Türk Akreditasyon Kurumu ( TÜRKAK ) 11 Memur Alımı İlanı Yayımlandı!

Türk Akreditasyon Kurumu memur alımı yapacağını bildirdi. 10 farklı Grupta olmak üzere 11 Memur Alımı yapacak. Kadro ve şartlar haerde.

Türk Akreditasyon Kurumu ( TÜRKAK ) 11 Memur Alımı İlanı Yayımlandı!

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Memur alımı ilanı yayımlandı. Az Önce Resmi gazetede yayımlanmış olan memur alımı ilanına göre TÜRKAK bünyesindeki memur eksikliğini karşılamak üzere farklı Gruplarda memur alımı yapacağını bildirdi. Bu kapsamda alımlar farklı kadrolarda yapılacak. Türk Akreditasyon Kurumu Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilmek üzere sözlü giriş sınavı ile 10 (on) Akreditasyon Uzman Yardımcısı ve 1 (bir) Hukuk Müşaviri pozisyonuna personel alınacaktır

ALIM YAPILACAK KADRO VE DAĞILIMI:

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Genel Şartlar:

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

Özel Şartlar;

Akreditasyon Uzman Yardımcılığı giriş sınavı için;

a) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin, ilanda belirtilen (Tablo-1) bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

c) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, 2019 veya 2020 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) aşağıdaki tabloda (Tablo-1) belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak

Hukuk Müşaviri için;

a) Hukuk Fakültesinden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, 2019 veya 2020 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, her bir sınav için aşağıda yer alan “Giriş Sınavı Bilgileri Tablosu” nda yer alan her bir grup için belirtilmiş puan türünden aldıkları en yüksek puana göre sıralanarak, her gruptan atama yapılacak pozisyon sayısının dört katı kadar aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Gruplar itibariyle yapılacak giriş sınavına katılma hakkı elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Adaylar, Tablo-1’de belirtilen gruplardan yalnız birine müracaat edebilecektir. Gruplar itibarıyla sınava çağrılacak aday sayısı kadar başvurunun olmaması veya giriş sınavının açıklanması sonucunda sınavı kazanan aday olmaması hâlinde pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre gruplar arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Türk Akreditasyon Kurumuna aittir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

TÜRKAK Memur alımı başvuruları 16 Haziran 2021 tarihi ile başlayacak olup en geö 30 haziran 2021 tarihine kadar yapılmış olması gereklidir. Başvurular, Kurumun https://www.turkak.org.tr/ adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde yer alan “Giriş Sınavı Başvuru Formu” nu eksiksiz doldurmak ve formda istenilen belgeleri sisteme yüklemek suretiyle yapılacaktır.

İLANIN TAM METNİ

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2021, 00:50
YORUM EKLE