Türkiye Maarif Vakfı KPSS siz 25 Memur Alımı Sona Eriyor

Türkiye Maarif Vakfı memur alımı başvurularında son güne geldik. KPSS Şartı olmadan 25 Uzman Yardımcısı alınacak. Sonuçlar ne zaman açıklanır?

Türkiye Maarif Vakfı KPSS siz 25 Memur Alımı Sona Eriyor

Türkiye Maarif Vakfı memur alımı başvurularında son güne geldik. Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan Memur Alımı ilanına göre Türkiye Maarif Vakfı Merkez biriminde görevlendirmek üzere 25 kişilik boş kadro ile Maarif Uzman Yardımcısı Alımı yapılacak. KPSS şartı olmaksızın adaylardan aranacak şartlar nedir? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanadak?

KPSS Şartı Yok!

Türkiye Maarif Vakfı memur alımı başvuruları için adaylardan KPSS şartı aranmıyor. KPSS siz Memur Alımı için adayların belirtilen Yabancı dillerde sınav puanı olması gereklidir.

Yabancı Dil Sınavı Şartı Nedir?

İspanyolca, İngilizce, Fransızca veya Arapça dillerinden; son beş yıl içerisinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlardan (YDS, e-YDS ve YÖKDİL) en az 70 (C) puan ya da ÖSYM tarafından geçerliliği kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik, DELF, DALF, DELE) sınavlardan en az ÖSYM Denklik Tablosunda belirtilen 70 (C) eşdeğer puana sahip olmak veya yurtdışında ilgili dillerde (İspanyolca, İngilizce, Fransızca veya Arapça) eğitim veren üniversitelerden mezun olmak gerekmektedir.

Başvurular Sona Eriyor!

Türkiye Maarif Vakfı KPSS siz Memur Alımı başvuruları 25 Mart 2021 tarihi ile başlamıştı ve artık sona eriyor. Buna göre başvurular en geç 25 Nisan 2021 tarihine kadar yapılması gereklidir. Henüz başvuru yapmamış ve başvuru yapmak isteyen adaylar sadece Elektronik ortamda Türkiye Maarif Vakfı resmi internet adresi üzerinden yapılacak.

Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Detayları Nedir?

Genel Kültür, Genel Yetenek ve Alan Bilgisini kapsayan ve çoktan seçmeli sorulardan oluşan yazılı sınav ile ilgili detaylı bilgiler ön değerlendirme neticesinde ilan şartlarını sağlayan adaylara bildirilecektir. Adayların, sınava gelirken, ‘Niyet Mektubu’ getirmeleri zorunludur. Niyet Mektubunun aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanması gerekmektedir.

  • Niyet Mektubu, sınav günü, üzerinde adayın ad ve soyadı ile iletişim bilgilerinin yazılı olduğu kapalı bir zarf içerisinde sınav görevlisine teslim edilecektir.
  • Niyet Mektubunun; adayın eğitim ve iş tecrübesi bağlamında kariyer planlamasını ve bu kariyer sürecinde Türkiye Maarif Vakfına yapabileceği katkılar ile Vakıftan beklentilerini içermesi gerekmektedir.
  • Niyet Mektubunun, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak 12 (on iki) punto,1,5 (bir buçuk)satır aralığında yazılması ve en az 500 (beş yüz) kelimeden oluşması gerekmektedir.

Mülakat Bilgileri:

Mülakata davet edilecek adayların sıralaması, sınav puanının %85’i ile yabancı dil puanının %15’i alınarak yapılacaktır. Sıralama puanı 70 ve üzerinde olan adaylardan, istihdam edilecek personel sayısının 4 (dört) katı kadar aday, mülakata davet edilecektir.

BAŞVURU KILAVUZU

YORUM EKLE