TMSF 7 Memur Alımı ( Fon Uzman Yardımcısı ) İlanı 2021 - 2020 KPSS İle

Resmi Gazete Memur Alımı ilanları yayımlandı. TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) İstanbul Merkez teşkilatında 7 Fon Uzman Yardımcısı alacak.

TMSF 7 Memur Alımı ( Fon Uzman Yardımcısı ) İlanı 2021 - 2020 KPSS İle

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ( TMSF ) Memur Alımı ilanı yayımladı. 28 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olan ilan ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez Teşkilatında görevlendirmek üzere Memur Alımı yapacağını bildirdi. Memur Alımları 2020 veya 2021 KPSS Puanı ile ve atama yapılacak. Adayların atamalarını Yazılı ve Sözlü sınav belilemektedir.

KADRO BİLGİLERİ:

Alım Yapılacak Birim: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatı

Alım Kadrosu: Fon Uzman Yardımcısı

Kontenjan Sayısı: 7

Değerlendirme: yazılı ve sözlü giriş sınavı ile

GENEL ŞARTLAR

Adaylardan gen olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Ayrıca,

2020 - 2021 KPSS ŞARTI VAR!

Uzman yardımcısı alımı için başvuru yapabilmek için adaylardan KPSS şartı aranacak. Bu kapsamda ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP1 ve KPSSP2 puan türlerinden herhangi birinden en az 75 (Yetmişbeş) puan almış olmak şartı aranacak.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmamak, konkordato ilan etmiş olmamak, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusu tasdik edilmiş olmamak ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmamak,

5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya aynı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Fona devredilmiş olan bankalarda nitelikli paya sahip olmamak veya kontrolü elinde bulundurmamak,

Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tabi tutulan finansal kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce nitelikli paya sahip olmamak veya kontrolü elinde bulundurmamak,

5411 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde yer alan çalışması yasaklananlardan olmamak

HANGİ BÖLÜMLERDEN MEZUN OLMAK GEREKLİ?

Fon Uzman yardımcılığı sınavına başvuru yapmak isteyen adayların en az dört yıllık epştşm veren üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Sistemleri ve Ağları, Endüstri Mühendisliği, İstatistik, Matematik, Ekonometri bölümlerinden mezun olmaları gereklidir.

YDS ŞARTI'DA VAR!

KPSS puanına ek olarak adaylardan YDS şartı aranacağı bildirildi. 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Yabancı Dil sınavından İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden en az 50 puan almış olmak gereklidir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

TMSF Memur Alımı başvuruları 1 Kasım 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 19 Kasım 2021 tarihine kadar yapılacak. Başvurular sadece Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu resmi internet adresi olan (//www.tmsf.org.tr) üzerinden "Görev Talep Formu"nun çevrimiçi olarak doldurulması ile ve müteakip sistem üzerinden çıktısının alınarak diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi ile birlikte son başvuru tarihine kadar aşağıdaki adrese şahsen veya posta yolu ile gerçekleştirmeleri gereklidir.

Başvuru Adresi: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Büyükdere Caddesi No: 143 Esentepe/Şişli İSTANBUL (34394)

YORUM EKLE