SASKİ 67 Kamu Personeli ve Tahsildar Memuru Alım İlanı Başvuru Tarihleri Yenilendi!

Geçtiğimiz aylarda yayımlanan SASKİ ilanı Virüs yüzünden iptal edilmişti. Ancak 23 Mayıs 2020 tarihi ile yeniden Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte detaylar.

SASKİ 67 Kamu Personeli ve Tahsildar Memuru Alım İlanı Başvuru Tarihleri Yenilendi!

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 17 Mart 2020 tarihinde yayımlanmıştı.Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 67 kişilik boi kadro ile memur alımı yapacaktı. Ancak Resmi Gazete'de 28 Mart 2020 tarihinde gelen yayına göre İlgili ilanın Koronavirüs nedeni ile ertelendiği belirtilmişti. Fakat Normaleşme süreci kapsamında Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi memur , Mühendis, Tekniker ve Tahsildar Memuru alımı ilanı yeniden aktif edildi.

Peki adaylardan aranan başvuru şartları nedir? Son güncellemeye göre başvuru tarihleri nedir? Alım yapılacak kadrolar nedir? Gibi sorularınızı İşin Olsa ekibi olarak sizlere haberimizde aktarıyoruz.

67 MEMUR ALIMI YAPILACAK!

Yukarıdaki alım kadrolarına baktığımızda Kadın erkek alımlar yapılacak. Ayrıca en az Ön Lisans Mezunu Memur Alımı ve Lisans Mezunu Memur alımı yapılacak. Peki kimler başvuru yapabilecek?

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

BAŞVURU TARİHLERİ VE BAZI KADROLARDA GÜNCELLEME YAPILDI!

Resmi Gazete'de Bugün ( 23 Mayıs 2020 ) yayımlanmış olan duyuruya göre Samsun su ve kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü başvuru tarihleri, Sınav tarihleri ve bazı kadrolarda güncelleme yaptı.

Değişiklği Yapılan Kadrolar Nedir?

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ başlıklı 4 üncü maddenin (a) bendi “Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 08.06.2020 tarihinden 19.06.2020 Cuma günü saat 17.00’ye kadar (mesai günlerinde 08.00-17.00 saatleri arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir.

Adaylar başvuru belgelerini;

- Elektronik ortamda, Genel Müdürlüğümüz www.saski.gov.tr internet adresine,

- Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı (Denizevleri Mahallesi 228. Sokak No: 4 Atakum / Samsun) gönderebileceklerdir. (Geciken postalardan Genel Müdürlüğümüz sorumlu olmayacaktır.)” şeklinde düzeltilmiştir

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI başlıklı 5 inci maddenin (c) bendi “Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 29.06.2020 Pazartesi günü Genel Müdürlüğümüz www.saski.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.” şeklinde düzeltilmiştir.

SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI başlıklı 6 ncı maddenin birinci fıkrası“Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Küçük Toplantı Salonunda (Denizevleri Mahallesi 228. Sokak No: 4 Atakum/Samsun); memur alımı için 06/07/2020-30/07/2020 tarihleri arasında sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. şeklinde düzeltilmiştir.

RESMİ GAZETE DÜZELTME İLANI

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE