Sağlık Bakanlığı Ekip Asistanı ve İletişim Danışmanı Alımı

Sağlık Bakanlığı Ekip Asistanı ve İletişim Danışmanı Alımı Sağlık Bakanlığı Memur personel alımı yapıyor

Sağlık Bakanlığı Ekip Asistanı ve İletişim Danışmanı Alımı
Sağlık Bakanlığı Ekip Asistanı ve İletişim Danışmanı Alımı
Sağlık Bakanlığı Memur personel alımı yapıyor. Sağlık Bakanlığı Proje Yönetim Destek Birimine dahil etmek üzere  1 adet Ekip Asistanı ve  1 adet Yarı Zamanlı İletişim Danışmanı alacaktır. Toplamda ise Sağlık Bakanlığı 2 Memur personel alacaktır. Başvurular ise 30 Kasım 2014 tarihinde Saat 18:00 da sona erecektir. Alt kısımda verilen bilgiler doğrultusun her pozisyonun ayrı ayrı detaylarına , aranan niteliklere, özel şartlara, başvuru bilgilerine ve Genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Proje Yönetim Destek Birimi
SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA EKİP ASİSTANI İSTİHDAMI DUYURUSU
İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET
İkraz No: 7717-TU
Proje Adı: Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına Destek Projesi
Proje Süresi: Haziran 2009 – Mayıs 2015
Başvuru Kodu: SSYYDP/PYDB/2014/CS/A.7.1.1/IC/16 “Ekip Asistanı”
İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 17.11.2014
Son Başvuru Tarih ve Saati: 30.11.2014-18.00
Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına Destek Projesikapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (Dünya Bankası) bir ikraz temin etmiştir.
Bu İkraz kapsamında, T.C. Sağlık Bakanlığı Proje Yönetim Destek Birimi’nde istihdam edilmek üzere 1 adet Ekip Asistanı alınacaktır.
Beklenen Hizmetler:
Yukarıda belirtilen hedefler paralelinde, alınması düşünülen “Ekip Asistanı” aşağıda belirtilen görevleri yerine getirecektir:
.Günlük sekreterya işlerinin yapılması; yazışmaların dosyalanması, görüşmelerin ayarlanması ve görüşmelerin takibinin yapılması,
.Proje Yönetimi Destek Birimi bünyesinde yer alan birimlere yönelik Birim amirlerince talimat verildiği şekilde iç yazışmaların yazılması, dağıtımının takip edilmesi,
.Onay alan tüm yazışmaların sayı ve tarihlerinin alınması ve yazışmaların dağıtımlarının takip edilmesi,
.Gelen giden evrak takibini düzenli olarak yapmak ve kayıt defterine/evrak sistemine evrakları ayrıntılı olarak işlemek,
.İş akışı için veya toplantılar öncesinde/sırasında gerekli dokümanların ve metinlerin çoğaltılması, düzenlenmesi ve dağıtılması,
.Gelen telefonlara cevap vermek ve sorumlular tarafından istenilen telefonların aktarılması,
.Gelen telefonlarda kişilere ait bilgileri ayrıntılı olarak telefon defterlerine kayıt edilmesi,
.Gerekli hallerde resmi toplantılara katılmak ve yapılacak toplantılar hakkında ilgili bölümlere bilgi verilmesi,
.Birimden çıkan doküman ve bilgilerin diğer bölümlere olan akışını sağlamak ve bunların takibini yapmak. Aynı zamanda bölümden çıkan dokümanların diğer bölümlere ulaştırılmasını ve bölümlerin bilgilendirilmesinin sağlanması.
.Gerektiğinde saha gezilerine katılarak sorumlu olduğu yöneticinin toplantı ve gezi notlarını tutarak rapor haline getirmek.
Aranılan Nitelikler:
Danışman şu niteliklere sahip olacaktır;
.Asgari Yüksek Okul mezunu olmak,
.Yazışma ve raporlama teknikleri ile evrak yönetimi ve dosyalama tecrübesine sahip olmak,
.Hızlı not alma becerilerine sahip olmak ve ikram ve protokol kurallarını bilmek,
.Tercihen iyi derecede İngilizce bilmek,
.MS Office programlarına hakim olmak,
.Tercihen Uluslararası finansmanla yürütülen projelerde benzer tecrübeye sahip olmak,
.Tercihen görevle bağlantılı alanlardan diksiyon, takım çalışması, iletişim konularından birinde hizmet içi eğitim almış olmak,
.Seyahat engeli olmamak.
Proje Yönetim Destek Birimiuygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Kodunu:SSYYDP/PYDB/2014/CS/A.7.1.1/IC/16 “Ekip Asistanı” içeren birbaşvurumektubuyla birlikte en geç 30.11.2014 tarihinde saat 18.00’a kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.
Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Ekim 2006’da revize edilen Mayıs 2004 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı başlıklı Kılavuz İlkeler Kitapçığında belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.
Başvuru Adresi : [email protected]
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Proje Yönetim Destek Birimi
Buraya Tıklayarak Güncel İş İlanlarına Ulaşabilir ve Başvuruda Bulunabilirsiniz.
SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA YARI ZAMANLI İLETİŞİM DANIŞMANI İSTİHDAMI DUYURUSU
İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET
İkraz No: 7717-TU
Proje Adı: Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına Destek Projesi
Proje Süresi: Haziran 2009 – Mayıs 2015
Başvuru Kodu: SSYYDP/PYDB/2014/CS/A.7.1.1/IC/17 “İletişim Danışmanı (Yarı Zamanlı)”
İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 17.11.2014
Son Başvuru Tarih ve Saati: 30.11.2014-18.00
Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına Destek Projesikapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (Dünya Bankası) bir ikraz temin etmiştir.
Bu İkraz kapsamında, T.C. Sağlık Bakanlığı Proje Yönetim Destek Birimi’nde istihdam edilmek üzere 1 adet Yarı Zamanlı İletişim Danışmanı alınacaktır.
Beklenen Hizmetler:
Yukarıda belirtilen hedefler paralelinde, alınması düşünülen “İletişim Danışmanı” aşağıda belirtilen görevleri yerine getirecektir:
.Stratejik planda yer alan iletişim stratejileri doğrultusunda hazırlanacak/kamuoyu ile paylaşılacak iletişim materyallerinin/araçlarının hazırlanması süreçlerine katkı vermek,
.Bakanlık tarafından belirlenen diğer Bakanlıklar ve Başbakanlık için gerekli bilgilendirme dokümantasyonlarının hazırlamak, hazırlanmasına katkı vermek,
.Yazılı basın medya analizlerini yapmak ve sunmak,
.Görsel basın medya analizlerini yapmak ve sunmak,
.Sosyal medyaya dönük sosyal pazarlama ve iletişim kampanyaları içeriklerinin incelenmesi ve içeriklerinin yazılımı hakkında rapor hazırlamak,
.Halk sağlığı eğitim/iletişim materyallerinin incelenmesi ve etkinliğine ilişkin rapor hazırlamak.
Aranılan Nitelikler:
Danışman şu niteliklere sahip olacaktır;
.İletişim fakültesi mezunu olmak,
.İletişim sektöründe asgari 2 yıllık deneyim sahibi olmak,
.İletişim stratejisi oluşturulması/yürütülmesi, basın ve halkla ilişkiler faaliyetleri konusunda deneyim sahibi olmak,
.İyi iletişim becerisine sahip ve ekip çalışmasına uyumlu olmak
.Tercihen sivil toplum kuruluşlarının yayın organlarında yayın danışmanlığı, metin yazarlığı deneyimi bulunmak.
Proje Yönetim Destek Birimiuygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Kodunu:SSYYDP/PYDB/2014/CS/A.7.1.1/IC/17 “İletişim Danışmanı” içeren birbaşvurumektubuyla birlikte en geç 30.11.2014 tarihinde saat 18.00’a kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.
Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Ekim 2006’da revize edilen Mayıs 2004 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı başlıklı Kılavuz İlkeler Kitapçığında belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.
Başvuru Adresi : [email protected]

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2016, 20:27
YORUM EKLE