Resmi Gazete Memur Alımı İlanları Yayımlandı! 4 Belediye 1 Kurum 148 Memur Alacak!

Günün Resmi Gazete Memur Alımı ilanları yayımlandı. 5 Farklı Kamu Kurumu bünyesine 148 memur alımı yapacak olup ilanlar ve detayları haberimizde.

Resmi Gazete Memur Alımı İlanları Yayımlandı! 4 Belediye 1 Kurum 148 Memur Alacak!

9 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete memur alımı ilanları yayımlandı. Günün ilanlarına göre 5 fakrlı kamu kurumu bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 148 kişilik boş kadro ile memur alımı yapacaklar. Bu kapsamda Resmi Gazete ilanlarına göre alımlar Belediyeler ve Kamu Kurumu tarafından yapılacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

  • Türk Vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

ALIM YAPACAK KURUM VE KADROLAR:

 Samsun Büyükşehir Belediyesi:

Belediye Lisans ve Ön Lisans mezunu adaylar içersinde memur alımı yapılacağını bildirdi. Bu kapsamda Belediye Memur Alımı için 110 kişilik kontenjan ayrıldı. Bu yönde alımlar 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesinde nitelikler kapsamında yapılacak. Başvurular 16 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak olup en geç 20 Ağustos 2021 tarihinde sona erecektir. İlan hakkında detaylı bilgi almak için Buraya Tıklayınız.

Konya İli Selçuklu Belediye Başkanlığı:

Selçuklu Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu kapsamda Belediye Genel idare Hizmetleri sınıfında Ön Lisans Mezunu 2 ve Lisans Mezunu 13 olmak üzere toplamda 15 Düz Memur Alımı yapacak. Adayların KPSS'den en az 70 puan almış olmaları gerekmekte olup kadın erkek adaylarda başvuru yapabilecek. İlan hakkında detaylı bilgi almak için Buraya Tıklayınız.

Konya Karapınar Belediyesi:

Karapınar Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Teknik Hizmetler sınıfında 7. dereceli kadroya Kadın Erkek adaylar içerisinden Ön Lisans Mezunu 65 KPSS Puanı ile 1 Tekniker alımı yapılacak. İlana başvurular 23 Ağustos 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 25 Ağustos 2021 tarihine kadar sona erecektir. İlan hakkında detaylı bilgi almak için Buraya Tıklayınız.

Çanakkale Belediyesi:

Belediye bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında olmak üzere 6 İtfaiye Eri ve 6 Zabıta Memuru alımı yapılacak. Erkek ve Kadın Adayların başvuru yapabileceği ilan için, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar başvuru yapabilecek. Başvurular 23 Ağustos 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 27 Ağustos 2021 tarihinde sona erecektir. İlan Hakkında daha detaylı bilgi almak için Buraya Tıklayınız.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü:

DHMİ 2021 yılı için bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Taşra Teşkilatındaki eksikliği karşılamak üzere KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak şartı ile 10 Asistan Hava Trafik Kontrolörü alımı yapacak. Alımlar 7 farklı müdülüğe yapılacak. İlan hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için Buraya Tıklayınız.

YORUM EKLE