Diyanet İşleri Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alımı

Diyanet İşleri Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alımı Diyanet İşleri ve Din İşleri Yüksek Kurulu Memur Personel alımları yapıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alımı

Diyanet İşleri Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alımı

Diyanet İşleri ve Din İşleri Yüksek Kurulu Memur Personel alımları yapıyor. Diyanet İşleri ve Din İşleri Yüksek Kurulu bünyesinin memur personel ihtiyacını gidermek üzere Merkez Teşkilatına 15 adet uzman yardımcısı alımı yapacaktır. Sizde Diyanet İşleri ve Din İşleri Yüksek Kurulu bünyesine dahil olmak için, alt kısımda bulunan bilgilere, sınav bilgilerine, başvuru bilgilerine, genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

Diyanet İşleri Başkanlığından: Başkanlığımız merkez teşkilatında münhal bulunan Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı kadrolarına yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre naklen (Kurum içi) alım yapılacaktır. A. MÜNHAL KADROLARA AİT BİLGİLER Bulunduğu Yer Unvan Sınıfı Derecesi Adedi Merkez Teşkilatı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı G.İ.H 7-8 15 B. BAŞVURU ŞARTLARI 1. Halen Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında kadrolu memur olarak çalışıyor olmak, 2. Memuriyette adaylığı kaldırılmış olmak, 3. En az lisans düzeyinde dini yüksek öğrenim mezunu olmak, 4. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak, 5. 01.01.2015 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak, 6. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı alımı için daha önce yapılan yarışma sınavlarında iki defa başarısız olmamak. C. BAŞVURU, SINAV, ATAMA İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR

a) Başvuru İşlemleri 1. Başkanlığımız merkezinde çalışanlar çalıştıkları birimlere, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları İl Müftülükleri veya Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine, hizmet içi eğitim kursuna devam edenler Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine 16/03/2015 (saat 08:00)- 30/03/2015 (saat 16:30) tarihlerinde istenen belgelerle birlikte müracaat edeceklerdir. - Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir 2. Müracaatlar ilgili görevliler tarafından Başkanlığımız İKYS programı üzerinden alınacaktır. 3. Başvuru işleminin tamamlanmasından sonra, adaylara "Aday Başvuru Belgesi" verilecektir. 4. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yoluyla yapılan müracaatlar ile 30/03/2015 tarihi saat 16:30'dan sonra yapılan müracaat talepleri kabul edilmeyecektir. 5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

b) Sınav İşlemleri 1. Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. 2. Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir. 3. Yarışma sınavı nihai puanı yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. 4. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınavlara katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 5. Adaylar; yazılı ve sözlü sınav için sınav giriş belgesi alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini (https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav) adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir. 6. Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır. 7. Yazılı sınav 26.04.2015 tarihinde klasik usulle Ankara'da yapılacaktır. 8. Yazılı sınav tarihi ve yeri, başvuruların tamamlanmasından sonra, sözlü sınav tarihi ve yeri yazılı sınav sonuçlarının ilan edilmesinden sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında her sınav için verilecek "sınav giriş belgesi"nde ilan edilecektir.

c) Atama İşlemleri 1. Atamalar, başarılı olan adaylar arasından başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır. 2. Başarı sıralamasında yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması yüksek olana, yazılı puanı yüksek olana ve hizmet süresi fazla olana öncelik verilecektir. 3. Atamaya ilişkin diğer hususlar daha sonra ilan edilecektir. d) Diğer Hususlar 1. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır. 2. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 3. Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir. 4. Sınavla ilgili iş ve işlemler için adayların imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımıza ulaştırmaları gerekmektedir. 5. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımıza yapılacaktır. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde Başkanlığımıza ulaştırılmayan sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar dikkate alınmayacaktır.

D. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER Adayların, aşağıdaki belgeleri başvuru esnasında İKYS görevlilerine ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir. 1. T.C. Kimlik No'lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet), 2. En az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezuniyetini gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınacak denklik belgesi), 3. Hizmet sürelerini ve kazanılmış hak aylık derecelerini gösterir amirlerince onaylanmış hizmet cetveli, 4. Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına, askerlik ve sabıka durumuna ilişkin yazılı beyanı, E. Sınav Konuları 1. Yazılı Sınav Konuları a) Kur'an-ı Kerim, (20 puan) b) Arapça, (20 puan) c) Fıkıh, (10 puan) d) Tefsir, (10 puan) e) Hadis, (10 puan) f) Akaid-Kelam (10 puan) g) Devlet memurları mevzuatı ve Başkanlık mevzuatı. (20 puan) 2. Sözlü Sınav Konuları a) Yazılı yarışma sınavında belirtilen sınav konularıyla birlikte Başkanlığın hizmet alanlarıyla ilgili bilgi düzeyi, (50 puan) b) Kavrama, muhakeme etme ve ifade etme yeteneği, (10 puan) c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan) d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan) e) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan) f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı. (10 puan) F. İletişim Yazışma Adresi:Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah.Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA e-posta:persis@diyanet.gov.tr Telefon: (0312) 295 70 00 İlgililere duyurulur. Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı kadrolarına alım yapmak amacıyla "yarışma sınavı" yapılacaktır. A. Kadrolara Ait Bilgiler Sınıf Unvan Bul. Yer Grup Tahsil Durumu 2013 veya 2014 KPSS Adedi Puan Türü Taban Puanı G.İ.H Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Merkez Teşkilatı I Lisans düzeyinde Hukuk Fakültesi mezunu olmak KPSS-79 70 6 II Lisans düzeyinde Siyasal Bilgiler Fakültelerinin Siyasit Bilimi ve Kamu yönetimi yada Kamu Yönetimi mezunu olmak KPSS-37 70 4 TOPLAM 10

B. BAŞVURU ŞARTLARI 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 2. Grup-I için lisans düzeyinde Hukuk Fakültesi; Grup-II için lisans düzeyinde Siyasal Bilgiler Fakültelerinin "Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi" ya da "Kamu Yönetimi" bölümü mezunu olmak, 3. 01.01.2015 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, 4. 2013 veya 2014 Lisans düzeyi Kamu Personeli Seçme Sınavından Grup-I için KPSSP-79, Grup-II için KPSSP-37 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak. - Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı yarışma sınavlarında daha önce iki defa başarısız olanlar bu sınava katılamazlar.

C. BAŞVURU, SINAV, ATAMA İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR a) Başvuru İşlemleri 1. Sınava başvurular 16/03/2015-30/03/2015 tarihleri mesai günlerinde 08:30-16:30 saatleri arasında İl Müftülüklerine istenen belgelerle birlikte şahsen yapılacaktır. Başkanlığımız merkezinde çalışanlar çalıştıkları birimlere, Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde çalışan personel ve hizmet içi eğitim kursuna devam edenler Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuru yapabileceklerdir. - Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabilecektir. 2. Başvuru işlemleri görevli personel tarafından Başkanlığımız İKYS programı üzerinden gerçekleştirilecektir. Belgeleri eksik olan adayların kayıt ve müracaat işlemi yapılmayacaktır. 3. Başvuru kayıt işleminden sonra, "Aday Başvuru Belgesi" müracaatı gerçekleştiren görevli personel tarafından onaylanarak adaya verilecektir. 4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. 5. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yoluyla yapılan müracaatlar ile 30/03/2015 tarihi saat 16:30'dan sonra yapılan başvuru talepleri kabul edilmeyecektir.

b) Sınav İşlemleri 1. Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı, yazılı ve sözlü iki aşamalı yapılacaktır. 2. Başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir. 3. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 4. Sınav yeri, tarihi ve sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır. 5. Adayların yazılı ve sözlü sınava katılacağı tarih ve sınav merkezi/merkezleri sınav giriş belgesinde belirtilecektir. 6. Adaylar; yazılı ve sözlü sınav için sınav giriş belgesi alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini (https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi) adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir. 7. Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır. 8. 2013 veya 2014 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı puan sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının on katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil olmak üzere yazılı sınava çağrılacaktır. 9. Yazılı sınav 12.04.2015 tarihinde klasik usulle Ankara'da yapılacaktır. 10. Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil olmak üzere sözlü sınava çağrılacaktır. c) Atama İşlemleri 1. Atamalar, başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır. 2. Başarı sıralamasında sırasıyla yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması yüksek olana, yazılı puanı yüksek olan, KPSS puanı yüksek olana ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir. 3. Atama işlemlerinin yapılması için belirlenen süre içinde geçerli bir mazereti olmaksızın müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. d) Diğer Hususlar 1. Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir. 2. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. 3. Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmeyecektir. 4. Sınav süreciyle ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 5. Sınav ve sonuçlara itirazla ilgili iş ve işlemlerde adayların faks ve e-mail yoluyla yaptıkları başvurular dikkate alınmayacaktır. Adayların sınav ve sonuçlarına ilişkin imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir. 6. Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar her bir sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. İtirazların sonucu Başkanlığımızca 15 (on beş) gün içinde adaya bildirilecektir. 7. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet İşleri Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

D. Sınav Konuları 1- Yazılı Sınav Konuları a) Başkanlığın hizmet alanı ve meslek bilgisi (80 puan), b) Devlet memurları mevzuatı ve Başkanlık mevzuatı (20 puan). 2 - Sözlü Sınav Konuları a) Yazılı sınavda belirtilen konulardaki bilgi düzeyi, (60 puan) b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, (10 puan) c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan) d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan) e) Genel yetenek ve genel kültürü. (10 puan)

E. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 1. T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi, 2. Lisans düzeyinde öğrenimlerini gösterir resmi makamlarca onaylanmış mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınacak denklik belgesi), 3. KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı, 4. Adli sicil kaydı ve arşiv kaydı durumuna, askerlikle ilişiğinin (erkek adaylar için) olmadığına ve sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair adayın yazılı beyanı. - Adli sicil kaydı veya arşiv kaydı bulunduğunu beyan edenler mahkeme kararlarını 0312 285 85 72 nolu faksla Başkanlığımıza gönderecektir. Başkanlığımızın olumlu görüşü alındığı takdirde müracaatlar kabul edilecektir. NOT: 1. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir. 2. Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır. 3. Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir. F. İletişim Yazışma adresi :Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No: 147/A 06800 Çankaya ANKARA e-mail :persis@diyanet.gov.tr Telefon :(0312) 295 70 00 Fax :(0312) 285 85 72

YORUM EKLE