Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Memur Alımı Yönetmeliği Yayımlandı! Şartlar?

Gençlik ve Spor Bakanlığı memur alımı için Resmi Gazete'de Yönetmelik yayımladı. Yönetmeliğe göre Müfettiş yardımcısı alımı şartları belli oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Memur Alımı Yönetmeliği Yayımlandı! Şartlar?

Resmi Gazete'nin 13 Aralık 2019 tarihli ve 30977 sayılı yayımına göre Gençlik ve Spor Bakanlığı büyesine memur alımı için yeni yönetmelik yayımladı. Yayımlanan yönetmeliğe gre amaç ve başvuru şartları belli oldu. Söz konusu yönetmelik ençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı tarafından yayımlandı.

YÖNETMELİK AMACI?

Bu Yönetmeliğin amacı; Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığının görevleriyle, Başkan, başmüfettişler, müfettişler, müfettiş yardımcıları ve büronun görev, yetki ve sorumluluklarını, denetlenenlerin yükümlülüklerini, müfettiş yardımcılarının mesleğe giriş ve yeterlik sınavlarını, Başkan, başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atanma, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI:

Müfettiş Yardımcılığına Giriş, Atanma ve Yetiştirilme detaylarına göre, Müfettişliğe, müfettiş yardımcısı olarak girilir. Müfettiş yardımcılığına atanabilmek için 15 inci maddede belirtilen şartları taşımak ve bu Yönetmelikte belirtilen giriş sınavını kazanmak zorunludur.

BAŞVURU ŞARTLARI:

  • 14/7/1964 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,
  • Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya sınav duyurusunda belirtilen ve en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
  • Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
  • Sağlık durumu, yurdun her yerinde görev yapmaya ve hür türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmak,
  • Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS (A)’dan, giriş sınavı duyurusunda Başkanlıkça ilan edilen puan türünden yeterli puanı almış olmak

İLAN NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı, kadro ve ihtiyaç durumlarına göre Bakanlıkça uygun görülecek zamanlarda yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır. Giriş sınavına başvuracak adaylar 15 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde aranan mezuniyet alanları itibarıyla farklı gruplara ayrılabilir.

Sınavın şekli, yeri ve zamanı, müracaat tarihi ve yeri, sınava katılma şartları, atama yapılacak kadro ve sınava alınacak aday sayısı, sınav konuları, istenilecek belgelere ilişkin bilgiler ile diğer hususlar giriş sınavı tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete’de duyurulur. Sınav ilanı Bakanlığın internet sitelerinde de yayımlanır.

YÖNETMELİĞİN TAMAMI: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191213-1.htm

İşin Olsa Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve Gelişmelerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

İşin Olsa Android Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İşin Olsa İOS uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İnstagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

YORUM EKLE