TÜRK PATENT 120 Memur Alımı Sona Eriyor! Sonuçlar Ne Zaman?

Türk Patent ve Marka Kurumu 120 memur alımında son günlere geldik. Peki başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS değerlendirmesi nasıl?

TÜRK PATENT 120 Memur Alımı Sona Eriyor! Sonuçlar Ne Zaman?

Türk Patent ve Marka Kurumu bünyesine memur alımı yapacak. Adaylardan bu kapsamda KPSS ve YDS şartı aranacak. Henüz başvuru yapmamış olan adaylar için son günlere geldik. Başvurularına geçtiğimiz ay başlamış olan adaylar için en geç 09 Ağustos 2020 tarihine kadar alınacak başvurular geçerli sayılacak.

Toplamda 120 kişilik farklı kadro ile memur alımı yapılacak. Başvuru sonuçlarına göre adaylara Snai Mülkiyet Uzman Yardımcısı kadrolarında alım yapılacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Adayların Türk Patent ve Marka Kurumu memru alım ilanına başvuru yapabilmeleri için öncelikle genel olarka 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak.

Bunun dışında özel olarak 2018 veya 2019 yılında yapılan KPSS'den en az 70 puan almış olmak ve YDS'den C sınıfı İngilizce puanına sahip olmak şartları aranacak.

DEĞERLENDİRMELER NASIL YAPILACAK?

Giriş sınavına katılma başvurusu yapan ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan; Tablo1’de belirtilen her grup için belirlenen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda, atama yapılacak kadro sayısının en fazla 4 katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil), sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sınavın yapılacağı yer, şekil, tarih ve saat ile istenilen belgeler, sınav tarihinden en az 15 (onbeş) gün önce Kurumumuz internet sitesinde (www.turkpatent.gov.tr) ilan edilecektir.

Sözlü sınava girecek adaylardan;

a) Kurumun resmi internet sitesi (www.turkpatent.gov.tr) üzerinden oluşturulan başvuru formu,

b) Mezuniyet belgesinin veya çıkış belgesinin ya da eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı (Belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde Kurumca bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir) veya mezun oldukları fakülte ya da noter tasdikli sureti,

c) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM internet sitesinden alınmış kontrol kodlu örneği,

ç) Yabancı dil belgesinin aslı veya sonuç belgesinin kontrol kodlu örneği,

d) T.C. Kimlik Numarası beyanı (nüfus cüzdanı fotokopisi) istenecektir.

Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2020, 06:14
YORUM EKLE