CTE 300 İdare Memuru Alımı Başlıyor! Başvuru Formu ve İstenen Belgeler?

Adalet Bakanlığı CTE 300 memur alımı için başvuru süreci başlıyor. Peki Kimler başvuru yapabiilir? Başvuru formları nedir ve istenen belgeler nedir?

CTE 300 İdare Memuru Alımı Başlıyor! Başvuru Formu ve İstenen Belgeler?

Adalet Bakanlığına bağlı olan Ceza ve Tevkiefevleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki memur eksikliğini karşılamak üzere 300 kişilik boş kadro ile idare memuru alımı yapacağını ilan etti. Yayımlanmış olan ilana göre başvuru süreci 19 Ağustos 2019 tarihi itibari ile başlıyor ve İşin Olsa ekibi olarak sizlere bu haberimizde CTE memur alımı ilanı hakkında detayları aktaracağız.

Bu haberimizin içerisinde, Kadro detaylarına, Başvuru için istenen belgelere, Kimin başvuru yapabiileceğine ve diğer bilgilere ulaşarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

KADRO DETAYLARI NEDİR?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce sözlü sınav ve mülakat ile 9-5'inci dereceli kadrolara 300 idare memurluğu öğrencisi alınacaktır.

KİMLER BAŞVURU YAPABİİLİR?

CTE memur alımı ilanına başvuru yapacak adaylardan 657 Sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki genel nitelikleri taşıyor olmak, 2018 yılında ÖSYM tarafından yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lisans seviyesinde KPSSp3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, En az dört yıllık eğitim veren fakültelerden mezun olmuş olmak veya denkliği bulunmak, 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından büyük olmamak gibi şartlar aranacaktır.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLIYOR!

Söz konusu İdare memuru alımı ilanı Temmuz ayı içerisinde yayımanmış olup adaylar başvuru sürecie Ağustos ayı içerisinde başlamaktadırlar. Bu bağlamda adaylar başvurularına 19 Ağustos 2019 tarihi itibari ile başlayığ en geç 02 Eylül 2019 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular, Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına bizzat yapılacak, posta yoluyla yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER NEDİR?

  • Başvuru Formu (Ek-1), 
  • Adlî sicil ve arşiv kaydının bulunmadığına dair (adayların devam eden veya sonuçlanan soruşturma ve kovuşturmaların olup olmadığını, var ise suçun niteliği ve mahkeme bilgilerini belirtir imzalı ve yazılı beyana ek olarak www.turkiye.gov.tr adresinde 'Adli Sicil Kaydı Sorgulama' ekranından alacakları çıktı belgesi) beyanı, 
  • Öğrenim durumlarını gösteren belgenin noter onaylı sureti ya da ilgili kurumunca (üniversite veya fakülte yetkilisi, adliye yazı işleri müdürü vb.) verilen onaylı örneği (adaylar başvuru sırasında öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslını ibraz etmeleri halinde başvuruyu kabul eden memur tarafından da onaylanabilecektir),
  • 2018 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünü gösterir sınav sonuç belgesinin çıktısı,
  • Son altı ay içinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf (6x9) (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun),
  • Fotoğraflı özgeçmiş(Ek-2),
  • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) fotokopisi,
  • Kamu kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapmış olanlardan görev yaptıkları kurumdan alacakları hizmet belgesi,
  • Sınav başvuru tarihi itibarıyla güncel askerlik durum belgesi (askerliği tecilli olanlardan tecilli olduğuna dair belge, askerliği yapmış olanlardan terhis olduğuna dair belge, askerlikten muaf olanlardan muafiyete ilişkin sağlık raporu veya muafiyet belgesi. www.turkiye.gov.tr adresinden alınmış çıktılar kabul edilebilir.),
  • www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak ve durumunu belirtir her türlü belge, başvuruyu alan görevli memur tarafından doğrulanması şartıyla kullanılabilecektir.

BAŞVURU FORMLARI VE EK1, EK2, EK3 VE EK4 İÇİN TIKLAYINIZ.

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2019, 17:49
YORUM EKLE