Ege Üniversitesi Memur Personel Alımı

Ege Üniversitesi Memur Personel Alımı Ege Üniversitesi Memur Personel alımı yapıyor

Ege Üniversitesi Memur Personel Alımı

Ege Üniversitesi Memur Personel Alımı

Ege Üniversitesi Memur Personel alımı yapıyor. Ege Üniversitesi birimlerine, 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca 50 adet Profesör Alacaktır. Ege Üniversitesi Profesör alımı ilanının son başvuru süresi Resmi Gazete'de yayınlanan günden sonra 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Ege Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca, kadrolara başvuranlar 6 nüsha dosya (başlıca araştırma eserini belirtecek) teslim etmeleri gerekmektedir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. KURULUŞ BÖLÜM ANABİLİMDALI KADRO ÜNVANI KADRO DERECESİ ADET İLAN AÇIKLAMASI TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ GÖĞÜS HASTALIKLARI PROFESÖR 1 1 Akciğer ve plevra maligniteleri, girişimsel bronkoskopi ve brakiterapi konularında deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI PROFESÖR 1 1 Diyabetik ayak ve üriner sistem enfeksiyonları konularında deneyimli olmak. TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI PROFESÖR 1 1 Kronik hepatitler ve solunum yolu enfeksiyonlarının moleküler epidemiyolojisi ve tedavisi konularında deneyimli olmak. TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI PROFESÖR 1 1 Hastane kaynaklı menenjitler, hayvan menenjit modelleri ve febril nötropeni konularında çalışmaları olmak. TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROFESÖR 1 1 Yutma ve lenfödem rehabilitasyonu konularında deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROFESÖR 1 1 Afazi rehabilitasyonu ve ortopedik rehabilitasyon konularında deneyimli olmak. TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ HALK SAĞLIĞI PROFESÖR 1 1 Mesleki risklerin araştırılması ve önlenmesi konusunda yurtdışı eğitim almış ve iş ve meslek hastalıkları uzmanı olmak. TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ NÜKLEER TIP PROFESÖR 1 1 Radyoimmünoterapi ve radyomikroküre tedavisi konusunda deneyimli olmak. TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ RADYASYON ONKOLOJİSİ PROFESÖR 1 1 Pediatrik radyoterapi ve radyobiyoloji konusunda deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI PROFESÖR 1 1 Madde kullanım bozukluklarında rehabilitasyon, aile ve eş terapileri konularında çalışmalar yapmış olmak. TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI PROFESÖR 1 1 Erişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu konusunda çalışmalar yapmış olmak. TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI PROFESÖR 1 1 Kardiyak transplantasyon yapılan hastaların takip ve tedavisinde deneyimli ve bu konuda en az 1 (bir) yıllık yurt dışı eğitimi almış çocuk kardiyolojisi uzmanı olmak.

TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMAS. PROFESÖR 1 1 Erişkin ve pediyatrik ventrikül destek cihazı implantasyonu anestezisi konusunda deneyimli olmak. Kalp nakli, konjenital kalp cerrahisi, kalp damar cerrahisi ve göğüs cerrahisi anestezilerinde en az 10 (on) yıl deneyimli olmak. TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM PROFESÖR 1 1 Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri eğitim sertifikası ve endometriozis patofizyolojisi ile ilgili moleküler çalışmalarda yurtdışı deneyimi olmak. TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM PROFESÖR 1 1 Jinekolojik onkoloji cerrahisi yan dal uzmanlığı ve robotik cerrahi konusunda deneyimli olmak. TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ GENEL CERRAHİ PROFESÖR 1 1 Karaciğer ve böbrek transplantasyonu, konvansiyonel hepatobiliyer cerrahi konularında deneyimli olmak. TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ KALP DAMAR CERRAHİ PROFESÖR 1 1 Kalp nakli ve asist device uygulamalarında deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ FİZYOLOJİ PROFESÖR 1 1 Tıp doktoru olmak.Medulla spinalis yaralanması ve kök hücre çalışmaları yapmış olmak. TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ PROFESÖR 1 1 Toksisite ve deneysel hayvan modellerinde oksidatif stres ve kök hücre belirteçleri ile histolojik ve immunohistokimyasal çalışmaları bulunmak. TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BİYOFİZİK PROFESÖR 1 1 Tıp fakültesi mezunu, biyofizik alanında doçent ünvanı almış, temel vokoloji ve biyomedikal cihazlar konusunda deneyimli olmak. FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ TEMEL VE END. MİKROBİYOLOJİ PROFESÖR 1 1 Organik solvent tolerant mikroorganizmalar ve deri biyoteknolojisi alanında çalışmaları ve yayınları bulunmak FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ PROFESÖR 1 1 Üniversitede İngilizce ders verebilme koşullarını sağlamak, prion genetiği çalışıyor olmak FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ PROFESÖR 1 1 Glikobiyoloji alanında çalışıyor olmak FEN FAKÜLTESİ FİZİK NÜKLEER FİZİK PROFESÖR 1 1 Deneysel nükleer fizik uygulamaları ve çevresel radyoaktivite ile ilgili çalışmalar yapmış olmak FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ PROFESÖR 1 1 Genelleştirilmiş türevli asal halkalar teorisinde çalışmaları bulunmak FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK TOPOLOJİ PROFESÖR 1 1 Bulanık (Fuzzy) topolojik ve ideal minimal uzaylar üzerine çalışmaları bulunmak DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLERİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ PROFESÖR 1 1 - DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLERİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ PROFESÖR 1 1 - SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER DENİZ BİYOLOJİSİ PROFESÖR 1 1 Su ürünleri bilim dalında doçent olmak, deniz örümcekleri (Pycnogonida) konusunda çalışmaları olmak. SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER DENİZ BİYOLOJİSİ PROFESÖR 1 1 Su ürünleri bilim dalında doçent olmak. Sucul ekotoksikoloji alanında embriyotoksisite, sitogenotoksisite ve fitotoksisite konularında deneyimli olmak. Metaller, atık su ve sediment toksisitesi konusunda çalışmaları olmak. SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YETİŞTİRİCİLİK PROFESÖR 1 1 Su ürünleri mühendisi ve yetiştiricilik anabilim dalında doçent olmak. Deniz balıkları yetiştiriciliğinde uzmanlaşmak. SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YETİŞTİRİCİLİK PROFESÖR 1 1 Su ürünleri mühendisi ve yetiştiricilik anabilim dalında doçent olmak. Kafadan bacaklılar yetiştiriciliğinde uzmanlaşmak. İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM KURUMSAL İLETİŞİM PROFESÖR 1 1 Uygulamalı iletişim alanında doçent olmuş olmak; kurumsal iletişim ve proje yönetimi konularında çalışmaları bulunmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA SİNEMA PROFESÖR 1 1 Uygulamalı iletişim alanında doçent olmuş olmak; film eleştirisi ve sinema alanında çalışmaları bulunmak. İLETİŞİM FAKÜLTESİ GAZETECİLİK BASIN EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ PROFESÖR 1 1 Uygulamalı iletişim alanında doçent unvanını almış olmak; basın işletmeciliği alanında çalışmaları bulunmak. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT İKTİSADİ POLİTİKASI PROFESÖR 1 1 Teknolojik gelişme, iktisadi büyüme ve bölgesel iktisat alanında çalışmaları olmak ve bu alanda ingilizce ders verebilmek. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT PROFESÖR 1 1 Uluslararası ticaret ve uluslararası finans alanında çalışmaları olmak ve bu alanda ingilizce ders verebilmek. Ayrıca 2. bir yabancı dil yeterliliğine sahip olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ ECZACILIK TEKNOLOJİSİ FARMASÖTİK TEKNOLOJİ PROFESÖR 1 1 Eczacılık fakültesi farmasötik teknoloji anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, farmasötik teknoloji bilim alanında doçent unvanını almış olmak. EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ GENEL SOSYOLOLJİ VE METODOLOJİ PROFESÖR 1 1 Genel sosyoloji ve metodoloji alanında çalışmış olmak. EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ RESİM İŞ EĞİTİMİ PROFESÖR 1 1 Plastik sanatlar alanında doçent olmak; duygusal zeka ve yaratıcılık konularında bilimsel; resim alanında sanatsal çalışmaları bulunmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ GIDA BİLİMLERİ PROFESÖR 1 1 Gıda mikrobiyolojisi alanında çalışmaları ve patenti olmak. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ PROSES VE REAKTÖR TASARIMI PROFESÖR 1 1 Proses ve reaktör tasarımı anabilim dalında doktora yapmış ve kimya mühendisliğinde doçent ünvanını almış olmak, ingilizce ders verme koşulunu sağlamak. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MEKANİK PROFESÖR 1 1 "Elastik Stabilite" konusunda uluslararası yayınları olmak ve makine mühendisliği alanında doçent olmak. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROFESÖR 1 1 Tekstil mühendisliği ve bilimleri temel alanında doçent olmak ve tekstil ve konfeksiyonda iş etüdü ve organizasyonu alanlarında uzmanlaşmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROFESÖR 1 1 Tekstil mühendisliği ve bilimleri temel alanında doçent olmak ve tekstil ön terbiyesi alanında uzmanlaşmış olmak. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROFESÖR 1 1 Tekstil mühendisliği ve bilimleri temel alanında doçent olmak ve fiziksel tekstil muayeneleri alanında uzmanlaşmış olmak. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ TEKSTİL BİLİMLERİ PROFESÖR 1 1 Tekstil mühendisliği ve bilimleri temel alanında doçent olmak ve tekstil kimyası ve kimyasal tekstil muayeneleri alanlarında uzmanlaşmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR DONANIM PROFESÖR 1 1 Bilgisayar-bilişim bilimleri ve mühendisliği temel alanında doçent ünvanı almış olup, bilgisayar mimarisi ve donanımı konularında çalışmaları olmak. BAYINDIR MESLEK YÜKSEKOKULU GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ PROFESÖR 1 1 Konfeksiyon işletmelerinde üretim planlama,organizasyon ve dikiş işlemleri konularında çalışma yapmış. EGE MESLEK YÜKSEKOKULU KİMYA TEKNOLOJİSİ PROFESÖR 1 1 Kimya alanında doçent ünvanı almış, organik bileşiklerin sentezi, polimerik nanopartiküllerin sentezi, potansiyel etkili radyofarmasötik organik bileşiklerin sentezi konularında çalışmaları olan.

YORUM EKLE