Adalet Bakanlığı 14 Bin TL Maaş İle KPSS'li KPSS Siz Memur Alınıyor!

Adalet bakanlığı bünyesine bilişim kapsamında personel alımı yapılacak. Bu yönde adaylardan KPSS puanı isteniyor. Ayrıca KPSS olmayanlarda başvuru yapacak!

Adalet Bakanlığı 14 Bin TL Maaş İle KPSS'li KPSS Siz Memur Alınıyor!

Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan ilana göre Adalet Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı pozisizyonlarda personel alımı yapılacak. Bu kapsamda Bakanlığa bağlı olan Yargıtay Başkanlığı bünyesine sözleşmeli olarak memur alımı yapacağını bildirdi. 

Bu kapsamda Yargıtay Başkanlığı bilgi işlem merkezi bünyesinde istihdam edilmek üzere KPSS ve YDS puanı şartı ile alım yapılacak.

MAAŞ ORANI:

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanı olan(Ocak-Temmuz 2020 tarihleri arası belirlenen brüt ücret 7.127.04 TL'nin aşağıda belirtilen cetvelde gruplar dahilinde belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır.

ALIM YAPILACAK KADRO VE AYLIK TAVAN ÜCRETİ:

Yargıtay Başkanlığı bünyesine 2 Java yazılım uzmanı alacak ve 2 kat maaş ile 14 bin 253,92 TL maaş verilecek. Ayrnı maaş oranında ise 1 kişilik boş kadro ile Sistem Uzmanı alınacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

a) Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK'de belirtilen sürede (2 kat için en az 3 yıllık) mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve özel kesimde Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e) Bilgisayar çevre bilimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

f) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak. g) Adaylar yalnız bir pozisyon için başvurabilirler.

KPSS VE YDS DETAYI NEDİR?

Yargıtay Başkanlığı adaylardan KPSS ve YDS şartı aranmaktadır. Bu kapsamda KPSS puanı ile alımlar adayların KPSSp3 puan türünden almış oldukları puana göre en az 70 olarak sayılacak. Ayrıca KPSS siz memur alımı da yapılacak olup detayları şöyledir.

2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30'unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katı aday arasından, (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.)

BAŞVURULAR BAŞLIYOR!

Yargıtay Başkanlığı bünyesine sözleşmeli bilişim personeli alımı başvuru süreci 23 Mart 2020 tarihi itibari ile başlayacak olup en geç 27 Mart 2020 tarihine kadar yapılmış olması gerekmektedir. Bu kapsamda adaylar başvurularını sadece yukarıdaki nitelikler doğrultusunda Yargıtay Başkanlığına şahsen gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

İLANIN TAM METNİ BURADA

DİĞER SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMLARI BURADA

YORUM EKLE