İstanbul Maden ve Metaller İhracaat Birlikleri Uzman Yardımcısı Alımı

İstanbul Maden ve Metaller İhracaat Birlikleri Uzman Yardımcısı Alımı

İstanbul Maden ve Metaller İhracaat Birlikleri Uzman Yardımcısı Alımı

İstanbul Maden ve Metaller İhracaat Birlikleri Uzman Yardımcısı Alımı

İstanbul Maden ve Metaller İhracaat Birlikleri Personel alımı yapıyor. İstanbul Maden ve Metaller İhracaat Birlikleri  bünyesine dahil etmek üzere Uzman Yardımcısı Alımı yapıyor. Alt kısımda verilen bilgilere göre başvuru bilgilerine, Pozisyona ait puan ve genel bilgilere, Şube bilgilerine, Başvuru yeri ve Şekline, Genel niteliklere ve Genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurular 4 üncü maddede belirtilen, sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; Genel Sekreterliğimiz evrak kayıt birimine en geç 23 Aralık 2014 tarihi saat 17.00'a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır.

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne (İMMİB)Uzman Yardımcısı kadrosunda olmak üzere sözlü sınavla 7 (Yedi)personel alınacaktır. 2-Sınava Katılma Şartları Sınava girecek adayların aşağıdaki genel şartları sağlaması zorunludur. a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, b) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak. c) 18 yaşını bitirmiş olmak, d) Üniversite veya fakültelerin aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun ya da sınav tarihi itibariyle mezun olabilecek durumda olmak, e) 01.01.2014 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1979 ve daha sonra doğanlar), f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, g)

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak, h) Görevini devamlı yapmasına engel her hangi bir özrü bulunmamak, i)TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak, j) Uzman Yardımcısı kadrosuna başvurmak için, ÖSYM tarafından 2013-2014 yıllarında gerçekleşen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından en az 70 ve yukarı puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, (Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri ÖSYM'ce geçerliliği kabul edilen ve ÖSYM'nin denklik gösterdiği tablolara göre yapılacaktır.) k) 06-07 Temmuz 2013 veya 05-06 Temmuz 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında aşağıda belirtilen puan türlerinden en az 70puan almış olmak,

BAŞVURU ŞARTLARI İHTİYAÇ DUYULAN PERSONEL MEZUN OLDUĞU BÖLÜM KPSS PUAN TÜRÜ YABANCI DİL İHTİYAÇ TALEP EDEN ŞUBE UZMAN YARDIMCISI ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ KPSSP108 ÖSYM'nin Yabancı Dil Sınavları ile Eşdeğerlik Vermiş Olduğu Sınavlardan %70 Başarı 2 Elektrik Sektörü Şubesi ULUSLARARASI İLİŞKİLER KPSSP33 1 Çelik Sektörü Şubesi İSTATİSTİK-EKONOMETRİ KPSSP92 2 Çelik Sektörü Şubesi METALÜRJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ KPSSP8 1 Çelik Teşvik Şubesi İİBF, SİYASAL BİLGİLER, İŞLETME VE İKTİSAT FAKÜLTELERİ BÖLÜMLERİ KPSSP117 1 Çelik Teşvik Şubesi GENEL TOPLAM 7 3- Başvurular, istenilen KPSS puan türüne göre ayrı ayrı en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup, başvuru sayısı yeterli ise, her puan türü için ihtiyaç duyulan kadro sayısının en fazla 4 (dört) katı kadar aday, yapılacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılabilecektir. Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden sadece birine başvurabilir.

Daha önce TİM veya Birlik sınavlarında 2 defa elenen adaylar sınava katılamaz. 4-Başvuruda İstenilen Belgeler a) Genel Sekreterliğimiz web sitesinden temin edilecek İş Talep Formu, (İş Talep Formu için tıklayınız) b) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, c) İki adet vesikalık fotoğraf, ç) Öğrenim diploması veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi, d) KPSS Sınav Sonuç Belgesinin fotokopisi, e) Uzman Yardımcısı kadrosuna başvuran adaylar için Yabancı Dil Sınavından asgari puanı aldığını gösterir belgenin fotokopisi, f) Güncel Özgeçmiş (CV) 5-Başvuru Adresi Başvurular 4 üncü maddede belirtilen, sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; Genel Sekreterliğimiz evrak kayıt birimine en geç 23 Aralık 2014 tarihi saat 17.00'a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir. Adaylar Genel Sekreterliğimizde sadece 1(bir) kadroda görev almak için başvuruda bulunabilecekler; birden fazla kadroya başvuru yapan adayların hiçbir başvurusu işleme konulmayacak, sehven işleme konulsa ve sınavı kazansalar dahi sınavları sonradan iptal edilecektir. 6-Sözlü Sınav Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri 23 Aralık 2014 tarihinden itibaren bilahare Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır.

Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 7- Kimlik Belgesi Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ADRES TELEFON İSTANBUL MADEN VE METTALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ÇOBANÇEŞME MEVKİİ SANAYİ CADDESİ NO:3 DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ A-BLOK KAT:5 YENİBOSNA/İSTANBUL 0(212) 454 08 34 0(212) 454 05 99 0(212) 454 08 58

İşin Olsa Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve Gelişmelerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

İşin Olsa Android Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İşin Olsa İOS uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İnstagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

YORUM EKLE