Diyanet İşleri Başkanlığı Memur Personel Alımı 2015

Diyanet İşleri Başkanlığı Memur Personel Alımı 2015

Diyanet İşleri Başkanlığı Memur Personel Alımı 2015

Diyanet İşleri Başkanlığı Memur Personel Alımı 2015

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı Memur Personel Alımı Gerçekleştiriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinin memur personel ihtiyacını gidermek üzere 18 adet Müfettiş Yardımcısı alımı yapacaktır. Başvurular En geç 17/03/2015 Salı günü Saat 18:00'a kadar dır.Sizde Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesine dahil olmak için, alt kısımda verilmiş olan genel niteliklere, Başvuru sırasında istenilen belgelere, Sınav bilgilerine, Sınav konularına, Sınav yerine, Başvuru bilgilerine ve Genel bilgileri inceleyerek daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAV İLANI

Başkanlığımız, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığındaki genel idare hizmetleri sınıfına ait 7. derece 18 adet müfettiş yardımcılığı kadrosuna sınavla eleman alınacaktır.

SINAVA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara ek olarak aşağıdaki özel şartlar aranır: 1) En az lisans düzeyinde dini yükseköğrenim görmüş olmak, 2) Sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak, 3) Başkanlık Teşkilatında vaizlik, dengi ve üstü görevlerde en az 2 yıl görev yapmış olmak ve sınav ilan tarihinde Başkanlık teşkilatında çalışıyor olmak. 4) 21/05/2011 tarihinden sonra Diyanet İşleri Başkanlığındaki kadrolara atananlarda A Grubu kadrolara atanacaklar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak, 5) Sağlık durumu her türlü iklim şartlarında müfettişlik yapmaya elverişli olmak, 6) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde belirtilen ortak nitelik şartını taşımak, 7) Son beş yıl içerisinde aylıktan kesme, on yıl içerisinde de kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak, Müfettiş yardımcılığı yarışma sınavında iki defa başarısız olanlar, bir daha bu sınava katılamazlar.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:

Yazışma adresi ve T.C. kimlik numarasının bulunduğu başvuru dilekçesine aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir: 1) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı, 2) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği, 3) İki adet vesikalık fotoğraf, 4) Adli sicil kaydına dair yazılı beyan, 5) Adayın öğrenim gördüğü okulları, daha önce yaptığı iş ve görevleri, bildiği yabancı dil ve seviyesini, varsa katıldığı sosyal faaliyetler ile gerekli gördüğü diğer bilgileri içeren, kendi el yazısıyla yazılmış öz geçmiş.

III. SINAV KONULARI VE ŞEKİLLERİ:

Müfettiş Yardımcılığı sınavı, yazılı ve sözlü olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar. Yazılı sınav şu konularda yapılır: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Başkanlığın diğer mevzuatı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, Türkçe Kompozisyon ve Arapça. Sözlü sınav şu konulardan yapılır: Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Anlamı, Tefsir, Hadis, Akaid, Fıkıh, Siyer-i Nebi, Türk-İslam Tarihi, Genel Kültür ve Yazılı Sınav Konuları. Sınav esnasında kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport gibi fotoğraflı bir kimlik belgesinin bulundurulması gerekir.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Başvurular, istenen belgelerle birlikte, en geç 17/03/2015 Salı günü Saat 18:00’a kadar Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bizzat veya posta ile yapılır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

SINAV TARİHİ VE YERİ:

Sınavın yazılı bölümü; 24/03/2015 Salı günü Saat: 14.00’daDiyanet İşleri Başkanlığında yapılacaktır. Yazılı sınavı kazananlara sözlü sınav tarihi ve yeri ayrıca bildirilecektir. MÜRACAAT ADRESİ Diyanet İşleri Başkanlığı, Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 147/A 06800 Çankaya/Ankara

İşin Olsa Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve Gelişmelerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

İşin Olsa Android Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İşin Olsa İOS uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İnstagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

YORUM EKLE