Trakya Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifleri Müfettiş Yardımcısı Alımı

Trakya Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifleri Müfettiş Yardımcısı Alımı Trakya Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifleri Memur Personel alımı yapıyor

Trakya Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifleri Müfettiş Yardımcısı Alımı

Trakya Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifleri Müfettiş Yardımcısı Alımı

Trakya Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifleri Memur Personel alımı yapıyor. Trakya Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifleri  bünyesine dahil etmek üzere yapacağı sınav ile Müfettiş Yardımcısı alacaktır. Alt kısımda verilmiş olan bilgilerde, Genel niteliklere, sınav bilgilerine, sınava girecek adaylarda aranılan genel şartlara ve Genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILARI ALINACAKTIR Genel Müdürlüğümüz Teftiş Kurulu'na aşağıda belirtilen şartları taşıyanlar arasından sınavla Müfettiş Yardımcıları alınacaktır.

A) Sınava girebilmek İçin adaylarda aranacak şartlar.

1- Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Personel Yönetmeliği nde yazılı olan şartları taşımak,

2- Üniversitelerin orgun öğretim yapan Hukuk, Siyasal Bilgiler Tşletme ve iktisat Fakülteleri ile Tktısadı ve Tdarı Bilimler Fakülteleri hin 4 yıllık eğitim veren Maliye. Tktısat. Tşletme. Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Fkonomısı, Fkonometrı, Avrupa Birliği ilişkileri. Uluslararası Ticaret. Bankacılık ve Fmans Bolumu veya bunların Yüksek Öğretim Kurumuna eşitliği kabul edilmiş, Türkiye ve Yabancı ülkelerdeki eşitlerinden birini bitirmiş olmak,

3- Yazılı sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak (04 02 1985 tarihinden önceki doğumlular sınava kabul edilmeyecektir)

4- Sağlık durumu her turlu ıklım ve yolculuk koşullarına elverişli olmak Müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmamak,

5- Erkek olmak, askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak,

6- Başkanlıkça yapılacak araştırma sonucuna göre sicil, tutum ve davranışları yönünden Müfettişliğe engel durumu olmamak,

7- Birliğimiz Müfettiş Yaıdımcılıgı Gırıs Sınavına bir defadan fazla katılmamış olmak,

B) Sınavlar yazılı ve sozlu olmak üzere ıkı bolümde yapılacaktır. Yazılı Sınav Trakya Üniversitesi Rektörlüğünce yapılacağından, sınava başvuran adaylardan 50,00 (Elli) TL.- sınav harcı alınacaktır Sınav harcı TC Kimlik numarasıyla birlikte Türkiye Ziraat Bankası Edirne şubesi'ndeki 97-320 80 291 5199 numaralı hesabına (IBAN:TR 72 0001 0000 9732 0802 9151 99) yatırılacaktır. Birliğimizce belirlenen şartlat ı taşımadığından başvuruları kabul edilmeyenler ile sınav başvurusu kabul edildiği halde sınava katılmayan başvuru sahiplerinin sınav ücretleri iade edilmeyecektir. Yazılı sınav 04 02 2015tarihinde Edırnede yapılacak olup. sınava gırıs yen ve saati sınava katılan adaylara Trakya Üniversitesi Rektörlüğünce ikametgah adreslerine postalanarak ve ayrıca e-mail yoluyla bildirilecektir.

Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve adayların basarı durumlarının tespiti. Teftiş Kurulu Yönetmeliği Yi in ilgili hükümleri dahilinde Trakya Üniversitesi Rektörlüğünce yapılacaktır Sozlu sınava yazılı sınavda başarılı olanlar çağrıılır. C) Sınav konulan iktisat. Hukuk. Muhasebe ve Yabancı Dil dallarından oluşmakta olup, sınav konulan ile adaylardan istenecek belgeler hakkında açıklayıcı bilgilen kapsayan Sınav Broşürü ve Aday Başvuru Formu. Genel Müdürlük ten (Teftiş Kurulu Başkanlığı) Kooperatiflerimizden ve işletmelerimizden temin edılebılir. Sınava katılacak adayların istenilen belgeler ile birlikte en geç 09 01 2015 Cuma günü, saat 17 30'a kadar Trakya Birlik Genel Mudurlugu Teftiş Kurulu Başkanlığına (1 Murat Mah Zubeyde Hanım Cad No 2 EDİRNE) başvurmaları gerekir. TRAKYA BİRLİK

YORUM EKLE