İki Şehir'de 67 Memur ve 50 İtfaiye Eri Alımı Yapılacak! Başvurular Nisan'da Başlıyor

Resmi Gazete'de memur alımı ilanı yayımlandı. Farklı illere ve kurumlara alım yapılacak. Haberimizde sizlere ilanlar hakkında detayları aktarıyoruz.

İki Şehir'de 67 Memur ve 50 İtfaiye Eri Alımı Yapılacak! Başvurular Nisan'da Başlıyor

Resmi Gazete 17 Mart 2020 tarihli memur alımı ilanlarını yayımladı. Yayımlanan ilanlara göre iki farklı ilde alım yapılacağı belirtildi. Bu kapsamda alımlar farklı kadrolarda yapılacak olup İşin Olsa ekibi olarak haberimizde sizlere detayları aktarıyoruz.

ALIM YAPILACAK İLLER NEDİR?

Resmi Gazete'de yayımlanmış olan ilana göre Samsun ve Tekirdağ illerinde alım yapılacak. Bu kapsamda Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 67 kişilik kadro ile farklı pozisyonlarda personel alınacak.

Tekirdağ ilinde ise 50 kişilik kadro ile itfaiye eri alınacak.

KADRO DAĞILIMI NEDİR?

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesine, farklı alanlarda 20 mühendis, 1 Mimar, 2 Kimyager, 31 Tekinker, 11 Tahsildar ve 2 Avukat pozisyonlarda personel alımı yapılacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ise, Ön Lisans mezunu 50 İtfaiye ari alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

- Türk vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

- Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

- 2018 yılında ÖSYM tarafından yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 60 ve 70 puan almış olmak,

-  Alım yapılacak pozisyona göre ilgili eğitim seviyesinde mezuniyetini tamamlamış olmak şartları aranacaktır.

BAŞVURULAR NİSAN'DA BAŞLIYOR!

Samsun ve Tekirdağ illerinde alım yapılacak olan ilanlar için başvurular henüz başlamamış olup Nisan ayının ilk haftası başlayacaktır. Bu yönde Samsun Su Kanalizasyon ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi memur alımı başvuruları 06 Nisan 2020 tarihi itibari ile başlayacak. Tekirdağ ili için başvurular en geç 20 Nisan 2020 ve Samsun ili için en geç 17 Nisans 2020 tarihine kadar yapılmış olması gereklidir.

Başvurular adaylardan istenen belgeler ile birlikte şahsen ilgili kurumlara yapılacaktır.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 Memur Alımı İlanı için Buraya Tıkla

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi 67 Memur Alımı İlanı İçin Buraya Tıkla

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2020, 10:21
YORUM EKLE