Taşpınar Belediyesi Kadın Erkek KPSS 55 Puan İle İtfaiye Eri Alınacak

Taşpınar Belediyesi yayımladığı ilanda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bünyesine memur alımı yapacağını duyurdu. Alımlar Düşük KPSS puanı ile yapılacak.

Taşpınar Belediyesi Kadın Erkek KPSS 55 Puan İle İtfaiye Eri Alınacak

Taşpınar Belediyesi 657 Sayılı Devlet memurları kanununa göre istihdam edilmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı puanına göre memur kadrosunda itfaiye eri alımı yapılacağını bildirdi. Bu kapsamda Erkek ve kadın adaylarında başvuru yapabileceği ilgili ilan için adayların Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin herhangi birinden mezun olmak, en az B Sınıfı sürücü belgesi sahibi olmaları gereklidir.

KPSS PUAN ŞARTI VAR!

Belediye İtfaiye eri alımı için adaylardan 2018 yılında ÖSYM tarafından yapılmış olan KPSS'den en az 55 puan almış olmak şartı arayacak. Alımlar lisans mezunları için geçeli olup bu kapsamda KPSSP3 puan türünden puan almış olmaları gerekmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

- Türk vatandaşıolmak.

- Kamu haklarından mahrumbulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûmolmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmışyahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevinidevamlıyapmasınaengel olabilecekakılhastalığıveyabedenselengeli bulunmamak.

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarınıtaşımak.

ÖZEL ŞARTLAR:

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmışolmamak.

- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindek iözel şartlara göre,itfaiyeerikadrolarınabaşvuruyapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,- ) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

- Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.

- İtfaiye teşkilatının ihtiyacına görebelirlenen,13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı KarayollarıTrafik Kanunu hükümlerince verilen sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURULAR:

Taşpınar Belediyesi memur alımı başvuruları 27 Nisan 2020 tarihinde başlayacak olup en geç 01 Mayıs 2020 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular İstenen belgeler ile birlikte Belediyenin Yazı İşleri Müdürlüğüne gerçekleştirmeleri gereklidir.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE