Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memuru Alımı

Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memuru Alımı

Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memuru Alımı

Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memuru Alımı T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLİĞİ ADAY MESLEK MEMURLUĞU GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I. GENEL BİLGİLER ( bir ) Meslek Memurları, Dışişleri Bakanlığının 6004 sayılabilir Örgüt Yasanında sayılan vazifeleri çerçevesinde, Türk dış siyasetinin kurulması ve icrasında vazife, otorite ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil misyonu icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır. (2) Açılacak giriş sınavındaki son muvaffakiyet sıralamasına göre, Aday Meslek Memuru unvanıyla tayin yapılabilecek maximum kadro sayısı 40'dır. Giriş sınavını kazananların atamaları, varsa müktesep aylık dereceleri de göz önünde bulundurularak, evrensel yönetim hizmetleri sınıfından 7 ila 9 uncu derece kadrolara yapılabilecektir. (3) Giriş imtihanı sözlü olmayan ve sözlü mertebelerinden oluşmaktadır. Sınavın sözlü olmayan mertebesi 25 liste 26 Ekim 2014 tarihlerinde Ankara'da yapılacaktır. (4) Giriş imtihanına ilişkili olarak olarak bu ilanda yer verilmemiş yenilemeler, Dışişleri Bakanlığı Imtihan Yönetmeliğinde bulunmaktadır. Meslek Memurluğu ile ilgili detaylı bilgiye Bakanlığımızın //www.mfa.gov.tr adresli web sayfasından ulaşmak olasıdır.

II. SINAVA MÜRACAAT ŞARTLARI ( bir ) Imtihana başvurabilmek için; a) 657 sayılabilir Hükümet Memurları Yasasının 48. maddesinde sayılan evrensel gerekliliği taşımak, b) 01.01.2014 tarihi bakımından 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1979 ve daha daha sonra doğmuş olanlar), lisansüstü eğitim diplomasına sahip bulunanlar amaçlı ise 01.01.2014 tarihi bakımından 37 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1977 ve daha daha sonra doğmuş olanlar), c) Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Heyeti (YÖK) aracılığıyla onaylanmış olmak kaydıyla başka üniversitelerin; liste tisans seviyesinde en az 4 senelik eğitim verilen fakültelerinin beynelmilel ilişkiler, politika bilimi, kamu idaresi, iktisat, işletme, maliye, finans, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümleri ile bu bölümlerden rastgele birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80'ine sahip durumda olan öbür bölümlerden veya haklar fakültelerinden mezun olmak veya liste Toplumsal bilimler kapsamında (YÖK'ün tespit edildiği kapsam dikkate alınacaktır) veya mühendislik fakültelerinde en az 4 senelik lisans kursu yapmış olup, beynelmilel ilişkiler, politika bilimi, kamu idaresi, haklar ve iktisat sahalarında lisansüstü eğitim yapmış bulunmak, liste 2013 veya 2014 senesi Kamu Çalışan Tercih Etme Sınavının (KPSS) KPSS liste 21, KPSS liste 36 ve KPSS liste 108 nokta türlerinin birinden en az 80 nokta almış olmak gerekiyor. d) Aday adayları, müracaatlarını maksimum KPSS puanlarıyla yapacaklardır. Anlatılan zemin puanı aşmış olmak, imtihana katılma hakkını güvence etmemektedir. (2) Giriş imtihanına başvuranlar KPSS puanlarına göre tek tek liste şeklinde sıralanacak ve önce 800 aday giriş imtihanına katılmaya hak kazanacaktır. Imtihana katılmaya hak galip gelen adayların listesi Bakanlığın www.mfa.gov.tr adresli web sitesi üzerinden ilan edilecektir. (3) Imtihana katılabilecek adaylara ilişkili olarak ilanda imtihan programına ve sınavın yapılacağı adreslere de yer verilecektir.

III . GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI ( bir ) Giriş imtihanı müracaatları 8 Ekim 2014 Çarşamba bugünü başlayacak ve 16 Ekim 2014 Perşembe bugünü saat 18:00'de sona erecektir . Başvurular , Bakanlığın https://sinav . rnfa . aov . tr adresli web sitesi üzerinden elektronik ortamda ve adaylarca sağlamak edilecek olan e çekim hükümet şifresi ile yapılacaktır . Müracaat amaçlı lazim olan veriler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır: a ) T . C . kimlik numarası , b ) KPSS netice puanının beyanı , c ) Diploma ya da mezuniyet dokümanı ( Başka üniversitelerden alınmış olması şeklinde , YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekiyor ) , d ) Şuanki görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf , e ) Varsa lisansüstü öğrenim diploması ( Başka üniversitelerden alınmış olması şeklinde , YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekiyor ) , f ) Beynelmilel ilişkiler , haklar , politika bilimi , kamu idaresi , iktisat , işletme , maliye , finans tarih , sosyoloji , halkla ilişkiler ve tanıtım ya da psikoloji kısmı mezunu olmamakla beraber , bu bölümlerden rastgele birinin müfredatında yer meydan derslerin en az %80'ine sahip olan öbür bölümlerden mezun olan aday adayları , öğrenim programının uygunluğunun tespiti için , transkript örneklerini de müracaatları çerçevesinde Bakanlığa elektronik ortamda ileteceklerdir . ( 2 ) Imtihana girilecek başka lisan hariç , öbür bir lisan ya da dillerden 2012 , 2013 ya da 2014 senelerinde alınmış en az " B " seviyesinde YDS/KPDS puanı olanların imtihanda ek nokta almaya hak kazanabilmeleri amaçlı , YDS/KPDS netice dokümanlarını de öbür müracaat evrakıyla beraber iletmeleri gerekiyor . ( 3 ) Imtihana girilecek başka lisan hariç , öbür bir lisan ya da dillerden ek nokta alınabilmesi amaçlı , YDS/KPDS puanı mahaline , eşdeğerliği YÖK aracılığıyla saptanmış beynelmilel lisan sınavlarından 2012 , 2013 ya da 2014 senelerinde edinilen puanların YDS/ KPDS'deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır . IV . SINAVIN AŞAMALARI ( bir ) Sözlü Olmayan Sınav: a ) Sözlü Olmayan sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır . çekim Türkçe Kompozisyon çekim Başka Dilde Kompozisyon çekim Başka Dilden Türkçeye Çeviri çekim Türkçeden Başka Dile Çeviri b ) Sözlü Olmayan sınavın Türkçe kompozisyon dışındaki bölümleri , adayın tercihine göre ingilizce , Fransızca ya da Almanca dillerinde yapılacaktır . c ) Bakanlığın çalışmalarında anne başka lisan ingilizce olup , yalnizca Fransızca ya da yalnizca Almanca alim adayların meslek memuru olabilmeleri olası değildir . Bu itibarla , Almanca ya da Fransızcadan imtihana girecek adaylar , ingilizceden de imtihana elbet tutulacaklardır . Bu adayların ingilizce sınavlarda ( kompozisyon ve Türkçeden ingilizceye çeviri ) en az 60 nokta almaları zaruridir . d ) Sözlü Olmayan imtihanda geçer not , her bir kısım amaçlı 100 üzerinden 70'tir . e ) Adaylar , aşağıdaki esaslara göre sözlü olmayan imtihanda ek nokta elde edebileceklerdir: çekim Sözlü Olmayan imtihana gireceği başka lisan hariç , adayın rastgele bir öbür dilde 2012 , 2013 ya da 2014 senesinde almış meydana geldiği YDS/ KPDS puanının 80'in üstünde olan kısmı , sözlü olmayan imtihanda aritmetik ortalaması alınacak nokta toplamına eklenecektir . çekim Üçüncü bir başka dili ek olarak alim adayın , bu dilde 2012 , 2013 ya da 2014 senesinde YDS/KPDS'den aldığı puanın 80'in üstünde olan bölümünün yarısı da sözlü olmayan imtihanda aritmetik ortalaması alınacak nokta toplamına eklenecektir . çekim Sözlü Olmayan imtihana Almanca ya da Fransızcadan girecek adayların , Bakanlıkça tertip edecek ingilizce sözlü olmayan sınavından aldıkları puanın 70'in üstünde olan kısmı , sözlü olmayan imtihanda aritmetik ortalaması alınacak nokta toplamına eklenecektir . 1 ) Sözlü Olmayan sınav evresinin neticeleri Bakanlık web sitesinde duyuru edilecektir . Bu mertebeye katılanlara bununla birlikte tebligat yapılmayacaktır . ( 2 ) Sözlü Sınav: a ) Sözlü Olmayan imtihanda oldukça başarılı olan adaylar sözlü imtihanda muhakeme , kavrayış , temsil misyonuna ilişkili olarak özellikleri ve yeterliliği , evrensel kültür düzeyi , Türkçe ve başka dilde anlam becerisi ile evrensel tutum ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu tarafından öncelikle değerlendirilecektir . Imtihanda , güncel beynelmilel konular ile ilgili da adaylara sualler yöneltilecektir . Ankara'da anlam edilecek sözlü sınavın tarihi , sözlü olmayan sınav sonucuyla beraber duyuru edilecektir . b ) Sözlü imtihanda geçer not 100 üzerinden 70'tir . c ) Sözlü sınav evresinin neticeleri Bakanlık web sitesinde duyuru edilecektir . d ) ek bilgi beklentisi amaçlı aşağıdaki yol tarifi ve e çekim posta numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi olasıdır . T . C . Dışişleri Bakanlığı/İnsan Kaynaklan Dairesi Başkanlığı ( C Blok 4 . Kat ) Balgat/Ankara E çekim posta: [email protected] . gov . tr

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2018, 22:35

İşin Olsa Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve Gelişmelerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

İşin Olsa Android Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İşin Olsa İOS uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İnstagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

YORUM EKLE