MSB Genelkurmay Başkanlığı 55 Memur Alımı Yapacak!

Milli Savunma Bakanlığı bünyesine memur alımı için ilan yayımladı. 55 Kişilik Kadro İle uzman yardımcısı kadrosunda memur alacak. İşte şartlar ve kadro dağılımı.

MSB Genelkurmay Başkanlığı 55 Memur Alımı Yapacak!

Milli Savunma Bakanlığı Memur Alımı ilanı yayımladı. Farklı alanlarda olmak üzere 55 Memur alımı yapacak. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığına bağlı olan Genel Kurmay Başkanlığı memur alımı yapacak. Alımlar Milli Savunma Bakanlığı uzman yardımcısı kadrolarına ve Sİlahlı Kuvvetler Uzman Yardımcılığı kadrolarında yapılacak. Başvuru süreci başlamış olup alana göre dağılımı ve başvuru şartlarını haberimizde sizlerle paylaşıyoruz.

KADRO DAĞILIMI:

Yayımlanan ilana göre Milli Savunma Bakanlığı 50 Uzman Yardımcısı ve Silahlı Kuvvetler Bakanlığı 50 Uzman yardımcısı olmak üzere toplamda 55 Memur Alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,

b. 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1986 ve daha sonra doğmuş olanlar),

c. Nitelik tablosunda bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak, (Eşdeğer bölümler kabul edilmeyecektir.)

ç. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS), nitelik tablosunda belirtilen ilgili puan türlerinden en az 70 puan almış olmak,

e. Erkek adaylar için, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla askerlik durumu bakımından; askerlikle ilişkisi bulunmamak,

f. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e-YDS veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarından, son başvuru tarihinden önceki 3 (üç) yıl içinde nitelik tablosunda belirtilen puanı almış olmak ve bu belgeyi başvuru sistemine yüklemek.

g. Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak, (Silahlı Kuvvetler Uzm.Yrd. Kadroları için geçerlidir.) ğ. Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak

 h. “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince; yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından sağlam raporu almış olmak,

BAŞVURULAR BAŞLADI!

Adaylar başvurularına 30 Aralık 2020 tarihi ile başlamış olup en geç 31 Ocak 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular sadece Elektronik ortamda https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

BAŞVURU KILAVUZU

BAŞVURU EKRANI

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020, 10:01
YORUM EKLE