Tarım Kredi Kooperatifleri İki Bölge Birliğine 26 Memur Alımı İlanı 2021

Tarım Kredi Kooperatifleri 2021 yılı memur alımı ilanı yayımlandı. İki farklı şehirlerde olmak üzere farklı kadrolarda memur alımı olacak. Başvuru şartları ve ilan detayları haberde.

Tarım Kredi Kooperatifleri İki Bölge Birliğine 26 Memur Alımı İlanı 2021

Tarım Kredi Kooperatifleri memur alımı ilanı yayımladı. Uzun süredir ilan yayımlayan Tarım Kredi Kooperatifleri bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere İki Farklı şehirde görevlendirilecek Memur Alımı yapılacak. Alımlar farklı şehirlerde olmak üzer iki Bölge Birliklerine yapılacak. Bu yönde alımlar Ziraat Mühendisi ve Kooperatif Görevlisi kadrolarında yapılacak. Ayrıca KPSS 60 Puan İle Memur Alımı ve KPSS siz Memur Alımı yapılacak olup kadrosuna göre aranan özel nitelikler haberimizde.

Hangi Bölge Birliklerine Alım Yapılacak?

Yayımlanan ilana göre alımlar Samsun Bölge Birliğine ve Trabzon Bölge Birliğine yapılacak. Ayrıca Alımlar Personel ve Ortak Çocukları içinde yapılacak. Bu kapsamda,

Samsun Bölge Birliğine 9 Kooperatif Görevlisi ve 7 Ziraat Mühendisi alınacak.

Trabzon Bölge Birliğine 3 Ziraat mühendisi ve 7 Kooperatif görevlisi alınacak.

Bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatifleri toplamda 26 kişilik boş kadro ile Memur Alımı yapacak.

KADRO DAĞILIMI:

KPSS DETAYI NEDİR?

Kooperatif Görevlisi ve ziraat Mühendisi kadroları için adaylardan farklı nitelikler aranacak. Bu doğrultuda Kooperatif Görevlisi alımları için adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavından P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı aranacak.

Ziraat Mühendisi alımı için için ise adaylardan KPSS Şartı aranmayacak ancak ilgili alanda belge sahibi olmaları gereklidir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

3. 03.08.2021 tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak, (03.08.1991 ve daha sonra doğanlar müracaat edebilirler.)

4. Erkeklerde askerlikle ilişkisi olmamak veya tecilli olmak,

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6. Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya altı ay ya da daha fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı fiiller, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları ile kamunun sağlığına ve kamu güvenine karşı işlenen suçlardan biriyle hüküm giymiş olmamak,

7. Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,

8. Yurdun her yerinde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Tarım Kredi Kooperatifleri memur alımı başvuruları 26 Temmuz 2021 tarihi ile başlamış olup en geç 6 Ağustos 2021 tarihine kadar başvurularını saat 18:00 a kadar gerçekleştirmeleri gereklidir.

Adaylar başvuruları esnasında, aktif olarak kullandıkları geçerli bir e-posta adresi ekleyeceklerdir. Başvurular tamamlandığında giriş yapılan e-posta adresine başvurunun tamamlandığına dair e-posta gönderilecektir. Adaylar tamamlanan başvurularında değişiklik yapmak istediklerinde, gönderilen e-posta da ki link üzerinden yapacaklardır. (Başvuru bitiş tarihi olan 06.08.2021 mesai saati bitiminden (18:00) sonra değişiklik yapamayacaklardır.) Bu sebeple başvuru yapacak adayın e-posta adresinin doğru ve eksiksiz olması önem arz etmektedir.

YORUM EKLE