Sahil Güvenlik Komutanlığı Memur Alımı 2014

Sahil Güvenlik Komutanlığı Memur Alımı 2014

Sahil Güvenlik Komutanlığı Memur Alımı 2014

Sahil Güvenlik Komutanlığı Memur Alımı 2014

Sahil Güvenlik Komutanlığı Memur alımı yapıyor. Sizde memur olmak istiyorsanız, üstelik Sahil Güvenlikte Memur Olmak İstiyorsanız bu fırsatı kaçırmayınız. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 1 Bilgisayar Mühendisi, 1 İstatistikçi, 1 Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı, 7 Mali İşler Uzmanı, 1 Psikolog/Rehber, 1 Makine Teknikeri, 2 adet Hesap Sorumlusu olmak üzere toplamda 14 memur alacak. Alt kısımda verilmiş olan bilgilerde, Başvuru bilgileri, detaylı bir şekilde alım yapılacak ünvan tablosuna, başvuracak adaylardan istenilen genel niteliklere, başvuru sırasında ve başvuru sonrasında adaylardan istenilen belgelere ve sınav ile ilgili daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz. T.C. İÇİSLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2014 YILI DEVLET MEMURU ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BASVURU TARİHLERİ : ( 27 Ekim - 14 Kasım 2014 ) Bu kılavuz Sahil Güvenlik Komutanlığında devlet memuru olmak için basvuran adayları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıstır. Devlet memuru olmak onurlu bir yasam tarzıdır. Meslek olarak devlet memurluğunu seçtiğiniz için sizi kutluyor ve basarılar diliyoruz. SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL BASKANLIĞI Ekim 2014 (PARA İLE SATILAMAZ.) SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2014 YILI DEVLET MEMURU ALIMI SINAVLARINA KATILACAK ADAYLARIN DİKKATİNE!

1.BAŞVURU, SINAV VE SINAV SONRASI İŞLEMLERE AİT BÜTÜN KURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR. 2.BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARİHİNDEN SONRA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR. KANUN VE YÖNETMELİKLERLE UYUŞMAZLIK OLMASI DURUMUNDA KANUN VE YÖNETMELİK GEÇERLİ OLACAKTIR. 3.ALIM SÜRECİNDE HER TÜRLÜ DUYURU VE BİLGİLENDİRME GENEL AĞ (İNTERNET) ÜZERİNDE WWW.SGK.TSK.TR ADRESİNDEN YAPILACAKTIR. SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE DEVLET MEMURU ALINACAKTIR. 1.Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak aşağıda durumları açıklanan unvanlardan açıktan atama yoluyla devlet memuru alımı yapılacaktır.

2.ALIM YAPILACAK UNVANLAR: Alım Yapılacak Kadrolara Buraya TıklayarakUlaşabilirsiniz. a.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlaraNOT:(*) Belirtilen unvan için uygulamalı sınav yapılacaktır.

3.BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR VE NİTELİKLER: sahip olmak. b.İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak (Lisans mezunları, ön lisans ve lise mezunu kadrolarına; ön lisans mezunları ise lise mezunu kadrolarına başvuruda bulunamazlar.) ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS'ye girmiş olmak. c.Alım yapılacak unvanların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu almış olmak. ç. Yapılacak başvurularda; (1)Lisans mezunları için 2014 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03, (2)Ön lisans mezunları için 2014 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93, (3)Ortaöğretim mezunları için 2014 yılı KPSS sınavına ait KPSSP94, puan tüıü kullanılacaktır. d.Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (14 Kasım 1996 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2014 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1979 ve daha sonra doğanlar başvurabilir.). e.Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi görevlerde çalışmamış olmak ve sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak. f.İlan edilen kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak. NOT: Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılmaktadır.

4.BAŞVURU ESASLARI VE BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: a.Adaylar başvurularını Genel Ağ (İnternet)/şahsen/posta/kargo yollarından yalnızca birini kullanarak yapacaklardır. (1)Genel Ağ (İnternet) üzerinden başvuru yapacak adaylar 27 Ekim-14 Kasım 2014 tarihleri arasında www.sgk.tsk.tradresinden, (2)Şahsen başvuru yapacak adaylar 27 Ekim-14 Kasım 2014 tarihleri arasında 09:30-12:00 ile 14:00-16:30 saatleri arasında 4.c maddesinde belirtilen başvuru belgelerini kapalı bir zarf içerisinde elden teslim etmek suretiyle Sahil Güvenlik Komutanlığı Dikmen Caddesi Merasim Sokak No.: 10 Bakanlıklar/ANKARA adresine, (3)Posta/kargo yolu ile başvuru yapacak adaylar 4.c maddesinde belirtilen belgelerini 14 Kasım 2014 tarihinde Sahil Güvenlik Komutanlığı Dikmen Caddesi Merasim Sokak No.: 10 Bakanlıklar/ANKARA adresinde olacak şekilde kapalı bir zarf içerisinde göndermek suretiyle (Son gönderme tarihinden sonra Komutanlığa ulaşan belgeler için posta/kargoya veriliş tarihi esas alınacaktır.). başvurularını yapabileceklerdir. b.Daha önce Sahil Güvenlik Komutanlığına başvuran ancak çeşitli nedenlerle başvurusu kabul edilemeyen ya da ataması yapılamayan adayların, önceki başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adayların yeniden başvuruda bulunmaları gerekmektedir. c.Şahsen veya posta/kargo yoluyla başvuru yapacak adaylar, bu kılavuzun 7 ve 8'inci sayfalarında yer alan "İŞ TALEP FORMU"na ilave olarak aşağıda belirtilen belgeleri kapalı bir zarf içerisinde eksiksiz olarak getirilecek/gönderecektir. (1)KPSS sonuç belgesi tıpkıçekimi (Sonuç belgesi doğrulama kodu'nun da yer aldığı bilgisayar çıktısı kabul edilecektir.), (2)En son mezun olduğu okula ait diploma veya geçici mezuniyet belgesi (Çıkış Belgesi) tıpkıçekimi. (3)Diplomalarında başvuru yapacakları unvana yönelik olarak istenen kaynak bölümlerin tam isimleri yazmayan, ancak istenen bölümle denk olduğunu öngören adayların ve yurt dışında öğrenim görenlerin; (a)Ortaöğretim mezunları için Milli Eğitim Bakanlığından, (b)Ön lisans veya lisans mezunları için Yüksek Öğrenim Kurumundan alınmış denklik belgesinin tıpkıçekimi, (4)Nüfus cüzdanı tıpkıçekimi, (5)Başvuruda bulunulacak unvan için istenilen, "sonuç belgesi doğrulama kodu"nun da yer aldığı yabancı dil sınav sonuç belgesinin (KPDS, YDS, ÜDS, TOEFL, TOEIC, IELTS, FCE, CAE, CPE) bilgisayar çıktısı, (6)Şehit, malul veya muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belgenin tıpkıçekimi (Anne/baba veya eşi Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.). NOT-1: Adayların başvuru veya mülakat sınavı aşamasında gönderdiği/teslim ettiği belgeler iade edilmeyecek, saklama süresi sonunda imha edilecektir. Bu nedenle adayların diploma, sertifika, ehliyet vb. belgelerinin tıpkıçekimini getirmeleri/göndermeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri/göndermemeleriönem arz etmektedir. NOT-2: Şehit malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında almış oldukları merkez sınav puanına aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puanları dikkate alınır. ç. Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin geçerlilik süreleri, başvuru tarihi itibarıyla KPDS, YDS ve ÜDS için 5 yıl, TOEFL, TOEIC, IELTS, FCE, CAE ve CPE için 2 yıl olarak kabul edilecektir. d.Başvurular sırasında yalnız bir unvan ve il/ilçe tercih edilecek, birden fazla unvan ve il/ilçe için tercihte bulunulmayacaktır. e.Başvuruları uygun görülen adaylar arasından, merkezi sınav notuna göre en yüksek puan alandan başlamak üzere alım yapılacak miktarın 15 katı kadarı aday uygulamalı sınav ve mülakat sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aday listeleri, adayların uygulamalı sınav ve mülakat sınavına tabi tutulacakları tarihler, yer ve zaman 28 Kasım 2014 tarihinden sonra Sahil Güvenlik Komutanlığının www.sgk.tsk.trGenel Ağ (İnternet) adresinde yayımlanacak ve adaylara tebliğ niteliğinde olacaktır. Adaylara ayrıca posta, telefon vb. araçlar ile tebligat yapılmayacaktır. f.Sınavlarda başarılı olan adaylar; Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'ne göre "Türk Silahlı Kuvvetlerinde Devlet Memuru Adayı Olur." kararlı sağlık raporu almak üzere askeri hastanelere sevk edileceklerdir. Askeri hastanelerden "Türk Silahlı Kuvvetlerinde Devlet Memuru Adayı Olur." kararlı sağlık raporu alan adayların, haklarında güvenlik tahkikatı işlemleri başlatılacaktır. Güvenlik tahkikatı olumlu sonuçlanan adayların atamaları yapılacaktır.

5.UYGULAMALI SINAV VE MÜLAKAT SINAVI TARİHLERİ: Uygulamalı sınav ve mülakat sınavı, 08-19 Aralık 2014 tarihleri arasında bilahare açıklanacak plana göre Sahil Güvenlik Komutanlığı Dikmen Caddesi Merasim Sokak No.: 10 Bakanlıklar/ANKARA adresinde yapılacaktır.

6.UYGULAMALI SINAV VE MÜLAKAT SINAVI SONUÇLARI: Sınav sonuçları 26 Aralık 2014 tarihinden sonra Sahil Güvenlik Komutanlığının www.sgk.tsk.trGenel Ağ (İnternet) adresinden duyurulacaktır. NOT: Yapılacak duyurular adaylara tebliğ niteliğinde olacak, adaylara ayrıca posta, telefon vb. yollarla tebligat yapılmayacak ve sorumluluk tamamen adayların kendisine ait olacaktır. TÜM ADAYLARIN İLANI EKSİKSİZ OLARAK GÖREBİLMELERİ İÇİN SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞININ www.sgk.tsk.trGENEL AĞ (İNTERNET) ADRESİNİ ZİYARET ETMELERİ GEREKMEKTEDİR. BAŞARILAR DİLERİZ.

YORUM EKLE