Meslek Memuru Nedir? Görevleri ve Şartları Nedir?

Dışişleri Bakanlığı tarafından alınan Aday Meslek Memurluğu için bilgilendirme, Şartları ve Görevlerini haberimizde sizlerle paylaşacağız.

Meslek Memuru Nedir? Görevleri ve Şartları Nedir?

Aday Meslek Memuru alımları Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülir. Dışişleri Bakanlığı bünyesine her yıl Aday Meslek memuru alımı yapıyor. Alımlar Giriş sınavı ile belirlenmektedir İşin Olsa ekibi olarak bu haberimizde sizlere Aday meslek Memurluğu hakkında bilgiler aktaracağız. Aynı zaman da Aday Meslek Memuru alımı için adaylardan aranan şartlar nedir?

Nasıl Meslek Memuru Olunur?

Dışişleri Bakanlığı meslek memurları, adayların yabancı dil ve okul bilgileri ile muhakeme, kavrayış ve ifade yeteneklerinin ölçüldüğü, yazılı ve sözlü aşamalarından oluşan yarışma sınavı ile seçilirler.

Aday Meslek Memuru Nedir? Görevleri Nedir?

Aday Meslek Memurları, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde, Türk dış politikasının oluşturulması ve icrasında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır.

Aday Meslek Memuru Olma Şartı Nedir?

Aday Meslek Memuruluğu için adaylardan genel ve özel nitelikler aranmaktadır. Bu kapsamda genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Özel olarak ise Yaş, Eğitim, ve dil şartı aranacak.

Yaş Şartı Nedir?

01.01.2020 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1985 ve daha sonra doğmuş olanlar),

Eğitim Şartı Nedir?

Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin;

- Lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, çalışma ekonomisi, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümleri ile bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya,

- Sosyal bilimler alanında (YÖK’ün belirlediği kapsam dikkate alınacaktır) veya mühendislik fakültelerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış olup, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış bulunmak gerekmektedir.

12 Farklı Dİlde Yabancı Dil Şartı:

Aday Meslek Memurluğu sınavına aşağıdaki tabloda gösterilen farklı kategoriden birinden başvurulabilecek olup, söz konusu kategorilerin isimleri, sınavların yapılacağı yabancı diller, 2018, 2019 veya 2020 yıllarında sınava girilecek yabancı dilde alınmış olan asgari YDS/eYDS puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları da aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından 2018, 2019 veya 2020 yıllarında alınan puanların, bahse konu uluslararası dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınırlar.

YORUM EKLE