Resmi Gazete'de 67 İtfaiye Eri Alım İlanı Yayımlandı! Lise ve Ön Lisans Mezunu

Sivas Belediyesi tarafından gelmiş olan ilana göre kamuya itfaiye eri alımı yapılacak. Peki kimler başvuru yapabilir? Başvurular ne zaman yapılacak? Detaylar nedir?

Resmi Gazete'de 67 İtfaiye Eri Alım İlanı Yayımlandı! Lise ve Ön Lisans Mezunu

18 Şubat 2020 tarihli yayımlanmış olan Resmi Gazete ilanlarına göre kamuya belediye tarafından itfaiye eri alımı yapılacak. Bu kapsamda Sivas Belediyesi bünyesindeki eksikliği gidermek için 657 Sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler kapsamında Erkek ve kadın adaylar içerisinden ve KPSS 60 puan ile 67 itfaiye eri alımı yapılacak.

KADRO BİLGİLERİ:

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

• Türk vatandaşı olmak,

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

• Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

• Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

• İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSSP93, KPSSP94 Kamu Personel Seçme Sınavlarına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

• Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

• 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte itfaiye eri için 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır,

• Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları, • İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

BAŞVURULAR

Sivas Belediyesi itfaiye eri alım ilanına başvurular 16 Mart 2020 tarihinde başlayacak olup en geç 20 Mart 2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda adaylar başvurularını istenen belgeler ile birlikte Sivas Belediyesi Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Müracaat Masasına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE
YORUMLAR
Fatih
Fatih - 2 yıl Önce

Van çaldıran da alım ne zaman yapılacak