Milli Güvenlik Kurulu 15 Memur Alımı Başladı! Şartlar ve İstenen belgeler?

Milli Güvenlik Kurulu memur alımı yapacak. Başvuru süreci az önce başladı. Başvuru ekranı ve detayları haberimizde.

Milli Güvenlik Kurulu 15 Memur Alımı Başladı! Şartlar ve İstenen belgeler?

Milli Güvenlik Kurulu memur alımı için geçtiğimiz gün ilan yayımlamıştı. KPSS puanı ile siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ile hukuk alanlarından mezun olan uzman yadımcısı alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,
  • Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ile hukuk fakültelerinden ya da bu fakültelere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
  • Giriş (Sözlü) sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir)
  • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) KPSSP8, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP28, KPSSP31, KPSSP36, KPSSP43 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı sayısının 4 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da Giriş (Sözlü) sınavına çağrılırlar),
  • Son başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

BAŞVURULAR BAŞLADI!

MGK memur alımı için başvurular Bugün 11 Ocak 2021 tarihi ile başladı.  Adaylar başvurularını en geç 29 Ocak 2021 tarihine kadar yapacaklar. Bu kapsamda adaylar başvurularını Kurumun internet sitesinden (www.mgk.gov.tr) indirilerek doldurulacak başvuru formuna KPSS ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınav sonuç belgesi eklenmesi suretiyle Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:254 Posta Kodu:06530 Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya posta yolu ile yapılabilir.

SINAV İÇİN İSTENEN BELGELER:

1- Mezun olunan yükseköğretim kurumu diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya ilgili kurumunca onaylı örneği (Yurt dışındaki okullar ile hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerine denk sayılan yurt içindeki fakülte veya yüksekokullardan mezun olunmuş ise denklik belgesi ile birlikte),

2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

3- 3 adet vesikalık fotoğraf,

4- Aday tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış özgeçmiş (1 sayfayı geçmeyecek
şekilde),

5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (www.mgk.gov.tr internet sitesinden
temin edilecek),

6- Adli Sicil Kaydı belgesi (e-Devlet sisteminden temin edilebilir),
Başvuru sırasında belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla adayların yanlarında fotokopisini
getirdikleri belgeler Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Personel Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU KILAVUZU

BAŞVURU EKRANI

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021, 11:27
YORUM EKLE