KGK ( Kamu Gözetimi Kurumu ) Bağımsız Denetçi Alımı Sınavı ve Konuları?

Resmi Gazete'de Bağımsız Denetçilik için sınav lanı yayımlandı. Söz konusu sınav için adaylardan aranan nitelikler ve başvuru tarihleri haberimizde yer alıyor.

KGK ( Kamu Gözetimi Kurumu ) Bağımsız Denetçi Alımı Sınavı ve Konuları?

Resmi Gazete'nin 19 Eylül 2019 tarihli yayımına göre Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Bağımsız Denetçilik sınavı yapacak. Söz konusu sınav için adayların taşımaları gereken bazı nitelikler bulunuyor.

BAŞVURU KOŞULLARI NEDİR?

Sınava; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olanlar veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olanlar başvurabilir.

SINAVA BAŞVURULAR:

Bağımsız Denetçilik sınavı başvuruları 23 Eylül 2019 tarihind r başlayacak olup en geç 04 Ekim 2019 tarihine kadar başvuruların gerçekleştirilmesi gerekmeketdir. Başvurular, elektronik ortamda “ //www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan Başvuru Formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

SINAVIN TARİHİ VE YERİ

Bağımsız Denetçilik Sınavı 24 Kasım 2019 tarihinde Ankara ve İstanbul’da yapılacaktır. Sınav yeri ve saati sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet sitesinde duyurulacaktır.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

Sınav, aşağıdaki konulardan yazılı test usulünde yapılır:

a) Muhasebe (Genel muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi),

b) Muhasebe Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar),

c) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim,

ç) Denetim (Türkiye Denetim Standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk yönetimi, iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuat), d) Genel Hukuk Mevzuatı [Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku), Vergi Hukuku (Genel Vergi Hukuku), Sosyal Güvenlik Mevzuatı (4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu), İdare Hukuku (İdare Hukuku ve İdari Yargı)],

e) Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı, Temel alandan yetkilendirilmek isteyen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (b), (c) ve (ç) bentlerinde, Yeminli Mali Müşavirler ise (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen konulardan sınava tabi tutulurlar.

Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında da yetkilendirilmek isteyenler (e) bendinde belirtilen konulardan ayrıca sınava tabi tutulurlar.

İlanın Tam Metni

Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2019, 22:46
YORUM EKLE
YORUMLAR
Birgül topal
Birgül topal - 2 yıl Önce

Sınav test mi klasik mi olucak orasını anlayamadım ben