Yargıtay Başkanlığı Zabıt Katibi Alımına Kimler Başvuru Yapabilir?

Yargıtay Başkanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere en az lise mezunu adaylar içerisinden Zabıt Katibi alımı yapacak. Peki şartla nedir?

Yargıtay Başkanlığı Zabıt Katibi Alımına Kimler Başvuru Yapabilir?

Yargıtay Başkanlığı tarafından bugün başlayan başvurulara göre Zabıt Katibi alımı yapılacak. Lise, Ön Lisans ve Lisans kapsamında yapılacak alımlar için detayları sizlerle paylaşıyoruz.

Yargıtay Başkanlığı toplamda 28 kişilik boş kadro ile, Lise Mezunu 8 Kişi, Ön Lisans Mezunu  15 Kişi ve Lisans Mezunu 5 kişi alınacak. Bu kapsamda adayların ilgili eğitim seviyesine sahip olmaları gerekmekte ve Sözleşmeli olarak alım yapılacaktır. Adaylardan aranan şartlar ve başvuru bilgilerini İşin Olsa ekibi olarak sizlerle paylaşıyoruz.

ADAYLARDAN ARANAN GENEL ŞARTLAR NEDİR?

Yargıtay Başkanlığının Zabıta Katibi alım ilanına başvuru yapacak adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. Maddesindeki genel nitelikler doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arviş araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, Erkek adaylar için askeriğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Daha önce görev yapılan kamu kurumu veya kamu kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak gibi nitelikler aranıyor.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

KPSS Şartı: Zabıt Katipliğine başvuru yapacak adayların 2018 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSp3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Eğitim Şartı: Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak.

Ayrıca en az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya örgün eğitim sırasında bilgisayar eğitimi aldığını ve bu dersten başarılı olduğunu belgelemek.

Yaş Şartı: Sözleşmeli Zabıt Katibi pozisyonu için Başvurunun son günü olan 13/12/2019 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. (Doğum tarihi 13/12/1984 ve sonrası olanlar müracaat edebilir.)

ALIMLAR SINAV İL YAPILACAK!

Yargıtay Başkanlığı zabıt katibi alımı için uygulamalı ve sözlü olmak üzere iki aşamda sınav yapılacaktır. Uygulama sınavının tarihi, saati ve yeri www.yargitay.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

Uygulamalı Sınav:

Uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan, üç dakikada en az doksan kelime yazma şartı aranacaktır.

Doğru kelime sayısının hesabında; verilen metne sadık kalıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisinde kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilecektir.

Sözlü Sınavı;

Bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı ile genel yetenek ve genel kültür alanlarından yapılacaktır.

GENEL DEĞERLENDİRME:

Adayların aldıkları KPSS puanının % 35’i ve Uygulama sınav puanının % 35’i ile sözlü sınav puanının % 30’u esas alınarak, yapılacak hesaplama sonucunda, nihai başarı listesi belirlenecektir.

BAŞVURULAR:

Yargıtay Başkanlığına alım yapılacak Zabıt katibi için başvuru süreci 09 Aralık 2019 tarihi ile başvurular başladı. Bu yönde adaylar başvurularını en geç 13 Aralık 2019 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular adayların belirtilen nitelikleri taşımaları halinde ve başvuru süreci içerisinde (https://www.turkiye.gov.tr/yargitay-is-basvurusu) internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup, şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2019, 15:59
YORUM EKLE