Sanayi Bakanlığı DOKAP ve SERKA KPSS li KPSS siz Memur Alımı yapılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olan kalkınma ajansları KPSS puanı ile veya KPSS olmadan alım yapacak.

Sanayi Bakanlığı DOKAP ve SERKA KPSS li KPSS siz Memur Alımı yapılıyor

Ülkemizde bulunan farklı kalkınma Ajansları memur alımı için ilan yayımladılar. Resmi Gazete ve diğer platformlarda yayımlanmış olan iki farklı Kalkınma Ajansı ilanına göre KPSS Puanı İle Memur Alımı ve KPSS siz Memur Alımı yapılacak.

ALIM YAPILACAK KALKINMA AJANSLARI:

Alımlar Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ( DOKAP ) na yapılacak. Bu kapsamda DOKAP Bölge Kalkınma İdarelerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre 6 (altı) adet sözleşmeli uzman ve diğer sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Bir diğer ilana göre ise Serhat Kalkınma Ajansı ( SERKA ) bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere (Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illeri) kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak için 5 Uzman Personel alımı gerçekleştirecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlarla, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

KPSS DETAYI NEDİR?

Kalkınma Ajanslarına memur alımları KPSS Puanı ile veya KPSS siz yapılacak. KPSS Puanı ile yapılacak alımlarca tecrübe şartı aranmıyorken KPSS siz olarak başvuru yapacaklardır.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Doğu Karadeniz Projesi Ajansı memur alımı başvuruları 23 Ağustos 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 14 Eylül 2021 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. İLANIN TAM METNİ BURADA

Serhat Kalkınma Ajansı ( SERKA ) personel alımı başvuruları 27 Ağustos 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 6 Eylül 2021 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gereklidir. İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE