Kamuya 56 Kurum Tarafından 55 Bin 406 Memur Personel Alımı Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanmış olan duyuruya göre kamuya bazı kurumlar ve kuruluşlar tarafından dolu ve kadrolarına 55 bin 406 memur alımı yapılacak.

Kamuya 56 Kurum Tarafından 55 Bin 406 Memur Personel Alımı Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin 27 Temmuz 2019 tarihli yayımına göre bazı kamu kurumu ve kuruluşlarında bulunan bolu ve boş kadrolarına değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel kadro ve Usülü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir şeklinde ilgili karar resmi gazete'de yayımlandı.

Yayımlanmış olan duyuruya göre toplamda 56 kamu kurumu yer alıyor ve bu kamu kurumları merkez ve taşta teşkilatındaki birimlerine dolu ve boş kadrolarını tamamlamak için farklı kadrolara değişiklik yapılacağına karar verildiğine yer verildi. İlgii karar resmi gazetenin 27 Temmuz 2019 tarihli ve 30844 sayılı gazetesine göre yayımlandı ve karar sayısı 2019/244 olarak belirtildi. İlgili karar Cumhurbaşkanlığı tarafından verildi. 

Değişikliği yapılacak pozisyon ve kamu kurumları aşağıda yer almaktadır.

DEĞİŞİLİK YAPILACAK 56 KAMU KURUMU VE POZİSYONLARI:

Adalet Bakanlığı Merkez Dolu Kadro Değişikliği: Hizmetli, Avukat, Teknisyen, İstatistikçi, Mühendis Programcı, Şoför, VHKİ, Bilgisayar İşletmeni, Sekreter, Güvenlik Koruma Memuru, Memur, Seyman, Şef, Mütercim, Eğitim Uzmanı, mal Hizmetler Uzmanı, Şube Müdürü, Adalet uzmanı ve Kontrolör kadrolarına 164 memur alımı yapacak.

Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatı Dolu Kadro Değişikliği: Denetimli Sebestlik Müdür Yardımcıxı, Cezaevi Müdürü, Eğitim Uzmanı, Şef, İnfaz koruma memuru, Seyman, memur, Ambar memuru, İdare memuru, Cezaevi katibi, Bilgisayar İşletmeni, Veri hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Şoför, Sosyal Çalışmacıi Psikolog, Sağlık Memuru, Sosyolog, Mühendis, Mimar, İstatikçi, Teknisyen, Öğretmen, Teknisyen yardımcısı, Hizmetli, Aşçı,, Kaloriferci olmak üzere 12 bin 660 memur alınacak.

Adalet Bakanlığı Merkez Teşklatı Boş Kadro Değişikliği: Adalet Uzmanı, Memur, Şoför, Hizmetli, Dağıtıcı ve Teknik Kakimi kadrolarına 51 memur alımı yapılacak.

Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatı Boş kadro Değişikliği: İcra Müdürü, Yazı İşleri Müdürü, Emanet Memuru, Ambar memuru, İKM, Santral memuru, Teblihgat Memuru, Zabıt Katibi, Venedar, Şoför, Mübaşir, Diş Tabibi, Hemşire, Sağlık Memuru, laborant, Aşçı, Mühendis, Kaloriferci ve Bekçi kadrolarına 13 bin 439 memur alımı yapılacak.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Merkez Teşkilatı Dolu Kadro Değiikliği: İKMi VHKİ, Asistan, Diş Hekimi, Sağlı kteknisyni, laborant, Hizmetli kadrolarına 36 memur alımı yapılacak.

Adli Tıp Kurumu Taşra Dolu Kadro Değişikliği: VHKİ, 2, Biyolog, Sağlık teknikeri, laborant, Uzman, Mühendis, Teknisker, Teknisyen kadrolarına 44 Memur Alımı yapılacak.

Adli Tıp Kurumu Merkez Boş Kadrolar: Uzman, Biyolog ve Mühendis kadrolarına 29 personel alımı yapılacak. 

Adli TIp Kurumu Taşra teşkilatına Mühendis ve Kinyager kadrolarına 11 personel alacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez Dolu Kadro Değişikliği: Denetçi, Sosyal Hizmetler uzmanı, İş Mügfettişi, Uzman, Mal Hizmetler uzmanıi Şef, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama işletmeni, Sosyal Çalışmacı, Çocuk Gelişimci, Hemşire, Mühendis, Mimar, Fizikçi ve Öğretmen kadrolarına 94 memur alımı yapacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Dolu Kadro Değişikliği: Yurt Yönetim memuru, Bilgisayar İşletmeni, VHKİ, Şoför, Çocuk Eğiticisi, Sosyal Çalışmacı, Fizyolog, Fizyoterapist, Diyetisyen, Hemşire, Sağlık memuru, Sosyolog, Programcı, Teknisyeni Öğretmen, Avukat ve Din görevlisi kadrolarına 287 memur alımı yapacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez Boş Kadro Değişikliği: İş Müfettiğişi ve Avrupa Uzmanı kadrolarına 212 memur alımı yapılaca.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatı Dolu Kadro Değişikliği: Ayniyat Seyamnı, memur, ambar memuru, satılalma memuru, çocuk eğiticisi, psikolog, sosyolog, öğretmen, teknisyen yardımcısı, hizmetli, bakıcı anne, aşçı, kaloriferc ve bekçi kadrolarına toplmada 413 memur alınacak.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Merkez : Memur ve Veznedar kadrolarına 2 memur alınacak.

Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı: Yüksek Kurum uzmanu, bilgisayar işletmeni, teknisyen, memur kadrolarına 8 memur alacak.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı 3 memur alacak.

Atatğrk Orman Çiftliği Müdürlüğü 14 memur alımı yapacak.

Avrupa Birliği Başkanlığı dolu ve boş kadrolarına, Mali hizmetleri uzmanı, Avrupa birliği işleri uzmanı, araştırmacı, mütercim, şef, memur, programcı kadrolarına 31 memur alacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma merkezi Başkanlığı: Uzman, Uzman yardımcısıi şef ve teknsyen kadrolarına 28 memur alımı yapacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Memur ve Teknisyen kadrolarına 194 memur alımı yapacak.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü: 10 memur alımı yapacak.

Devlet Tiyatroları: 14 Memur alımı yapacak

Dışişleri Bakanlığı: Mali Hizmetler Uzmanı, Mütercim, Bilgisayar işletmeni, Şoför, Hemşire Programcı, Mühendis, Mimar, Teknisyen kadrolarına, 116 memur alımı yapacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanklığı: Mali Hizmetler, Bilgisayar İşletmeni, Mühendis, Avukat, Hukuk Müşaviri, İç Denetçi, Şef, Memuri Mühendis kadrolarına 29 memur alacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Gençlik ve Spor Uzmanı, Uzmani MHU, Sportif Eğitim Uzmanı, Mütercim, Antrönör Mimar, Bilgisayar İşletmeni, VHKİ, Şoför, Sosal Çalışmacı, Diyetisye, Çözümleyici, Mühendis, Kimyager. Matematikçi, tekniker, Graffiker, Hizmrtli Dağıtıcı, Yurt yönetim memuru, Memur, Ambar memuru, Mutemet, Tabip, Psikolog, Avukat, Teknisyen yardımcısı, Bekç,-bakıcı, Santrl memurui öğretmen kadrolarına toplamda 5163 memur alımı yapılacak.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü dolu ve boş kadrolarına: Göç Uzmanu, Mütercim, VHKİ, Şoför, Programcıi Çözümleyici, Mimar, Avukat, İl Höç uzmanı, Mütercim, memur, psikolog, kadrolarına 885 memur alımı yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı:Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Programcı, Tekniker, veri Müfettişi, Mütercim, Sekreter, Bilgisayar İşletmeni, Mühendis, İstatikçi,  Mal Müdürü, Deftedar uzmanı, Hazine avukatı gibi dolu ve boş kadrolarına 231 memur alımı yapacak.

İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Dolu Kadrolarına Değişiklik: Hukuk Müşaviri, Kontrolör, İçişleri Uzmanı, Uzman, Mali Hizmetler Uzmanı, şef, Denetçi, VHKİ, Programcı, Çözümleyici, Mühendis, Mimar, Tekniker, teknisyen, Avukat, Yazı İşleri Müdürü, Şef, Bilgisayar İşletmeni kadrolarına 1981 memur alımı yapacak.

İçişleri Bakanlığı Taşra ve merkez Teşkilatına Boş Kadrolarına Değişiklik: Programcı, Hizmetli, Teknsyen yardımcısı, dağıtıcı gibi kadrolarına 805 memur alımı yapacak.

Kamu Denetçiliği Kurumu 1 memur alacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü Dolu kadrolarına: Hukuk Müşaviri, Mali Hizmetler, memur, Bilgisayar İşletmeni, VHKİ, Çocuk gelişimcisi, Hemşire, Sağlık Teknisyeni, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Matematikçi, Teknisyen, İstatikçi, Grafiker, Avukat, araştırmacıi Muhasebeci, memur, VHKİ, Biyolog, Mühendis, Mimar, Tekniker, Teknisyen, Hizmetli, bekçi kadrolarına 1655 memur alınacak.

KGM Boş kadrolarına Değişiklik: Eğitim uzmanu, şef, Şehir Placısı, Grafikeri Teknisyen, Hizmetli Memur, Matematikçi kadrolarına 467 memur alınacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Mali hizmetler, Mütercim, Mimar, Şehir Plancısı, Kütüphane Müdürü, uzman, Mimar, Mühendis, şef, teknisyen yardımcısı gibi karolaraına 135 memur alımı yapacak.

Maden ve Petrol İşletmeleri Genel Müdürlüğü: Memur, isatikçi, teknisyen, Enerji ve tabii kaynaklar uzmanu, mali hizmetler uzmanu, tekniker, Avukat, Müfettiş pozisyonalrına 108 memur alınacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Dolu ve Boş kadrolarına: Müfettiş ,kameraman, Bilgisayar İşletmeni, VHKİ, Mühendis, tekniker, teknisuyen, hizmetli, istatistikçi, aşçı, memur, Haberleşme Teknisyeni, Rasatçı, Hizmetli, İç Denetçi gibi karolara 612 memur alımı yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı: uzman, Bilgisayar İşletmeni, Mimar, teknisyen, programcı, Tesis Müdür, Muhasebeci, Şef, VHKİ, Şoför, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Hemşire, Mühendis, Mimar, Tekniker, Teknisyen, Avukat, Hizmetli, Bekçi, Seyman gibi kadrolarına 3165 memur alınacak.

Nadir Toprak Elemnti Araştırma Enstitüsü: 12 memur alacak.

ÖSYM dolu ve boş kadrolarına: Avukat, Şube Müdür, uzman, Matematikçi, Bilgisayar İşletmeni gibi kadrolarına 35 memur alımı yapacak.

Sağlık Bakanlığı: Avrupa Birliği Uzmanı, Bilgisayar İşletmeni, Mühendis, Prgramcı, teknisyen, Tekniker, Şube Müdür, Bilgisayr İşletmeni, Sosyolog, Programcı, Mühendis, Mimari Tekniker, Avukat, İmam hatip, hizetli gibi kadrolarına 815 memur alımı yapılacak.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı: Uzman, Memur, İstatikçi, Sekrete, Şoför, Teknisyen, VHKİ, programcıi Şube müdrü kadrolarıa101 memur alacak.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü: Müfettiş, Uzman, tekniker, Bilgisayar İşletmeni, Uzman, teknkniker, Avukat, teknisyen, Müfettiş, Pilot gibi kadrolarına 2395 memur alımı yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı: Hukuk Müşaviri, Müfettiş, uzman, Avrupa Birliği uzmanı, Diyetisyen, Sosyolog, proramcı, Şehir Plancısıi Dağıtıcı grefiker, Müdür, veteriner hekim, Araştırmacı, Programcı, Mühendis, Mimar, Avukat, İç denetçi gibi kadrolarına 6849 memur alınacak.

Ticaret Bakanlığı: Memur, Muayene memuru, Uzman, Şube Müdürü, VHKİ, Ticaret Denetmen yardımcısı, Memur 341 memur alınacak.

Türk Dİl Kurumu 10 memur alacak.

Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı: TİKA uzmanı, Uzman, VHKİ gibi kadroalrına 26 memur alacak.

Türk Patent ve Marka Kurumu: Avukat, Mühendis, Mali Hizmetler uzmanı, avukat, Sekreter gibi kadrolarına 119 memur alımı yapılacak.

Türk Tarih Kurumu Başkanlığı: Teknisyen, Muhasebeci, Yüksek Kurum uzmanı, Kütüphaneci , Memur gibi kadrolarına 11 memur alacak.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı: Memuri Koruma memuru, Uzman, hemşire, Mühendis, Bilgisayar İşetmeni, VHKİ, Fizikçi, Teknisyen, Avukat gibi kadrolarına 108 memur alacak.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü: Sağlık Uzmanı yarcımdısı, Memur, Hizmetli, Sağlık Memuru gibi kadrolara 24 memur alacak.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 3 memur alacak.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü: İstihdam Uzmanı, Mali hizmetler uzmanı, Mütercim, Şef, Bilgisayar İşletmeni, Programcı, Mühendis, Avukat Eğitim uzmanu, İş ve Meslek Danışmanı, Muhasebeci, Mütercim, Şef, VHKİ, Memur, İstatistikçi, Avukat, Bekçi, İl Müdür yardımcısı, Müteercim, Memuri Koruma memuru, Aşçı, DAğıtıcı gibi kadrolarına 1140 memur alınacak.

Ulaştırma ve Alt yapı Bakanlığı: Avrupa Birliği uzmanı, şef, VHKİ, Mühendis,tekniker, Teknisyen, Memur, uzman gibi kadrolara 142 memur alınacak.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı İç Denetçi, Mali Hizmetler uzmanı, YTB Uzmanı pozisyonlarına 28 memur alacak.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 5 memur alacak.

Helal Akreditsayon Kurumu 32 memur alacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı: Hizmetli kadrolarına 288 memur alımı yapacak.

Resmi gazete'de yayımlanan ilgili kararın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2019, 09:11
YORUM EKLE
YORUMLAR
Hilal carkci
Hilal carkci - 2 yıl Önce

Başvurulari nasıl yapabiliriz

Arzu Yayla
Arzu Yayla - 2 yıl Önce

Basvurulari nasil yapiyoruz

Adem TUĞRUL
Adem TUĞRUL @Arzu Yayla - 2 yıl Önce

Başvuru yapacağınız memurluğun resmi sitesine girip yapılıyor diye biliyorum

Arzu Yayla
Arzu Yayla - 2 yıl Önce

Merhaba nasil basvuru yapabilirim

Emre Korkmaz
Emre Korkmaz @Arzu Yayla - 2 yıl Önce

başvuru yapabildinizmi acaba ? veya bilen varsa nerden yapılacağını paylaşırsa sevinirim

Arzu Yayla
Arzu Yayla - 2 yıl Önce

Nasil basvuru yapabilirim

Mustafa Çağrı Korkmaz
Mustafa Çağrı Korkmaz - 2 yıl Önce

Hiçbirinde engelli personel alımı olmayacak mı? Olursa çok iyi olur...