Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Memur Alımı 2020

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2020 yılı için memur alım ilanı yayımladı. Farklı gruplardan oluşan kadrosu ile Müfettiş yardımcısı alınacak.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Memur Alımı 2020

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki memur personel eksikliğini karşılamak üzere farklı guruplarda 4 kişilik boş kadro ile Müfettiş Yardımcısı alımı yapacağını belirtti. Adayların başvuru yapabilmeleri için belirtilen bazı nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir.

BAŞVURU ŞARTLARI:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ( TİGEM ) Teştif Kurulu Başkanlığından hizmet etmek isteyen memur adayları için Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı yapacak. İşte Sınava katılma şartları:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı nitelikleri taşımak,

- Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 35 yaşını doldurmamış olmak, (01 Ocak 1985 tarihi ve daha sonra doğanlar).

- En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, kamu yönetimi, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler bölümü mezunları, ziraat fakültesinin (tarla bitkileri, bahçe bitkileri, toprakbilimi ve bitki besleme, tarımsal yapılar ve sulama, tarımsal mekanizasyon, tarım ekonomisi, bitki koruma ve zootekni) bölümü mezunları ile Veteriner Fakültesi mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

- Sağlık durumu bakımından, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmak,

- Başkanlıkça yapılacak inceleme sonucunda, sicil, tutum ve davranışlar yönünden müfettiş yardımcılığına engel bir durumu bulunmamak,

- Sınav tarihi itibariyle geçerliliği devam eden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan asgari 60(altmış) puan almak,

- ÖSYM tarafından 2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarından

BAŞVURULAR:

TİGEM memur alını için adaylar başvurularına 20 Ocak 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2020 Cuma günü saat 17.30’da sona erecektir. Başvuru zamanının bitiminden sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE