Kadın Erkek 300 İdare Memuru Alımında Kimlerin Başvurusu Kabul Edilecek?

Adalet Bakanlığı CTE 300 İdare Memuru alımı için başvuruda son güne geldik. Peki Sınav Detayları ve Sonuç detayları nedir? Kimlerin Başvuruları Kabul Edilecek?

Kadın Erkek 300 İdare Memuru Alımında Kimlerin Başvurusu Kabul Edilecek?

Adalet Bakanlığına bağlı olan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki memur ihtiyacını karşılamak üzere 300 kişilik boş kadro ile alım yapacağını belirtmişti. Yayımlanmış olan duyuruya göre başvuru süreci 19 Ağustos 2019 tarihinde başlamıştı ve artık başvurularda son güne gelindi. Adaylardan başvurularını en geç 02 Eylül 2019 tarihine kadar gerçekleştirmek zorundalar. İşin Olsa ekibi olarak sizlere bu hberimizde ilan hakkında detayları aktarmaya devam edeceğiz.

KİMLERİN BAŞVURULARI KABUL EDİLECEK?

Söz konsu ilana başvuru yapmış adaylar veya henüz başvuru yapmamış olan adaylar için genel nitelikleri birkez daha sizlerle paylaşıyoruz. Başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecek olup adaylar değerlendirmelere tabi tutulacaklarıdr.

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
 • Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 02/09/2019 itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS LİSANS Genel Yetenek
 • Genel Kültür Sınavı 22 Temmuz 2018 tarihinde yapılmıştır.) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak (22/07/1983 ve sonrası doğumlu olanlar), -Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (sağlık kurulu raporu sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)
 • 2018 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak

Şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecek.

DEĞERLENDİRMELER NEYE GÖRE YAPILACAK?

Adayların başvuruları 02 Eylül 2019 tarihinden sonra incelemeye alınacak ve adayların Kamu Personeli Seçme Sınavından almış oldukları puan durumları ele alınacak. Sözlü sınav ve mülakata, 2018 KPSS LİSANS sınavına katılıp KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alan öğrenci adaylarından en yüksek puandan başlamak üzere Bakanlıkça belirlenen (300) kadro sayısının 5 katı (1500) idare memurluğu öğrenci adayı çağrılacaktır.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet bakanlığı CTE 300 memur alımı için başvuru sonuçlarına dair herhangi bir bilgi verilmedi. Ancak başvuru sonuçlarının en geç bir ay içerisinde açıklanması beklenmektedir. Sözlü sınav ve mülakata girecek adayların isimleri, sınav yerleri ile sözlü sınav tarihleri Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden (www.cte.adalet.gov.tr) bilahare ilân edilecektir.

SÖZLÜ SINAV VE MÜLAKAT!

Sözlü sınav;

 • İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
 • Genel kültür 40

puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.

Mülakat;

 • İlgilinin davranışı ve genel fiziki durumu 50,
 • Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 50,

puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Öğrenci adayının sözlü sınavda ve mülâkatta başarılı sayılabilmesi için her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir.

İLANIN TAM METNİ

Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2019, 12:05
YORUM EKLE
YORUMLAR
Nyd
Nyd - 2 yıl Önce

Cte idare memuru ogrencisi alimi hala neden aciklanmadi hic bir yerde bibhaber yok sabki hic basvuru alinmamis gb