Fırat Üniversitesine 3 Farklı Kadroda 148 Personel Alımı Yapılacak!

Fırat Üniversitesine sözleşmeli 148 personel alım ilanı açıklandı. DPB'de yayımlanan hemşire, fizyoterapi, sağlık teknikeri kadrolarında toplamda 148 personel alım detayları neler?

Fırat Üniversitesine 3 Farklı Kadroda 148 Personel Alımı Yapılacak!

Fırat Üniversitesine çok sayıda sağlık personeli alınacak.

Devlet Personel Başkanlığından açıklanan ilana göre Hemşire, Fizyoterapi, Sağlık Teknikeri kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/B maddesi uyarınca 148 kişilik personel alınacağı belirtildi. Buna göre adaylardan aranacak genel şartlar neler?

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI;

Fırat Üniversitesine 3 farklı kadroda148 personel alım ilanı için T.C. vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, güvenlik soruşturmasından ve arşiv araştırmasından olumlu olmak, görevini sürdürmeye engel vücut ve sağlık engelinin bulunmaması, erkek adaylar için askerlik çağına gelmemiş olmak yada askerliğini tamamlamış, muaf ertelememiş yedek sınıfta geçirmiş olmak istenilmektedir. Ayrıca TCK 53. maddede belirtilen süreler geçmiş olsa da kasten işlenen suçlarda 1 yıl veya daha fazla süreli hapis cezasına mahkum olmamış olmak,  dolandırıcılık, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, devletin güvenliğine karşı suçlar, rüşvet, hırsızlık, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp suçlarından mahkum olmamak istenilmektedir. KPSS şartında 2016 ve 2018 KPSS P3 ve P93 puan türlerine göre değerlendirme yapılacak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI;

 

BAŞVURU TARİHLERİ;

Başvurular 21 Eylül tarihi mesai bitimine kadar Fırat Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına istenilen belgeler ve başvuru formu ile birlikte teslim edilmesi istenildi. 

Başvuru kılavuzu

Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2018, 06:35
YORUM EKLE