Adalet Bakanlığı 1200 Hakim ve Savcı Adayı Alımı Başlıyor

Adalet Bakanlığı bünyesindeki eksikliği gidermek üzere farklı alanlarda 1200 Hakim ve Savcı Adayı alımı yapılacak. Başvuru süreci başlıyor. İşte detaylar.

Adalet Bakanlığı 1200 Hakim ve Savcı Adayı Alımı Başlıyor

Adalet Bakanlığı Hakim ve Savcı adayı alımı başvuru süreci başlıyor. ÖSYM üzerinden alınacak başvurular için adaylardan bazı nitelikler aranıyor. Buna göre Adalet Bakanlığı 2020 yılı için farklı alanlarda 1200 kişilik kadro ile Hakim ve Savcı adayı alımı yapılacak. Bu yönde Adalet Bakanlığı yazılı yarışma sınavı ve mülakat ile 9 ve 5. dereceli kadrolara aşağıdaki alanlarda alım yapılacak.

1) 1000 adlî yargı hâkim ve savcı adayı,

2) 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı,

3) 100 idari yargı hâkim adayı,

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLIYOR!

Adalet Bakanlığı 1200 Hakim ve Savcı adayı alımı için duyuru geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. Bu kapsamda Başvuru süreci 01 Ekim 2020 tarihi ile başlayacak. Bu yönde adaylar başvurularını en geç 08 Ekim 2020 tarihine kadar yapacaklar. Başvurular sadece elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını (doğum tarihi 01.01.1985 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak,

Avukatlık mesleğinden alınacak adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı için; yazılı yarışma sınav tarihi itibariyle avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını (doğum tarihi 01.01.1975 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak,

c) Adlî yargı - Avukatlık adlî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye‘deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

İdarî yargı adayları için; Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Kamu haklarından yasaklı olmamak,

d) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

e) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,

f) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

g) Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.

BAŞVURULAR BAŞLADIĞINDA BİLDİRİM ALMAK İÇİN İŞİN OLSA MOBİL UYGULAMASINI İNDİREBİLİRSİNİZ.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER