Resmi Gazetede Yayımlandı! KPSS En Az 50 Puan İle Memur Alımı Yapılacak!

Az Önce Resmi Gazetede yayımlanmış olan memur alımı ilanı ile Kuruma en az 50 KPSS Puanı ile memur lımı yapılacak. Kadro dağılımı ve şartlar haberde.

Resmi Gazetede Yayımlandı! KPSS En Az 50 Puan İle Memur Alımı Yapılacak!

Düşük KPSS Puanı ile memur alımı ilanı yayımlandı. Az Önce Resmi Gazetede yayımlanmış olan memur alımı ilanına göre Belediye bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda en az KPSS 50 puanı ile memur alımı gerçekleştirecek.

Buna göre 657 Sayılı Devlet memurları kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere KPSS puan şartı ile memur alımı yapılacak kadrolar ve adaylardan aranan şartları sizlerle paylaşıyoruz.

Başvuru Tarihleri:

Başlangıç: 13 Nisan 2022

Bitiş: 15 Nisan 2022

Başvuru Şekli: Şahsen veya Elektronik

Hangi Kadrolarda Memur Alımı Yapılacak?

Resmi Gazete ilanı ile alımlar Aydın Koçarlı belediyesi tarafından yapılacak. Bu kapsamda Ön lisans ve Lisans mezunu olan adaylardan başvuru alınacak olup alım yapılacak kadrolar,

  • Eğitmen,
  • Düz Memur,
  • Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ( VHKİ ),
  • Bilgisayar İşletmeni,

KPSS Puan Şartı nedir?

Yayımlanan kadrolara göre KPSS şartı olarak adaylardan, 2020 yılında yapılmış olan Kamu personeli Seçme Sınavından Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSp3 puan türünden en az 50, 55, 60 veya 65 puan almış olmak şartı aranacak.

Genel Başvuru Şartları

Genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Buna göre

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak,

- Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

- Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

şartları aranacak.

Kadrosuna Göre Özel Şartlar Nedir?

Başvurular İçin İstenen Belgeler Nedir?

a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten alınan kare kodlu öğrenim belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

c) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama barkodlu bilgisayar çıktısı,

e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

g) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

h) 3 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

i) Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe, (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

k) Eğitmen kadrosuna başvurularda, tablonun nitelik kısmında belirtilen bölümler için (Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği hariç) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca kabul edilen Pedagojik Formasyon Eğitimi almış olduğunu belgelemek. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

RESMİ GAZETE KARARI BURADA

YORUM EKLE
YORUMLAR
Galip duru
Galip duru - 2 yıl Önce

Personel alım şartları bu ülkede hangi iktidar olursa olsun torpillerlen yani açıkçası herkes kendi adamını alıyor,işte buda hırsızlığa giriyor,hırsızlığın en kralıdır.