Samsun Üniversitesi Büro Memuru ve Destek Personeli Alınacak!

Samsun Üniversitesi Resmi Gazetede ilan yayımladı. KPSS Baraj Puanı Olmadan Büro Memuru ve Destek Personeli alımı yapılacak. Şartlar ve detaylar şöyledir.

Samsun Üniversitesi Büro Memuru ve Destek Personeli Alınacak!

Resmi Gazetede 20 Kasım 2020 tarihi itibari ile yayımlanan ilana göre Samsun Üniversitesi bünyesindeki memur eksikliğini karşılamak için farklı alanlarda personel alımı yapılacak. KPSS Baraj Puanı olmaksızın Büro Memuru alımı ve Destek Personeli alımı yapılacak. Alımlar Ön Lisans KPSS ve Lisans KPSS ile yapılacak. 

KADRO DAĞILIMI:

BAŞVURU ŞARTLARI:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

3- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak).

4- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

5- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6- Daha önceden herhangi bir kurumda çalışırken iş akdi fesih edilenlerle, Kurumumuzda çalışırken kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversiteye memur personel alımı için başvurular ilanın yayım tarihi itibari ile başlamış olup en geç 15 gün içerisinde sona erecektir.  Buna göre 20 Kasım 2020 tarihi itibari ile başlayan başvurular, 04 Aralık 2020 tarihine kadar yapılması gereklidir. Başvurular sadece başvuru formu ve istenen belgeler ile birlikte Personel Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşması gerekmektedir.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE