Tapu ve Kadastro Mühendislik Alanında 5 Memur Alımı Başvurusu Başladı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Mühendislik alanında memur alımı başvuruları başladı. Uzman Yardımcısı unvanında alım yapılacak olup başvuru ekranı şöyledir.

Tapu ve Kadastro Mühendislik Alanında 5 Memur Alımı Başvurusu Başladı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde yayımlamış olduğu ilana göre bünyesindeki memur eksikliğini gidermek için farklı iki alanda memur alımı yapılacak. Başvuru Süreci Bugün ( 27 Kasım 2020 ) itibari ile başladı. Alımlar Merkez Teşkilatına yapılacak. Bu alanda Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı kadrosunda 2 Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu ve 3 Yazılım Mühendisliği bölümlerinde 5 Memur alınacka.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- Yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1985 tarihi ve bu tarihten sonraki doğumlular başvurabilecektir.)

- Erkek adaylar bakımından askerliğini yapmış, erteletmiş veya askerlikten muaf olmak,

- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

- Süresi içerisinde usulüne uygun olarak sınav giriş başvurusunda bulunmuş olmak,

- Bilgisayar veya yazılım mühendisi yetiştiren fakülteler ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

- ÖSYM tarafından 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P1 puan türünde 80 ve üzeri puan almış olmak,

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü memur alımı için adaylar başvurularına 27 Kasım 2020 tarihi itibari ile başlamış olup en geç 04 Aralık 2020 tarihi itibari ile sona erecektir. Adaylar başvurularını sadece Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Başvuru Sistemi (https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr/) üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup, bizzat elden evrak teslimi, posta, e-posta vb. yollarla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU KILAVUZU

YORUM EKLE