ÖSYM 3 Memur Alımı İlanı Yayımlandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 3 memur alımı ilanı yayımlandı. Peki hangi pozisyonlar için alım yapılacak ve detaylar nedir?

ÖSYM 3 Memur Alımı İlanı Yayımlandı!

Ülkemizde her sene milyonlarca adaya sınav yapmak ile görevli olarak bilinen Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi görevlerine devam ettiği gibi yine açık pozisyonları için aralıklarla memur ile personel alımı gerçekleştirmekte olup alım ilanları ÖSYM tarafından hazırlanmakta ve kamuoyuna genel olarak Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanmaktadır.

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yeni ilan edilen duyuruya göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin 3 memur alımı yapacağı öğrenildi. Peki ÖSYM 3 memur alımı ilanı detayları nedir? Adaylar hangi pozisyonlar için alınacak ve başvuru yapabilmek için hangi şartlara sahip olunması gerekiyor?

ARANACAK ŞARTLAR NEDİR?

Türk Vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, Askerlikle ilişiği bulunmamak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak. (Yerleştirilmeye hak kazanan adaylar için) şartlarına sahip olmak gerekiyor.

İLAN DETAYLARI ve BAŞVURU BİLGİLERİ

ÖSYM kendi bünyelerinde istihdam etmek üzere fizik ve fizik öğretmenliği bölümleri için 2 personel İngilizce yabancı dili A seviyesinde bilen ve mütercim ya da Rus Dili ve Edebiyatı bölümlerinden 1 personel Rusça yabancı dili A seviyesinde uzman personeli alınacaktır. Başvurular Başkanlığımızın Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA 06800 adresinde bulunan İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığın adresine 27 Şubat 2018 tarihine kadar şahsen ya da posta yolu ile yapılmaktadır.

RESMİ İLAN BURADA

YORUM EKLE