KPSS En Az 55 Puan İle Atanmak Üzere Lise Mezunu Memur Alım İlanı Yayımlandı!

Günün yeni ilanları gelmeye başladı. 09 Eylül 2019 tarihli gelmiş olan ilana göre KPSS en az 55 puan ile belediye ye memur alımı yapılacak. İşte detaylar.

KPSS En Az 55 Puan İle Atanmak Üzere Lise Mezunu Memur Alım İlanı Yayımlandı!

Azdavay Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanmış olan ilana göre kamuya memur alımı yapılacak. Yayımlanan ilanda memur kadrosuna İtfaiye eri alımı yapılacağı belirtildi. Bu kapsamda Azdavay Belediyesi 1 kişilik boş kadro ile kadın erkek adaylar arasından lise mezunu ve KPSS en az 55 puana sahip olan İtfaiye Eri alımı yapacağını belirtildi.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Azdavay Belediye Başkanlığı tarafından gelmiş olan ilana göre ilk defa atanmak üzere alımı yapılacak itfaiye eri adaylarından aşağıdaki nitelikler aranacaktır.

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.
 • İlan edilen İtfaiye Eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSSP94 Kamu Personel Seçme Sınavlarına girmiş ve belirtilen asgari (55) KPSS puanını almış olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliği'nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla- erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 • Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.
 • İtfaiye Teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURULAR:

Adaylar başvurularını istenen belgeler ile birlikte 25/09/2019’ dan 27/09/2019 Cuma günü saat 17.00’ ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında), müracaatlarını yapabilirler. Başvuru belgelerini Azdavay Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Müracaat Masasına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. İlan hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için aşağıdaki bağlantıyı kulanabilirsiniz.

İlanın Tam Metni

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2019, 22:36
YORUM EKLE