmelerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

İşin Olsa Android Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İşin Olsa İOS uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İnstagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

YORUM EKLE