Üniversiteye KPSS Siz Memur Alım İlanı Yayımlandı!

Şırnak Üniversitesi bünyesindeki memur eksikliğini karşılamak üzere memur alımı yapacağını bildirdi. Başvuru süreci başlamış olup şartlar şöyledir.

Üniversiteye KPSS Siz Memur Alım İlanı Yayımlandı!

Şırnak Üniversitesi Memur alımı için ilan yayımladı. Resmi Gazetede yayımlanmış olan ilana göre Şırnak Üniversitesi bünyesindeki eksikliğini karşıamak üzere 5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca Üniversitemize aşağıda adedi ve kadro derecesi belirtilen İÇ DENETÇİ alınacaktır. Söz konusu ilan için adaylardan KPSS şartı aranmayacak olup KPSS siz Memur Alımı yapılacak.

İç Denetçi Alımı Başvuru Şartları Nedir?

Adaylardan genel olarak 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu kapsamda adaylardan Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gibi genel şartlar aranacak. 

Özel olarak ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68/B maddesinde belirtilen şartları taşımak. Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak. Naklen atanma talebinde bulunanlar için herhangi bir kurumda iç denetçi olarak görev yapıyor olmak veya bir kamu kurumunda çalışmakta olup Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak gerekmektedir.

Başvurular Ne Zaman Nasıl Yapılacak?

Şırnak Üniversitesi Memur alımı için başvurular 12 Ekim 2020 tarihi ile başlamış olup en geç 26 Ekim 2020 tarihine kadar yapılacaktır. Adaylar başvurularını sadece şahsen Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen ya da posta yoluyla yapmaları gerekmektedir.

Başvuru İçin İstenen Belgeler Nedir?

  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Özgeçmiş
  • Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylısı
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge
  • Kamu İç Denetçi Sertifikası aslı veya noter onaylısı
  • Naklen atanacaklar için hizmet belgesi
  • Adli Sicil Belgesi (En geç 1 aylık)
  • 2 adet Fotoğraf

YORUM EKLE