Resmi Gazete'de 4 Bin TL Maaş İle 25 Zabıta Memuru Alım İlanı Yayımlandı!

Kadın Erkek adaylar arasından 25 kişilik boşluk ile zabıta memuru alımı yapılacak. Peki şartlar nedir? Alım yapacak belediye hangisidir?

Resmi Gazete'de 4 Bin TL Maaş İle 25 Zabıta Memuru Alım İlanı Yayımlandı!

Resmi Gazete'nin 12 Mayıs 2020 tarihli yayımladığı duyuruda yeni zabıta memuru alımı yapılacağına yer verildi. İlgili duyuruya göre Konya İlinde hizmet veren Selçuklu Belediyesi bünyesindeki memur eksikliğini karşılamak üzere 25 kişilik boş kadro ile zabıta memuru alımı yapacak. En az ön lisans mezunu kişiler arasından yapılacak alım ilanı için adaylardan KPSS şartı aranıyor. 

KADRO DAĞILIMI:

EN AZ 4000 TL MAAŞ

Zabıta Memuru maaşları tecrübe, Deneyim, Eğitim ve diğer sınıflara göre değişiyor. 3800 TL den başlanmak üzere 4 bin tl üzerinde maaş verilyor. İlgili Zabıta Memuru maaşlarına ulaşmak için Buraya Tıklayınız.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak. f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Önlisans 2018-KPSSP93 ve Lisans 2018-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

BAŞVURULAR HAZİRANDA BAŞLIYOR!

Selçuklu Belediyesi Zabıta Memuru alımı başvuruları 15/06/2020’den 19/06/2020 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09:00-16:30 arasında) Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.  Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İLANIN DETAYLARI BURADA

YORUM EKLE